×
Κατασκευή Ιστοσελίδων WordPress Joomla wordpress vs html/css
×
Κατασκευή Eshop Woocommerce Opencart Magento Shopify
×
Προώθηση Ιστοσελίδων Digital Marketing Μαθήματα Facebook Σεμινάρια Linkedin Μαθήματα Instagram Σεμινάρια Twitter Μαθήματα Pinterest
×
Σεμινάρια JAVA Μαθήματα PHP Σεμινάρια MySQL
×
Μαθήματα Excel Σεμινάρια VBA Σεμινάρια Photoshop Μαθήματα PowerPoint Σεμινάρια Word Μαθήματα Προγραμματισμού Πληροφορική στο δημοτικό

balatsoukas logo balatsoukas.com

Απλές ασκήσεις Αγγλικών με το excel

Δείτε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το excel για να δημιουργήσετε απλές ασκήσεις Αγγλικών. Δείχνουμε τη δημιουργία ασκήσεων Αγγλικών βήμα προς βήμα.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων Νικόλαος Μπαλατσούκας Τηλ. (+30) 6977676785

Στα πλαίσια εξάσκησης με το excel δημιουργήσαμε κάποιες ασκήσεις γλώσσας. Από όλα τα προγράμματα του microsoft office επιλέξαμε το excel ως το καταλληλότερο για τη δημιουργία ασκήσεων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Οι συναρτήσεις του excel αλλά και η δυνατότητα προγραμματισμού με τη vba μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε ασκήσεις προσαρμοσμένες στη συγκεκριμένη ύλη που θέλουμε να διδάξουμε στο μάθημα των αγγλικών.

Απλές ασκήσεις Αγγλικών

Μπορείτε να κατεβάσετε (download) και να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα τις απλές ασκήσεις Αγγλικών που δημιουργήσαμε με το excel:

Γιατί επιλέξαμε το excel για τη δημιουργία ασκήσεων στα Αγγλικά

Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο επιλέξαμε το excel για να δημιουργήσουμε απλές ασκήσεις αγγλικών είναι διότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάθε εκπαιδευτικός σε κάθε σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Ένας δεύτερος λόγος για την επιλογή του excel είναι η απλότητα και η ευκολία για τη δημιουργία εκπαιδευτικών ασκήσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε διαδραστικές ασκήσεις μέσα σε 10 λεπτά. Μία εξαιρετική ιδέα είναι να έχουμε ετοιμάσει τις ασκήσεις πριν από το μάθημα τις οποίες να διανέμουμε στους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος για να εξασκηθούν. Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο επιλέξαμε το excel είναι η διαθεσιμότητα του προγράμματος σχεδόν σε όλους τους υπολογιστές των μαθητών. Οι περισσότεροι μαθητές διαθέτουν το excel στους οικιακούς υπολογιστές τους. Μπορείτε να δημοσιεύσετε τα αρχεία excel στο ιστολόγιό σας για να τα κατεβάσουν από εκεί ή να τα στείλετε μέσω e-mail για να μπορούν να εξασκηθούν όση ώρα θέλουν από τον υπολογιστή του σπιτιού τους.

Βήματα δημιουργίας απλών ασκήσεων Αγγλικών στο excel

Στη συνέχεια δείχνουμε με ποιον τρόπο δημιουργήσαμε τις παραπάνω απλές ασκήσεις αγγλικών χρησιμοποιώντας το excel. Προκειμένου να είναι κατανοητό σε κάθε εκπαιδευτικό πώς να δημιουργήσει απλές ασκήσεις γλώσσας αποφύγαμε τη χρήση της vba και παραμείναμε στις απλές δυνατότητες του excel.

1. Αρχικά τοποθετούμε τις Ελληνικές λέξεις σε μια στήλη, για παράδειγμα στη στήλη Α. Δηλαδή αυτό που θα βλέπει ο μαθητής ώστε να γράψει τις αντίστοιχες Αγγλικές λέξεις ως άσκηση.

Άπλές ασκήσεις Αγγλικών 1

2. Στη συνέχεια σε άλλη στήλη τοποθετούμε τις απαντήσεις, δηλαδή τις αντίστοιχες Αγγλικές λέξεις. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα τοποθετήσαμε τις Αγγλικές λέξεις στη στήλη F.

