Κόστος κατασκευής magento eshop

Το κόστος της κατασκευής eshop με το magento εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε τις περισσότερες από τις παραμέτρους που καθορίζουν το κόστος της κατασκευής eshop με το magento.

Η πρώτη παράμετρος που καθορίζει το κόστος της δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος με το Magento είναι η θέση που θέλουμε να εμφανίζεται στις μηχανές αναζήτησης. Όσο κόπο, χρήμα και χρόνο και να αφιερώσουμε και την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος, εάν δεν καταφέρουμε να το βγάλουμε στην πρώτη σελίδα της Google για τις λέξεις με τις οποίες μας ψάχνει ο κόσμος θα έχουμε κάνει μία τρύπα στο νερό. Εάν για παράδειγμα έχουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα τα οποία πουλάει φίλτρα νερού, τότε θα θέλαμε κάθε φορά που κάποιος πληκτρολογεί σχετικές λέξεις το ηλεκτρονικό μας κατάστημα να εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις της Google. Βεβαίως αναφερόμαστε σε λέξεις όπως φίλτρα νερού, φίλτρα ενεργού άνθρακα, αλκαλικό νερό, καθαρισμός του νερού και άλλους συναφείς όρους. Μπορείτε να μάθετ επερισσότερες λεπτομέρειες παρακολουθώντας εξειδικευμένα μαθήματα magento.

Το κόστος προώθησης ιστοσελίδας

Το κόστος κατασκευής ηλεκτρονικού καταστήματος αυξάνει εξαιτίας των διαδικασιών προώθησης της ιστοσελίδας. Η αύξηση του κόστους οφείλεται στις επιπλέον ενέργειες που κάνουμε προκειμένου να παραδώσουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα βελτιστοποιημένο για τις μηχανές αναζήτησης. Αν αγνοούσαμε τη διαδικασία προώθησης της ιστοσελίδας τότε απλά θα ξεκινούσαμε και θα φτιάχνουμε τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος χωρίς ιδιαίτερη προτοιμασία. Τώρα όμως θα πρέπει να προηγηθεί η δημιουργία του keyword map. Πρόκειται για ένα έγγραφο στο οποίο καταγράφουμε τις λέξεις για τις οποίες θα βελτιστοποιήσουμε κάθε σελίδα. Η δημιουργία του keyword map δεν απαιτεί περισσότερες από δύο-τρεις ώρες. Αποτελεί όμως πολύτιμο εργαλείο καθόλη τη διάρκεια της κατασκευής του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε κάθε ενέργεια που κάνουμε συμβουλευόμαστε το keyboard map ώστε να μεριμνήσουμε για τις κατάλληλες ενέργειες που αφορούν την προώθηση της ιστοσελίδας.

Βελτιστοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος

Εάν θέλουμε να κατακτήσουμε την κορυφή των μηχανών αναζήτησης τότε θα πρέπει κάθε ενέργεια που κάνουμε να συνοδεύεται από βελτιστοποίηση. Για παράδειγμα κάθε προϊόν που φτιάχνουμε θα πρέπει να το βελτιστοποιήσουμε. Εννοείται βεβαίως ότι θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε και τις κατηγορίες προϊόντων αλλά και τις σελίδες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Οι λέξεις-κλειδιά που θα χρησιμοποιήσουμε στη βελτιστοποίηση καθορίστηκαν από το Keyword map. Με απλά λόγια φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε στα καίρια σημεία της ιστοσελίδας της λέξης που καταγράψαμε στο Keyword map. Η διαδικασία της βελτιστοποίησης καθυστερεί λιγάκι την ανάπτυξη του e-shop. Όμως η κατάταξη στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης θα μας ανταμείψει. Και οι πρώτες θέσεις της Google πάντα μεταφράζονται σε κέρδος της επιχείρησης. Το οποίο βεβαίως το πληρώνουμε ανεβάζοντας το κόστος κατασκευής κατά κάποιες ανθρωποώρες οι οποίες αφιερώνονται στη βελτιστοποίηση του περιεχομένου.

