Μαθήματα excel στο δημοτικό

Το excel είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραμμα το οποίο κατασκευάστηκε από την εταιρεία microsoft και χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για επαγγελματικούς σκοπούς. Πολλοί εξωτερικοί παρατηρητές πέφτουν από τα σύννεφα όταν ακούν ότι γίνονται μαθήματα excel στο δημοτικό. Η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο διδάσκεται το excel στο δημοτικό αλλά τα παιδιά από κάποιο σημείο και μετά το βαριούνται. Όταν διδάσκεται πληροφορική στο δημοτικό, τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα στο excel. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διδασκαλία παραμένει σε πολύ απλά πράγματα. Για παράδειγμα ένα παιδί μπορεί πολύ εύκολα να καταχωρήσει δεδομένα και να φτιάξει γραφήματα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα excel.

Ενδεικτικό παράδειγμα excel για παιδιά

Ένα πολύ απλό παράδειγμα χρήσης του excel από παιδιά αφορά την έκτη τάξη του Δημοτικού σχολείου. Σε αυτή την τάξη τα παιδιά έχουν επαρκείς γνώσεις μαθηματικών ώστε να μπορούν να κατανοούν την έννοια της μεταβλητής. Επίσης γνωρίζουν αρκετά μαθηματικά ώστε να μπορούν να υπολογίζουν στο χαρτί τις βασικές συναρτήσεις του μέσου όρου, του αθροίσματος, της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής. Ήδη μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χαρτί για να κάνουνε γραφήματα. Επίσης διδάσκονται γεωγραφία η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία σχετικά με τους πληθυσμούς για τις πόλεις και τις χώρες.

Μια ωραία εφαρμογή που θα αποτελούσε ολοκληρωμένο παράδειγμα χρήσης του excel από παιδιά του δημοτικού θα αφορούσε μία εργασία για στατιστικά σχετικά με τον πληθυσμό μιας χώρας ή όλων των χωρών της Ευρώπης. Τα παιδιά να ζητήσουν τόσο στο βιβλίο όσο και στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με αυτή τη χώρα. Στη συνέχεια να καταγράψουν τις πληροφορίες αυτές σε ένα φύλλο εργασίας του excel. Ακολούθως να υπολογίσουν παραμέτρους που θα ζητήσει ο καθηγητής της πληροφορικής όπως για παράδειγμα την πόλη με το μέγιστο πληθυσμό η το άθροισμα του πληθυσμού των μεγάλων πόλεων ή άλλα τέτοια μαθηματικά μεγέθη. Και τέλος να κάνουμε γραφική παράσταση του πληθυσμού σε συνάρτηση κάποιων παραμέτρων. Όπως για παράδειγμα κατανομή του πληθυσμού σε μεγάλες πόλεις η ποσοστό ανδρών και γυναικων ή άλλα παρόμοια θέματα. Αυτή η διαδικασία ενδεχομένως στον εξωτερικό παρατηρητή να δείχνει περίπλοκη όμως μετά από τρία τέσσερα μαθήματα τα παιδιά του δημοτικού μπορεί να την εκτελέσουν με ιδιαίτερη ευκολία χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα excel.

excel στο δημοτικό

Εκπαιδευτικό σενάριο εφαρμογής εξέλιξη στο δημοτικό

Ένα άλλο παράδειγμα εφαρμογής του excel στο δημοτικό θα αφορούσε τη συλλογή στοιχείων με χρήση ερωτηματολογίου. Τα παιδιά να θέσουν κάποια ερωτήματα σχετικά με τον πληθυσμό του σχολείου. Στη συνέχεια να συντάξουν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα μοιράσουν στα παιδιά όλων των τάξεων. Ακολούθως να καταχωρήσουν τα δεδομένα στο excel και να καταλήξουν σε συμπεράσματα τα οποία θα παρουσιάσουν με γραφήματα. Αυτό το παράδειγμα αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και τα ενθουσιάζει.