ασκήσεις Αγγλικών 2

3. Αφήνουμε κενή τη στήλη Β ώστε εκεί ο μαθητής να γράψει τις απαντήσεις.

ασκήσεις Αγγλικών 3

4. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τη στήλη C για να ελέγξουμε εάν οι απαντήσεις της στήλης Β είναι σωστές. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται με χρήση της συνάρτησης if όπως φαίνεται στην εικόνα.

Άπλές ασκήσεις Αγγλικών 4

5. Το επόμενο βήμα είναι να υπολογίζουμε το score ή αλλιώς το βαθμό. Ο βαθμός θα προκύψει ως πηλίο του πλήθους σωστών απαντήσεων προς το συνολικό πλήθος των ερωτήσεων. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι να υπολογίσουμε το συνολικό πλήθος των ερωτήσεων. Ο υπολογισμός επιτυγχάνεται με τη συνάρτηση count όπως φαίνεται στην εικόνα στο κελί C14. ασκήσεις Αγγλικών 5

6. Στη συνέχεια υπολογίζουμε το πλήθος των σωστών απαντήσεων. Ο υπολογισμός επιτυγχάνεται με τη συνάρτηση sum όπως φαίνεται στην εικόνα στο κελί C15.

ασκήσεις Αγγλικών 6

7. Το επόμενο βήμα είναι να υπολογίσουμε το βαθμό με άριστα το είκοσι. Αυτό το επιτυγχάνουμε με τον τύπο που βλέπουμε στο κελί C16.

Άπλές ασκήσεις Αγγλικών 7

8. Είναι χρήσιμο να παρουσιάζουμε το πηλίκο του πλήθους των σωστών απαντήσεων ως προς το συνολικό πλήθος των ερωτήσεων. Ο υπολογισμός γίνεται στο κελί C17 με τον τύπου που φαίνεται στην εικόνα.

ασκήσεις Αγγλικά 8

9. Πριν διανείμουμε την άσκηση θα πρέπει να κρύψουμε τις απαντήσεις. Το πιο απλός τρόπος είναι να κρύψουμε τη στήλη των απαντήσεων.

ασκήσεις για Αγγλικά 9

10. Καλό είναι να κρύψουμε επίσης τις δυο βοηθητικές γραμμές:

ασκήσεις στα Αγγλικά 10

11. Θέλουμε ο μαθητής να μπορεί να συμπληρώσει μόνο τα κελιά των απαντήσεων και να μην επιτρέπεται να κάνει καμμία άλλη αλλαγή στο φύλλο εργασίας. Για το λόγο αυτό θα ξεκλειδώσουμε μόνο τα συγκεκριμένα κελιά:

ασκήσεις Αγγλικών 11

12. Τέλος κλειδώνουμε όλα τα υπόλοιπα κελιά στο φύλλο εργασίας:

ασκήσεις Αγγλικών 12

Μαθήματα excel

Στη δημιουργία των ασκήσεων έγινε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Excel με απλό τρόπο. Μπορεί κάποιος εύκολα να δημιουργήσει τις δικές του ασκήσεις αρκεί να γνωρίζει πως να χρησιμοποιεί το Excel. Εάν δεν το έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ τότε καλό θα είναι να παρακολουθήσετε σεμινάρια Excel. Εμείς διαθέτουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στό Excel, στο advanced και στη vba. Είναι πολύ εύκολο να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσα σε λίγες ώρες μαθημάτων excel να είστε σε θέση να δημιουργήσετε τις δικές σας ασκήσεις.

Βελτίωση των ασκήσεων με χρήση vba

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε πιο προηγούμενες ασκήσεις 10 καλύτερες τεχνικές ελέγχου και αξιολόγησης μαθητών τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα vba. Για παράδειγμα εάν θέλετε να υπάρχει ένα button το οποίο το πατάει ο μαθητής ώστε να βλέπει το βαθμό του τότε αυτό δεν μπορεί να γίνει με τις απλές δυνατότητες του excel. Εάν θέλουμε να φτιάξουμε ασκήσεις στις οποίες καθώς πληκτρολογεί ο μαθητής να πρασινίζουν ή να κοκκινίζουν όλα τα κελιά της γραμμής στο excel τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και πάλι τη vba. Η δυνατότητα δημιουργίας εκπαιδευτικών ασκήσεων αποτελεί ισχυρό κίνητρο για να παρακολουθήσει κάποιος σεμινάρια vba.

