Ασκήσεις πληροφορικής στην τάξη

Δημιουργήσαμε αυτές τις ασκήσεις για να βοηθήσουμε όσους καθηγητές πληροφορικής χρειάζεται να διδάξουν το μάθημα πληροφορικής στην τάξη χωρίς υπολογιστή. Λόγω του κορονοϊού ο καθηγητής πληροφορικής αναγκάζεται να διδάξει πολλά μαθήματα στη σχολική αίθουσα χωρίς υπολογιστές. Αυτές οι ασκήσεις λύνονται με χαρτί και μολύβι χωρίς να απαιτείται υπολογιστής.

Πρώτη ομάδα ασκήσεων πληροφορικής

Αυτές οι ασκήσεις είναι εύκολες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μικρές τάξεις ξεκινώντας από την τρίτη δημοτικού.

1η άσκηση

Να βάλετε σε σειρά τις συσκευές ανάλογα με τη χωρητικότητά τους:
Σκληρός δίσκος - USB stick - CD - DVD

 1. ................................
 2. ................................
 3. ................................
 4. ................................

2η άσκηση

Να βάλετε σε σειρά τα αρχεία ανάλογα με το μέγεθός τους:
αρχείο εικόνας - αρχείο ήχου - αρχείο video

 1. ................................
 2. ................................
 3. ................................

3η άσκηση

Να βάλετε σε σειρά τις μονάδες μέτρησης μνήμης: KB - MB - GB - TB

 1. ................................
 2. ................................
 3. ................................
 4. ................................

4η άσκηση

Να βρειτε ποιο είναι σωστό και ποιο λάθος:

 • 1 KΒ = 1.000 MΒ
 • 1 ΜΒ = 1.000 ΚΒ
 • 1 ΜΒ = 1.000 GB
 • 1 ΜΒ = 1.000 TB
 • 1 GΒ = 1.000 ΚΒ
 • 1 GΒ = 1.000 MΒ
 • 1 GΒ = 1.000 TΒ

Δεύτερη ομάδα ασκήσεων πληροφορικής

Εδώ έχουμε λίγο πιο δύσκολες ασκήσεις. Ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν στην τετάρτη δημοτικού η σε μεγαλύτερες τάξεις.

1η άσκηση

Ένα τραγούδι mp3 έχει μέγεθος περίπου 5 Mbyte.
Πόση μνήμη απαιτείται για να αποθηκεύσουμε 1.000 τραγούδια mp3;
Πόσα τραγούδια mp3 χωράνε σε ένα usb stick μεγέθους 20 GB;

2η άσκηση

Μια εικόνα jpg έχει μέγεθος περίπου 100 Kbyte.
Πόση μνήμη απαιτείται για να αποθηκεύσουμε 100 εικόνες jpg;
Πόσες εικόνες jpg χωράνε σε ένα usb stick μεγέθους 16 GB;

3η άσκηση

Ένα αρχείο video mp4 έχει μέγεθος περίπου 600 Mbyte.
Πόση μνήμη απαιτείται για να αποθηκεύσουμε 8 αρχεία mp4;
Πόσα αρχεία video mp4 χωράνε σε σκληρό δίσκο μεγέθους 1 TB;

4η άσκηση

Ένα τραγούδι mp3 έχει μέγεθος περίπου 5 Mbyte.
Πόση μνήμη απαιτείται για να αποθηκεύσουμε 200 τραγούδια mp3;
Πόσα τραγούδια mp3 χωράνε σε ένα σκληρό δίσκο μεγέθους 800 GB;

5η άσκηση

Μια εικόνα jpg έχει μέγεθος περίπου 100 KB.
Πόση μνήμη απαιτείται για να αποθηκεύσουμε 800 εικόνες jpg;
Πόσες εικόνες jpg χωράνε σε ένα σκληρό δίσκο μεγέθους 1 TB;

6η άσκηση

Ένα αρχείο video mp4 έχει μέγεθος περίπου 600 Mbyte.
Πόση μνήμη απαιτείται για να αποθηκεύσουμε 12 αρχεία mp4;
Πόσα αρχεία video mp4 χωράνε σε σκληρό δίσκο μεγέθους 900 GB;

Τρίτη ομάδα ασκήσεων πληροφορικής

Αυτές οι ασκήσεις είναι κατάλληλες για την πέμπτη δημοτικού η για μεγαλύτερες τάξεις.