Το κόστος για τη βελτίωση της εμφάνισης του eshop

Μία άλλη παράμετρος η οποία ανεβάζει το κόστος κατασκευής του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η βελτίωση της εμφάνισης. Μπορούμε πολύ απλά να χρησιμοποιήσουμε τον επεξεργαστή κειμένου του Magento και να δημιουργήσουμε ένα πολύ ωραίο ηλεκτρονικό κατάστημα. Δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τίποτε άλλο εκτός από επικεφαλίδες h2, παραγράφους, links και εικόνες. Θα δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο θα έχει δύο πολύ δυνατά σημεία. Το πρώτο δυνατό σημείο ενός απλού ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ότι είναι πολύ φιλικό προς τις μηχανές αναζήτησης. Οι μηχανές αναζήτησης λατρεύουν τις ετικέτες της γλώσσας html όπως αυτές που αναφέραμε παραπάνω. Ειδικότερα η σωστή χρήση των link και των header h2 είναι πολύ σημαντική. Διότι είναι οι ετικέτες της γλώσσας html που εξετάζονται περισσότερα από την Google. Το δεύτερο δυνατό σημείο είναι η ευκολία στην κατασκευή. Μπορούμε πολύ εύκολα να αλλάζουμε το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος σε όποια στιγμή θέλουμε χωρίς να απαιτείται να έχουμε extensions, plugins ή άλλου είδους πρόσθετα.

Το πλεονέκτημα της ασφάλειας του e-shop

Και βεβαίως στην περίπτωση που παραμένουμε στο βασικό πυρήνα εργαλείων του magento έχουμε και το πλεονέκτημα της ασφάλειας. Όσο περισσότερα πρόσθετα βάζουμε πάντα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα τόσο περισσότερο μειώνουμε την ασφάλεια. Αυτό ισχύει γενικότερα στην κατασκευή ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. Όσο περισσότερα extra βάζουμε σε ένα wordpress η σε ένα opencart η σε ένα PrestaShop, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος κάποιο από αυτά να παραβιαστεί.

Βελτίωση της εμφάνισης του ηλεκτρονικού καταστήματος

Μέχρι εδώ υποθέσαμε ότι χρησιμοποιούμε μόνο τα απλά εργαλεία κειμένου που διαθέτει magento δεν ασχολούμαστε καθόλου με παραμέτρους της εμφάνισης, όπως για παράδειγμα τα χρώματα και τη στοίχιση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βελτιώσουμε την εμφάνιση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάποιοι τρόποι είναι πάρα πολύ απλοί στην εφαρμογή τους. Κάποιοι έχουν ένα μικρό κόστος ενώ κάποιοι άλλοι έχουν ένα μεγαλύτερο κόστος. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε την εμφάνιση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος magento.

Βελτίωση της εμφάνισης χωρίς κόστος

Μπορούμε πολύ απλά να βελτιώσουμε την εμφάνιση του ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιώντας τεχνικές για τη στοίχιση και για τα χρώματα. Τα χρώματα μπορούμε να τα βελτιώσουμε είτε με τη χρήση εικόνων είτε με τη χρήση χρώματος φόντου σε πίνακες και division της html. Η στοίχιση ρυθμίζεται με δύο τρόπους. Μπορούμε να κάνουμε στοίχιση στο περιεχόμενο του e-shop magento χρησιμοποιώντας είτε πίνακες είτε division τα οποία θα καθορίσουμε με css.

Στοίχιση περιεχομένου με πίνακες

Ο πιο απλός τρόπος για να στοίχιση περιεχομένου σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα magento είναι να χρησιμοποιήσουμε πίνακες. Καθορίζουμε σε πόσες στήλες θέλουμε να διατάσσεται το περιεχόμενο και πόσες γραμμές περιεχομένου θέλουμε. Η δημιουργία του πίνακα γίνεται πολύ απλά μέσα από τον επεξεργαστή κειμένου του magento. Ο επεξεργαστής κειμένου ή αλλιώς ο editor βρίσκεται οπουδήποτε καταχωρούμε περιεχόμενο. Δηλαδή ο επεξεργαστής κειμένου έρχεται στις σελίδες στις κατηγορίες και στα μπλοκ. Εδώ βλέπουμε πώς μπορούμε να εισάγουμε ένα πίνακα 2 Χ 2, δηλαδή με δύο γραμμές και δύο στήλες:

εισαγωγή πίνακα στο magento

Εδώ βλέπουμε παράδειγμα στοίχισης magento με πίνακα:

παράδειγμα στοίχισης με πίνακα

Εάν θέλουμε να έχουμε πλήρη έλεγχο πάνω στην εμφάνιση του ηλεκτρονικού καταστήματος τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κώδικα html. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποκρύψουμε τον editor και να δουλέψουμε απευθείας στον κώδικα html. Η δημιουργία του πίνακα γίνεται κάνοντας copy-paste τις επόμενες τις ακόλουθες γραμμές της γλώσσας html:

CSS για πίνακα 2Χ2

Εδώ βλέπουμε παράδειγμα στοίχισης magento με css:

παράδειγμα στοίχισης magento με css

Η γλώσσα HTML

Αυτό μπορεί να φαντάζει δύσκολο, όμως είναι πάρα πολύ απλό. Όταν κάποιος δεν γνωρίζει τη γλώσσα html τότε έχει δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι να αφιερώσει κάποια μαθήματα για να μάθει τη γλώσσα html. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα μαθήματα html. Η δεύτερη επιλογή είναι να αποφασίσουμε τη δομή κάποιων σημαντικών σελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος. Για τέτοιου τύπου σελίδες να έχουμε έτοιμο τον κώδικα html. Ή ακόμα καλύτερα να έχουμε δύο ή τρεις προεπιλογές. Για παράδειγμα έχουμε έναν κώδικα html για πινακα 2 Χ 2, έναν κώδικα για πίνακα 3 Χ 3 και έναν κώδικα για πίνακα 2 Χ 4. Και κατά περίσταση να επιλέγουμε τον κώδικα που θέλουμε και να τον χρησιμοποιούμε κάνοντας copy paste.

Στοίχιση περιεχομένου με css

Η δεύτερη περίπτωση είναι να κάνουμε στοιχίσει χρησιμοποιώντας css. Η γλώσσα css αποτελεί ένα συμπληρωματικό εργαλείο ως προς τη γλώσσα html. Ουσιαστικά στην κατασκευή ιστοσελίδων η στοίχιση και η μορφοποίηση γίνεται μέσω του css. Ακριβώς το ίδιο εφαρμόζεται και στο magento. Το περιεχόμενο που θα γράψουμε μπορούμε να το μορφοποιησουμε χρησιμοποιώντας κώδικα css. Αυτός ο κώδικας θα καθορίσει πόσες γραμμές και πόσες στήλες θα έχουμε.

Πώς να χρησιμοποιήσουμε το css στο Magento

Για να χρησιμοποιήσουμε το css στο magento θα πρέπει πάλι να απενεργοποιήσουμε τον επεξεργαστή κειμένου. Στη συνέχεια θα δουλέψουμε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι να φτιάξουμε τον κώδικα css ο οποίος καθορίζει τη διάταξη των division στην οθόνη. Και σε δεύτερο επίπεδο γράφουμε το περιεχόμενο με τη γλώσσα html φροντίζοντας να χρησιμοποιήσουμε τα elements που καθορίστηκαν στο css.

Σύγκριση μεταξύ html και css

Εάν κάνουμε μία σύγκριση μεταξύ της στοίχισης περιεχομένου με html και της στοίχισης περιεχομένου με css τότε θα δούμε ότι η κάθε μία έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το καλύτερο αποτέλεσμα το πετυχαίνουμε με το css. Επίσης το css έχει το πλεονέκτημα ότι παράγει responsive περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι όταν το περιεχόμενο παρουσιαστεί σε μικρές οθόνες η σε smartphones τότε θα κάνει κατάλληλη αναδιάταξη των division ώστε να βελτιώσει την εικόνα για το χρήστη. Ας πάρουμε για παράδειγμα τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις και να δούμε πώς φαίνεται από κινητό τηλέφωνο. Στην περίπτωση του css βλέπουμε ότι όταν στενεύει το πλάτος οι διπλανές στήλες πάνε σε επόμενη σειρά αυτόματα. Αντίθετα το html κρατάει και τις δύο στείλε στην ίδια γραμμή. Το πολύ στενό πλάτος στήλης έχει αρνητική επίδραση στην εμφάνιση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

αλλαγή πλάτους magento σε html και css

Τελικά τι προτείνουμε για τη στοίχιση

Δεν υπάρχει λόγος να επιλέξουμε έναν από τους τρεις τρόπους. Στις περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε να γράφουμε περιεχόμενο δεν υπάρχει ανάγκη στοίχησης. Συνεπώς ανοίγουμε απλά τον επεξεργαστή κειμένου και γράφουμε κείμενο. Λίγες είναι οι σελίδες τις οποίες θα χρειαστεί να κάνουμε στοίχiση. Σε εκείνες τις σελίδες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε css. Τώρα όσο για τα προϊόντα και τις κατηγορίες το καλύτερο είναι να αφήσουμε την προεπιλεγμένη μορφοποίηση που δίνει ο επεξεργαστής κειμένου.