Ασκήσεις κατάλληλες για τηλεκπαίδευση

Η κατακόρυφη άνοδος των απαιτήσεων τηλεκπαίδευσης ωθεί πολλούς εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν τις δικές τους ασκήσεις. όταν ξεκινάει ένα διαδικτυακό μάθημα καλά θα είναι να έχετε αρκετό εκπαιδευτικό υλικό ώστε να μπορείτε να στηρίξετε κάθε απαίτηση που θα γεννηθεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Η δημιουργία των δικών σας ασκήσεων σας λύνει τα χέρια στεναχωρείτε να κάνετε την εκπαίδευση με τρόπο που σας ικανοποιεί απόλυτα. Κάθε εκπαιδευτικός που κάνει τηλεκπαίδευση προτιμά να χρησιμοποιεί τις δικές του ασκήσεις που έχει φτιάξει ο ίδιος σύμφωνα με τις δικές τους μεθόδους παρά να παίρνει έτοιμες ασκήσεις από το διαδίκτυο.

Δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών

Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε σε ακόμα πιο εντυπωσιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο το Excel μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικά παιχνίδια. είναι πολύ πιο ευχάριστο για το μαθητή να παίζει με εκπαιδευτικά παιχνίδια πάρα να λύνει ασκήσεις. Η δημιουργία εκπαιδευτικού παιχνιδιού όμως έχει πολύ περισσότερο κόπο σε σύγκριση με τη δημιουργία ασκήσεων. Όμως με τα εκπαιδευτικα παιχνίδια μπορείτε να κερδίσετε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό το ενδιαφέρον των μαθητών σας.

Δημιουργία ασκήσεων με τις γλώσσες php και javascript

Η ομάδα μας ασχολείται με τον προγραμματισμό σε πολλές γλώσσες και τις εφαρμογές του στην εκπαίδευση. Εκτός από το excel, πολύ χρήσιμες για την παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι οι γλώσσες php και JavaScript. Η γλώσσα php χρησιμοποιείται για το back office ενώ η γλώσσα JavaScript χρησιμοποιείται και το front-end. αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε τη γλώσσα php για να διαβάζουμε πληροφορίες από τη βάση δεδομένων. Ενώ χρησιμοποιούμε τη γλώσσα JavaScript για τη δημιουργία διαδραστικου interface αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Μπορείτε να αποκτήσετε ευχέρεια σε τεχνολογίες διαδικτύου παρακολουθώντας μαθήματα php και μαθήματα javascript. Με αυτές τις γνώσεις μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε ασκήσεις που δεν απαιτούν να γίνει download αρχείων Excel.

Άλλες ασκήσεις που έχουμε δημιουργήσει

Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τις ασκήσεις πληκτρολογίου στις οποίες ο επισκέπτης εξασκείται στην πληκτρολόγηση. Επίσης έχουμε δημιουργήσει ασκήσεις με τις oποίες μπορείτε να μάθετε πώς να βάλετε τόνο και θα κάνετε εξάσκηση πάνω στους τόνους. Σε μία άλλη ομάδα ασκήσεων δείχνουμε πώς βάζουμε διαλυτικά. Πολύ συχνά οι εκπαιδευόμενοι ρωτούν πώς βάζουμε τόνο και διαλυτικά μαζί. Για αυτό το λόγο δημιουργήσαμε ασκήσεις που δείχνουν πώς βάζουμε τόνο και διαλυτικά μαζί.

Τεχνολογίες κατασκευής ιστοσελίδων

Οι τεχνολογίες που περιγράφουμε παραπάνω αποτελούν τις βασικές τεχνολογίες κατασκευής ιστοσελίδων. κάθε εκπαιδευτικός είναι καλό να γνωρίζει πώς γίνεται η κατασκευή ιστοσελίδων. Η μετατόπιση εκπαιδευτικών διαδικασιών στο διαδίκτυο με χρήση τηλεκπαίδευσης καθιστούν αναγκαίες τις γνώσεις δημιουργίας ιστοσελίδων ώστε να μπορούμε να διαμορφώνουμε εμείς οι ίδιοι το περιεχόμενο που θέλουμε. Εμείς είμαστε ειδικοί στην κατασκευή ιστοσελίδων και μπορούμε να αναλάβουμε κάθε είδος εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο.