Σύνδεση του excel με άλλες διδακτικες ενότητες στο δημοτικό

Το παραπάνω παράδειγμα, δηλαδή το ερωτηματολόγιο, μας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσουμε το excel με άλλες διδακτικές ενότητες στο δημοτικό. Μία πρώτη εφαρμογή θα ήταν η δημοσίευση των αποτελεσμάτων στη σχολική εφημερίδα. Τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν εξαγωγή των δεδομένων σε μορφή κατάλληλη για να τοποθετηθεί στη σχολική εφημερίδα. Για παράδειγμα να κάνουμε εξαγωγή του γραφήματος ως εικόνα ή να κάνουμε εξαγωγή του φύλλου εργασίας ως pdf. Η έννοια της εξαγωγής είναι λίγο δυσνόητη εάν δεν συνδεθεί με το σκοπό χρήσης του τελικού αρχείου. Από τη στιγμή που έχουμε τα δεδομένα στο excel τα παιδιά ανυπομονούν να τα περάσουν στη σχολική εφημερίδα μέσα από το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Συνεπώς ούτε καν καταλαβαίνουν πόσο εύκολα μαθαίνουν τις δυνατότητες import-export που έχει ένα πρόγραμμα.

Συνδυασμός του excel με τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων

Παραμένοντας στο προηγούμενο παράδειγμα, μόλις αναφέραμε ότι θέλουμε να δημοσιεύσουμε τα δεδομένα στη σχολική εφημερίδα. Συλλέξαμε τα δεδομένα με το ερωτηματολόγιο στη συνέχεια τα καταχωρίσαμε μέσω του excel. Στη συνέχεια θέλουμε να τα τοποθετήσουμε στη σχολική εφημερίδα. Έχουμε άραγε αυτό το δικαίωμα; εδώ ακριβώς είναι μία πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να μιλήσουμε με τα παιδιά για το γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων. Πλέον το gdpr αποτελεί νόμο του κράτους συνεπώς όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας πρέπει να ενημερωθούν για αυτό.

Η σχολική εφημερίδα αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για να δείξουμε την πρακτική εφαρμογή του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων. Εννοείται πως δεν θα πρέπει να βάλουμε τα παιδιά σε τεχνικές λεπτομέρειες ή νομικά ζητήματα. Απλά να κάνουμε μία γενική κουβέντα σχετικά με το τι είναι προσωπικό δεδομένο και τα δικαιώματα που έχουμε πάντα στα προσωπικά δεδομένα που μας αφορούν. Άλλωστε οι περισσότερες νομικές λεπτομέρειες αφορούν μόνο τους ενηλίκους και διδάσκονται σε σεμινάρια gdpr.

Συνδυασμός του excel με το microsoft word

Όταν ένα παιδί τελειώσει το δημοτικό θα πρέπει να είναι σε θέση θα ξεχωρίζει τα προγράμματα μεταξύ τους. Και να επιλέγει ποιο πρόγραμμα είναι κατάλληλο για την εργασία. Τα προγράμματα που χρησιμοποιείτε συνήθως είναι τρια: το πρώτο είναι το microsoft word, το δεύτερο είναι το microsoft excel και το τρίτο είναι το microsoft powerpoint. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι το πρώτο χρησιμοποιείται για να γράφουμε κείμενα, το δεύτερο για να κάνουμε υπολογισμούς και πίνακες ενώ το τρίτο χρησιμοποιείται για να κάνουμε παρουσιάσεις. Αυτός ο διαχωρισμός αποτελεί γνώση σημαντικότερη από τις λεπτομέρειες πάνω στη χρήση των προγραμμάτων από τα παιδιά του δημοτικού.