Ακόμα καλύτερη βελτίωση με χρήση του xml

Μπορούμε να κάνουμε ακόμα πιο εξεζητημένη στοίχιση ολόκληρης της σελίδας και όχι μόνο του συγκεκριμένου μπλοκ χρησιμοποιώντας το xml layout. Σε γενικές γραμμές η στοίχιση στο magento γίνεται με xml. Αυτή είναι μια τεχνική την οποία καλό είναι να τη μάθει κάποιος όταν αποφασίσει να φτιάξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Χρησιμοποιείται π.χ. στις περιπτώσεις που θέλουμε να έχουμε προσαρμοσμένο πλάτος στήλης η γενικότερα ιδιαίτερη διάταξη στο Header, στο Footer και στο sidebar. Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το xml θα πρέπει να αποκτήσουμε πρόσβαση ftp. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε οτι πριν κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια με το xml πρέπει πρώτα να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας κάνοντας backup μέσω του ftp.Διότι όταν δουλεύουμε σε κώδικα οποιοδήποτε λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο. Ίσως να κάνουμε μη αντιστρεπτή ενέργεια, συνεπώς καταστροφική για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Χρήση του magento page builder

Μέχρι εδώ όσα αναφέραμε δεν είχαν κανένα κόστος. Τόσο ο επεξεργαστής κειμένου όσο και η χρήση html, css και xml είναι δυνατότητες που μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε με την απλή έκδοση του Magento Open Source (Magento Free Version). Αν θέλουμε όμως μπορούμε να αγοράσουμε κάποιο page builder. Σε αυτή την περίπτωση οι δυνατότητες μορφοποίησης είναι απεριόριστες και πραγματοποιούνται με εξαιρετικά απλό τρόπο μέσα από εύκολο γραφικό περιβάλλον. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε ποιο page builder θέλετε να αγοράσετε:

https://marketplace.magento.com/extensions.html?q=page%20builder&ext_platform=Magento%202&ext_compatible_versions=2.3

Δυστυχώς ακόμα και αυτά που έχουν μηδενική τιμή δεν είναι δωρεάν διότι απαιτείται συνδρομή η οποία έχει μηνιαίο κόστος. Όταν έχουμε ένα μικρό ηλεκτρονικό κατάστημα ολίγων σελίδων τότε δεν αξίζει τον κόπο να προχωρήσουμε στην αγορά ενός page builder. Αντίθετα αν έχουμε ένα μεγάλο ηλεκτρονικό κατάστημα με χιλιάδες προϊόντα και εκατοντάδες σελίδες τότε η αγορά ενός page builder θα μας διευκολύνει και θα μας γλιτώσει πολύ κόπο και πολύ χρόνο. Επίσης να συμπληρώσουμε ότι η έκδοση Magento Commerce περιλαμβάνει ενσωματωμένο page builder.

Αγορά magento theme

Εάν έχουμε πολύ υψηλές απαιτήσεις από τα γραφικά του ηλεκτρονικού καταστήματος τότε μπορούμε να αγοράσουμε και ένα θέμα. Εδώ βρίσκεται μία λίστα με θέματα για τα magento, μέσα από την κορυφαία εταιρεία themeforest.net:

https://themeforest.net/popular_item/by_category?category=ecommerce/magento

Επίσης εδώ βλέπουμε μία λίστα θεμάτων για το Magento μέσα από το magento marketplace:

https://marketplace.magento.com/extensions.html?ext_platform=Magento%202&ext_compatible_versions=2.3

Σε γενικές γραμμές η αγορά ενός θέματος κυμαίνεται γύρω στα 100 ευρώ. Το κόστος αυτό ανεβαίνει αν συνυπολογίσουμε ότι ενδεχομένως να απαιτηθούν και κάποιες άδειες χρήσης για τα plug-in που περιλαμβάνει το template. Επίσης η εγκατάσταση κάποιων θεμάτων πιθανώς να απαιτήσει αυξημένα δικαιώματα φιλοξενίας τα οποία ενδεχομένως θα αυξήσουν το κόστος του hosting.