Τεχνολογίες κατασκευής eshop

Ίδιας τεχνολογίας χρησιμοποιούνται και στην κατασκευή e-shop. Όποιο και αν είναι το content management System που επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία e-shop οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο back office είναι το php και η mysql. Όσον αφορά το front-end της κατασκευής e-shop εκεί σίγουρα χρησιμοποιούμε html css και JavaScript. Η ενασχόληση με την τεχνολογία σίγουρα θα σας κινήσει το ενδιαφέρον για να μάθετε πώς γίνεται η κατασκευή e-shop.

Δημιουργία ασκήσεων με τη γλώσσα Java

Ένας άλλος τρόπος για τη δημιουργία ασκήσεων πολύ Υψηλού επιπέδου είναι η γλώσσα προγραμματισμού Java. πρόκειται για ένα προγραμματικό Πλαίσιο που μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε με ενιαίο τρόπο τόσο το back office όσο και το front-end. μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα Java για να δείτε πως θα κάνετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού. Επίσης Μπορείτε να φτιάξετε προγράμματα Java που εκτελούνται είτε μέσα στο browser είτε σε σταθερό υπολογιστή. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα μαθήματα Java..

Δημοσίευση ασκήσεων μεσω content management system

Η επιλογή της πλατφόρμας που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της ιστοσελίδας σας θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή τεχνολογιών για τη δημιουργία ασκήσεων. Το standard της αγοράς είναι η κατασκευή ιστοσελίδων wordpress.. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει wordpress για την κατασκευή της ιστοσελίδας τότε μπορείτε πολύ απλά να δημοσιεύσετε τις ασκήσεις excel στον ιστότοπο σας. Εάν όμως έχετε επιλέξει JavaScript Τότε είναι δύσκολο να το ενσωματώσετε σε ιστοσελίδα κατασκευασμένη με το wordpress. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τοποθετήσετε link προς ξεχωριστό ιστότοπο που περιλαμβάνει τις ασκήσεις. Παρόμοια είναι η λογική αν έχετε επιλέξει να κάνετε δημιουργία ιστοσελίδας με το Joomla.. Μπορείτε να δημοσιεύσετε κανονικά τις ασκήσεις που δημιουργήθηκαν με το Excel αλλά θα δυσκολευτείτε να ενσωματώσετε ασκήσεις που δημιουργήθηκαν με τη JavaScript. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε έναν ιστότοπο σαν το δικό μας που να έχει ενσωματωμένες ασκήσεις τότε Καλό θα είναι να κατασκευή ιστοσελίδας κατευθείαν με τη γλώσσα html και css χωρίς να υπάρχει content management system. Σε αυτή την περίπτωση αποχαιρετά και κάποια άλλα πλεονεκτήματα όπως πιο φθηνό hosting και πιο εύκολο backup. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο άρθρο που έχουμε γράψει με θέμα τη σύγκριση μεταξύ wordpress και html..

Ασκήσεις photoshop

Μία ακόμα χρήσιμη ομάδα ασκήσεων αφορά το photoshop. Όπως και στις υπόλοιπες σημαντικές ενότητες δημιουργήσαμε ασκήσεις photoshop οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες για την εκπαίδευση και την εξάσκηση στα πλαίσια σεμιναρίων. Οι συγκεκριμένες ασκήσεις photoshop χρησιμοποιούνται στα σεμινάρια επεξεργασίας εικόνων και βοηθούν πολιτών για την εξάσκηση του εκπαιδευόμενου την ώρα του μαθήματος όσο και στη μετέπειτα εξάσκηση του εκπαιδευόμενου στο σπίτι του. Αναλαμβάνουμε συχνά σεμινάρια για το photoshop σε εταιρείες. Επίσης αναλαμβάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα photoshop για εκείνους που θέλουν να καταφέρουν συγκεκριμένες βελτιώσεις στις γνώσεις τους.