1η άσκηση

Ένας σκληρός δίσκος έχει χωρητικότητα 2 Tbyte και περιέχει αρχεία συνολικού μεγέθους 400 GB.
Τι ποσοστό του δίσκου είναι διαθέσιμο;
Τι ποσοστό του δίσκου είναι γεμάτο;

2η άσκηση

Ένα usb stick έχει χωρητικότητα 8 GB και περιέχει αρχεία συνολικού μεγέθους 400 MB.
Τι ποσοστό της μνήμης είναι διαθέσιμο;
Τι ποσοστό της μνήμης είναι γεμάτο;

3η άσκηση

Έχω σκληρό δίσκο χωρητικότητας 800 GB. Είναι γεμάτο το 10%.
Θέλω να μεταφέρω το περιεχόμενό του σε usb sticks χωρητικότητας 32 GB το καθένα.
Πόσα usb sticks θα χρειαστώ;

4η άσκηση

Έχω usb stick χωρητικότητας 16 GB. Είναι γεμάτο το 40%.
Θέλω να μεταφέρω το περιεχόμενό του σε CDs χωρητικότητας 700 MB το καθένα.
Πόσα CD θα χρειαστώ;

5η άσκηση

Έχω σκληρό δίσκο χωρητικότητας 1.5 TB. Είναι γεμάτο το 20%.
Θέλω να μεταφέρω το περιεχόμενό του σε DVDs χωρητικότητας 8 GB το καθένα.
Πόσα DVD θα χρειαστώ;

6η άσκηση

Έχω usb stick χωρητικότητας 32 GB. Είναι γεμάτο το 20% και περιέχει τραγούδια mp3.
Κάθε αρχείο mp3 έχει μέγεθος περίπου 5 Mbyte.
Πόσα περίπου τραγούδια mp3 έχω στο usb stick;

7η άσκηση

Έχω σκληρό δίσκο χωρητικότητας 600 GB. Είναι γεμάτο το 50% και περιέχει αρχεία video mp4.
Κάθε αρχείο mp4 έχει μέγεθος περίπου 500 MB.
Πόσα περίπου αρχεία video mp4 έχω στο σκληρό δίσκο;

Τέταρτη ομάδα ασκήσεων πληροφορικής

Εδώ έχουμε ασκήσεις που είναι κατάλληλες για την έκτη δημοτικού.

1η άσκηση

Ένα τραγούδι mp3 έχει μέγεθος περίπου 5 MB και διαρκεί περίπου 4 λεπτά.
Θέλω να κάνω ένα ταξίδι διάρκειας 2 ωρών και θέλω να ακούω μουσική.
Πόσο μνήμη απαιτείται να έχει το mp3 player;

2η άσκηση

Μια ώρα video mp4 απαιτεί περίπου 12 GB.
Θέλω να κάνω ένα ταξίδι διάρκειας 5 ωρών και να βλέπω video.
α. Πόση μνήμη απαιτείται;
β. Με καλύπτει ένα DVD;

3η άσκηση

Το 1 λεπτό video mp4 απαιτεί περίπoυ 200 MΒ αποθηκευτικό χώρο.
Θέλω να μαγνητοσκοπήσω μια εκδήλωση διάρκειας 2 ωρών.
α. Πόσο μνήμη απαιτείται;
β. Με καλύπτει ένα CD;
γ. Με καλύπτει ένα DVD;
δ. Ποιές άλλες μονάδες μνήμης θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω;

4η άσκηση

Ένας φωτογράφος μαγνητοσκόπησε ένα παρτυ και θέλει να μας παραδώσει τις εικόνες και το video.
Το video έχει συνολική διάρκεια 3 ώρες. Το 1 λεπτό video mp4 απαιτεί περίπoυ 200 MΒ αποθηκευτικό χώρο.
Το πλήθος των εικόνων είναι 750. Κάθε εικόνα έχει μέγεθος περίπου 400 KB.
α. Πόση μνήμη απαιτείται;
β. Πόσα dvd πρέπει να χρησιμοποιήσει; (κάθε dvd έχει χωρητικότητα 8 GB )
γ. Πόσα cd πρέπει να χρησιμοποιήσει; (κάθε cd έχει χωρητικότητα 700 MB )

5η άσκηση

Ένα τραγούδι mp3 έχει μέγεθος περίπου 5 MB και διαρκεί περίπου 4 λεπτά.
Ένας DJ ανέλαβε να καλύψει μουσικά μια εκδήλωση διάρκειας 12 ωρών.
α. Πόση μνήμη απαιτείται;
β. Οι απαιτήσεις καλύπτονται με ένα DVD;
γ. Οι απαιτήσεις καλύπτονται με ένα CD;

6η άσκηση

Ένας φωτογράφος μαγνητοσκοπεί πάρτυ και αποθηκεύει αρχεία εικόνων και αρχεία video.
Το video συνήθως έχει συνολική διάρκεια 4 ώρες. Το 1 λεπτό video mp4 απαιτεί περίπoυ 200 MΒ αποθηκευτικό χώρο.
Συνήθως αποθηκεύει περίπου 2.000 εικόνες. Κάθε εικόνα έχει μέγεθος περίπου 400 KB.
α. Πόση μνήμη απαιτείται για κάθε εκδήλωση;
β. Ο σκληρός δίσκος του φωτογράφου έχει χωρητικότητα 800GB. Πόσα πάρτυ μπορεί να αποθηκεύσει;
γ. Εάν αγοράσει νέο σκληρό δίσκο χωρητικότητας 2 TB τότε πόσα πάρτυ θα μπορεί να αποθηκεύσει;

7η άσκηση

Έχω σκληρό δίσκο χωρητικότητας 500 GB. Είναι γεμάτο το 40% του δίσκου.
Θέλω να μεταφέρω τα αρχεία σε DVDs. (κάθε dvd έχει χωρητικότητα 8 GB )
Διαθέτω 12 DVDs.
Τι ποσοστό των αρχείων θα καταφέρω να μεταφέρω;

Πέμπτη ομάδα ασκήσεων πληροφορικής

Εδώ έχουμε δύσκολες ασκήσεις για τις οποίες απαιτείται συνδυασμός γνώσεων πληροφορικής φυσικής και μαθηματικών.