Εκτιμώμενος όγκος συναλλαγών

Τέλος, μία πολύ σημαντική παράμετρος που καθορίζει το κόστος κατασκευής ηλεκτρονικού καταστήματος με το magento είναι ο εκτιμώμενος όγκος συναλλαγών. Το πιο δυνατό πλεονέκτημα του magento σε σχέση με τα υπόλοιπα λογισμικά κατασκευής e-shop είναι η δυνατότητα πολύ μεγάλο όγκο συναλλαγών. Παρουσιάζει απίστευτη σταθερότητα τόσο στο καλάθι όσο και στην ταυτόχρονη προσπέλαση όλων των χρηστών στη βάση δεδομένων. Τέτοια επίπεδα σταθερότητας είναι αδιανόητα για το PrestaShop, το opencart και το woocommerce. Εάν κάνουμε προβλέψεις και εκτιμήσεις ότι ο όγκος των συναλλαγών θα ανέβει πάρα πολύ τότε καλό θα είναι να αποκτήσουμε κατευθείαν το Magento Commerce. Εδώ βέβαια το κόστος ανεβαίνει κατακόρυφα. Περιλαμβάνεται όμως άμεση υποστήριξη από την ίδια την εταιρεία magento η οποία πλέον αγοράστηκε από τον γίγαντα του λογισμικού adobe. Για παράδειγμα εάν θέλουμε να φτιάξουμε ένα e-shop το οποίο να πουλάει σε πολλές χώρες, να έχει πολλές γλώσσες και να έχει εκατοντάδες συναλλαγές ανά ώρα τότε η χρήση του Magento Commerce αποτελεί μονόδρομο. Μπορεί το κόστος να είναι υψηλό όμως το magento φτιάχτηκε για να ικανοποιεί τέτοιες απαιτήσεις. Εάν θέλαμε ένα απλό ηλεκτρονικό κατάστημα με λίγες πωλήσεις ημερησίως τότε μπορούμε πολύ εύκολα και πολύ πιο γρήγορα να το κατασκευάσουμε με το woocommerce ή με το opencart.

Συμπεράσματα για το κόστος του ηλεκτρονικού καταστήματος

Πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος θα πρέπει να απαντήσουμε στα ερωτήματα τα οποία θα καθορίζουν και το κόστος αυτού:

  1. Πόσες σελίδες θα έχουμε;
  2. Πόσες από αυτές απαιτούν ιδιαίτερη στοίχιση;
  3. Πόσα προϊόντα θα έχουμε
  4. Πόσα από αυτά απαιτούν ιδιαίτερη στοιχισης;
  5. Με ποιες λέξεις θέλουμε να κάνουμε SEO;
  6. Έχουμε λόγο να αλλάξουμε τη διάταξη για κάποιες σελίδες;
  7. Τα γραφικά παίζουν μεγάλο ρόλο για τους πελάτες μας;
  8. Θα κάνουμε φορολογικές ρυθμίσεις;

Φορολογικές ρυθμίσεις στο Magento

Μια ακόμα παράμετρος που πρέπει να εξετάσουμε είναι οι φορολογικές ρυθμίσεις. Δηλαδή πως θέλουμε να εμφανίζονται οι τιμές, εάν θέλουμε να κάνει υπολογισμό ΦΠΑ και άλλες ρυθμίσεις τιμών. Μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς για τις φορολογικές ρυθμίσεις στο magento.

Εναλλακτικές επιλογές κατασκευής e-shop

Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο επιλέγουμε το magento για την κατασκευή e-eshop είναι ο μεγάλος όγκος συναλλαγών. Εάν η σημαντικότερη παράμετρος ήταν η υψηλή θέση στις μηχανές αναζήτησης τότε θα επιλέγαμε το woocommerce. Διότι το woocommerce κληρονομεί τις εκπληκτικές δυνατότητες SEO που παρέχει το wordpress. Για παράδειγμα η στοίχιση και η μορφοποίηση γίνονται πανεύκολα μέσα από το gutenberg, που είναι ο νέος πανίσχυρος editor του wordpress από την έκδοση 5.0 και μετά. Και βεβαίως η βελτιστοποίηση και το SEO γίνονται με το yoast το οποίο είναι ασύγκριτα καλύτερο και ευκολότερο από τα seo features που διαθέτουν τα CMS κατασκευής ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Εάν θέλουμε ένα απλό τυπικό κλασικό ηλεκτρονικό κατάστημα τότε μπορούμε εύκολα και γρήγορα να κάνουμε κατασκευή eshop με το opencart. Ο χρόνος παραγωγής πέφτει κατακόρυφα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με το opencart συνήθως φτιάχνουμε ένα πολύ ωραίο ηλεκτρονικό κατάστημα μέσα σε 1-2 μέρες. Πολλά από τα πράγματα τα οποία στο κινητό τα αγοράζουμε στο opencart έρχονται δωρεάν και μάλιστα με πολύ χαμηλότερη πολυπλοκότητα και δυσκολία.

Όταν όμως ανέβει πολύ ο όγκος των συναλλαγών τότε μόνο το magento αποτελεί αξιόπιστη λύση. Επίσης αν θέλουμε να κάνουμε σύνδεση με ERP τότε η επιλογή του magento μας παρέχει πολύ περισσότερες διευκολύνσεις. όσοιενδιαφέρεστε για να μάθετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε πλατφόρμας δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος δεν έχετε παρά να παρακολουθήσετε μαθήματα e-shop.

Εκπαίδευση ενηλίκων στην πληροφορική. Πως να επιλέξετε σεμινάρια μαθήματα ή σεμινάρια σε θεματικές ενότητες πληροφορικής.