Εκπαιδευτικά παιχνίδια με το excel

Μία καταπληκτική ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε το excel για να φτιάξουμε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Πρόκειται για παιχνίδια ερωτήσεων ή πολλαπλής επιλογής. Και γενικότερα διασκεδαστικές εφαρμογές που διευκολύνουν το παιδί να κατανοήσει καλύτερα τα γνωστικά αντικείμενα όπως είναι η γλώσσα και τα μαθηματικά. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια αρέσουν πολύ στα παιδιά του δημοτικού. Και βεβαίως τα παιχνίδια γνώσεων αρέσουν πολύ και στους ενήλικες πολλές φορές. Σε γενικές γραμμές για να φτιάξει κάποιος ένα παιχνίδι μέσω υπολογιστή πρέπει να έχει προγραμματιστικές γνώσεις. Ειδικά όμως για την περίπτωση της εκπαίδευσης και την κατασκευή εκπαιδευτικών παιχνιδιών ενδεχομένως η χρήση του excel να μας καλύψει. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε πολλά εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Εναλλακτική επιλογή εάν δεν έχουμε το excel

Σε πολλά σχολεία δεν είναι εγκατεστημένο το excel και δεν υπάρχουν τα χρήματα για να αγοραστεί ούτε το excel ούτε το word. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουμε το openoffice. Πρόκειται για μία εξαιρετικά δυνατή σουίτα εφαρμογών γραφείου με πολλές εναλλακτικές για καθένα από τα προγράμματα της microsoft. Χρησιμοποιείται πολύ από τα σχολεία για διδασκαλία word στο δημοτικό. Ειδικότερα στην περίπτωση του excel υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο λέγεται openoffice calc. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις δυνατότητες που αναφέραμε παραπάνω και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ εύκολα για τη διδασκαλία του excel στο δημοτικό.

Σεμινάρια excel για ενηλίκους

Αυτό που συζητήσαμε μέχρι τώρα σε αυτό το άρθρο είναι η χρήση του excel για παιδιά. Με απλά λόγια τα παιδιά μαθαίνουν τις βασικές λειτουργίες του προγράμματος excel ώστε να μπορούν να εκτελούν απλές διαδικασίες. Αυτές οι διαδικασίες συνήθως αφορούν τα μαθηματικά που έχουν διδαχτεί μέχρι τώρα και παραδείγματα μέσα από τα βιβλία τους. Βεβαίως μιλάμε για την έκτη δημοτικού και για παραδείγματα βγαλμένα μέσα από την ιστορία, τη γεωγραφία και τα μαθηματικά. Όταν πάμε να συζητήσουμε για σεμινάρια ενηλίκων τότε οι βασικές γνώσεις παραμένουν ίδιες. Ένα παιδάκι μαθαίνει πολύ πιο γρήγορα από έναν ενήλικα συνεπώς η διδασκαλία του excel σε σεμινάρια είναι δυσκολότερη από τη διδασκαλία σε παιδιά.

Το ζητούμενο βέβαια στα μαθήματα excel που απευθύνονται σε επαγγελματίες είναι να καταφέρουμε να βάλουμε τον ενήλικα στον τρόπο σκέψης ώστε να χρησιμοποιήσει το excel στην εργασία του. Για παράδειγμα ένας λογιστής θα πρέπει να κατανοήσει πλήρως τις σχετικές με τη λογιστική συναρτήσεις του excel ώστε να είναι σε θέση να το εφαρμόσει για τους πελάτες του. Στα σεμινάρια excel ενδείκνυται να διδάσκονται τεχνικές πού εφαρμόζεται στην πράξη και παραδείγματα με ασκήσεις βγαλμένες από την καθημερινότητα της εργασίας του κάθε κλάδου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί η χρησιμότητα της vba καθώς και τεχνικές από το advanced excel. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα σεμινάρια excel.

Εκπαίδευση ενηλίκων στην πληροφορική. Πως να επιλέξετε σεμινάρια μαθήματα ή σεμινάρια σε θεματικές ενότητες πληροφορικής.