1η άσκηση

Ένα τραγούδι mp3 έχει μέγεθος περίπου 5 MB και διαρκεί περίπου 4 λεπτά.
Η Θεσσαλονίκη απέχει από τη Αθήνα 500 χιλιόμετρα.
Πρόκειται να ταξιδέψω οδηγώντας με μέση ταχύτητα 100 Km/ώρα.
Θέλω να ακούω μουσική.
α. Πόση μνήμη απαιτείται να έχει το mp3 player;
β. Με καλύπτει ένα usb stick χωρητικότητας 8 GB;

2η άσκηση

Ένα λεπτό video mp4 απαιτεί περίπoυ 200 MΒ αποθηκευτικό χώρο.
Η Πάτρα απέχει από τη Αθήνα 210 χιλιόμετρα.
Πρόκειται να ταξιδέψω οδηγώντας με μέση ταχύτητα 80 Km/ώρα.
Θέλω να βλέπω video mp4.
α. Πόση μνήμη απαιτείται;
β. Με καλύπτει ένα usb stick χωρητικότητας 16 GB;
γ. Με καλύπτει ένας σκληρός δίσκος 400 GB;

3η άσκηση

Ένα λεπτό video mp4 απαιτεί περίπoυ 200 MΒ αποθηκευτικό χώρο.
Η Αλεξανδρούπολη απέχει από τη Αθήνα 800 χιλιόμετρα.
Πρόκειται να ταξιδέψω μετ επιστροφής, οδηγώντας με μέση ταχύτητα 70 Km/ώρα.
Θέλω να βλέπω video mp4 σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής (και στην επιστροφή).
α. Πόση μνήμη απαιτείται;
β. Με καλύπτει ένα usb stick χωρητικότητας 32 GB;
γ. Με καλύπτει ένας σκληρός δίσκος 1 ΤB;

4η άσκηση

Διαθέτω videocamera με την οποία για 1 δευτερόλεπτο video δημιουργείται αρχείο video μεγέθους 2,2 MByte.
Θα ταξιδέψω οδικώς μέχρι τη Γερμανία και θέλω να μαγνητοσκοπήσω τη διαδρομή.
Η Γερμανία απέχει από την Ελλάδα περίπου 2.200 χιλιόμετρα. Θα ταξιδέψω με μέση ταχύτητα 80 Km/ώρα.
α. Πόση μνήμη απαιτείται;
β. Με καλύπτει σκληρός δίσκος χωρητικότητας 2 ΤΒ;

5η άσκηση

Ένα τραγούδι mp3 έχει μέγεθος περίπου 5 MB και διαρκεί περίπου 4 λεπτά.
Η Ισπανία απέχει από την Ελλάδα περίπου 3.600 χιλιόμετρα.
Θα ταξιδέψω οδικώς μέχρι την Ισπανία και θέλω να ακούωω μουσική. Θα ταξιδέχω με μέση ταχύτητα 90 Km/ώρα.
α. Πόση μνήμη απαιτείται;
β. Με καλύπτει σκληρός δίσκος χωρητικότητας 1 ΤΒ;

6η άσκηση

Διαθέτω videocamera με την οποία για 1 δευτερόλεπτο video δημιουργείται αρχείο video μεγέθους 2,2 MByte.
Θα ταξιδέψω οδικώς μέχρι τη Γερμανία και θέλω να μαγνητοσκοπήσω τη διαδρομή.
Η Γερμανία απέχει από την Ελλάδα περίπου 2.200 χιλιόμετρα. Θα ταξιδέψω με μέση ταχύτητα 80 Km/ώρα.
Η μνήμη της κάμερας ανέρχεται στα 8 GB.
Τι ποσοστό της διαδρομής θα καταφέρω να καλύψω;

Άλλες ασκήσεις πληροφορικής

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πολλές άλλες ασκήσεις πληροφορικής. Εδώ έχουμε ασκήσεις πληκτρολογίου για να εξασκηθείτε στη χρήση των πλήκτρων Εδώ μπορείτε να μάθετε πως βάζουμε τόνο και εδώ έχουμε ασκήσεις για να μάθουμε πώς βάζουμε διαλυτικά. Και εδώ έχουμε ασκήσεις που συνδυάζουν τόνο και διαλυτικά.

Μαθήματα Πληροφορικής

Στην ιστοσελίδα μας δεν έχουμε μόνο μαθήματα δημοτικού. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα μαθήματα powerpoint και εδώ για τα μαθήματα excel

.

Εκπαίδευση ενηλίκων στην πληροφορική. Πως να επιλέξετε σεμινάρια μαθήματα ή σεμινάρια σε θεματικές ενότητες πληροφορικής.