×
Κατασκευή Ιστοσελίδων WordPress Joomla wordpress vs html/css
×
Κατασκευή Eshop Woocommerce Opencart Magento Shopify
×
Προώθηση Ιστοσελίδων Digital Marketing Μαθήματα Facebook Σεμινάρια Linkedin Μαθήματα Instagram Σεμινάρια Twitter Μαθήματα Pinterest
×
Κατασκευή web εφαρμογών Σεμινάρια JAVA Μαθήματα PHP Σεμινάρια MySQL Προγραμματισμός Παιχνιδιών
×
Μαθήματα Excel Σεμινάρια VBA Σεμινάρια Photoshop Μαθήματα PowerPoint Σεμινάρια Word Μαθήματα Προγραμματισμού Πληροφορική στο δημοτικό

balatsoukas logo balatsoukas.com

Μαθήματα excel

Σεμινάρια excel για αρχάριους και προχωρημένους. Μαθήματα excel από το Α μέχρι το Ω. Σεμινάρια excel advanced και μαθήματα προγραμματισμού vba.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων Νικόλαος Μπαλατσούκας Τηλ. (+30) 6977676785

Το excel είναι το πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη ζήτηση στα σεμινάρια ενηλίκων από τη σουίτα της microsoft. Τα σεμινάρια στο excel συνεχίζονται ακόμα παρά τη γενικότερη πτώση που σημειώθηκε στην εκπαιδευτική αγορά προϊόντων της Microsoft τα τελευταία χρόνια. Και ουσιαστικά τα μαθήματα excel αποτελούν ίσως το μοναδικό κομμάτι μαθημάτων που αφορά το microsoft office που κρίνεται ως εντελώς απαραίτητο για κάποιους κλάδους επαγγελματιών. Εκεί άλλωστε οφείλεται και μεγάλη ζήτηση για μαθήματα excel πού προέρχονται κυρίως από λογιστές η ανθρώπους που θέλουν να παρακολουθούν μόνοι τους κάποια στατιστικά ή κάποιους πίνακες.

Οι δυνατότητές του excel

Το excel έχει απεριόριστες δυνατότητες που αφορούν κυρίως τα μαθηματικά και τη στατιστική. Οι περισσότεροι άνθρωποι που βλέπουν το excel νομίζουν ότι είναι απλά ένα πρόγραμμα για να φτιάχνουμε πίνακες. Αυτή όμως είναι μία πολύ επιφανειακή προσέγγιση. Οι τεράστιες δυνατότητες και η απεριόριστη ισχύς του καταπληκτικού αυτού του προγράμματος προκύπτει μέσα από τη χρήση των στατιστικών και των μαθηματικών. Υπάρχουν εκατοντάδες συναντήσεις οι οποίες μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη, για παράδειγμα λογιστική η οικονομική ανάγκη. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι το excel είναι το απαραίτητο εργαλείο για κάθε λογιστή για κάθε οικονομολόγο που θέλει να κάνει τη δουλειά του πραγματικά σωστά χωρίς να εξαρτάται από τα προγράμματα και τις αναβαθμίσεις τους και τις εταιρείες που θα κατασκευάσανε. Αποτελεί το ιδανικό πρόγραμμα για να εφαρμόζει ο λογιστής σωστά αυτά που επιβάλλονται για την εργασία του από το Γενικό λογιστικό σχέδιο.

Μαθήματα excel

Bεβαίως τώρα κάποιος θα πει ότι εγώ ναι μεν ξέρω τα λογιστικά οικονομικά που είναι η δουλειά μου αλλά δεν ξέρω πληροφορική. Μέσα από λίγα μαθήματα excel μπορεί κάποιος να μπει στο νόημα και να καταλάβει τι πρέπει να κάνει και πως πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Κατά την προσωπική μου άποψη δεν είναι απαραίτητο να γίνει κάποιος ειδικός στο excel. Αρκεί να είναι σε θέση να καλύπτει τις επαγγελματικές του ανάγκες άμεσα, εύκολα και γρήγορα. Άλλωστε είναι κοινό μυστικό ότι από τη στιγμή που κάποιος θα διδαχτεί τον τρόπο σκέψης και τη βασική χρήση ενός προγράμματος τότε μπορεί από μόνος του να ανακαλύψει πάρα πολλές άλλες δυνατότητες. Το Α και το ω στα προγράμματα της microsoft είναι να μπει κάποιος στο νόημα. Και το σημαντικό στα μαθήματα excel είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος τη φιλοσοφία του προγράμματος. Άλλωστε αυτή είναι και η σημαντικότερη ευθύνη του εκπαιδευτή ενηλίκων σε κάθε σεμινάριο.

Ακολουθούν δυο παραδείγματα με τα οποία μπορείτε να κάνετε τα πρώτα σας βήματα στο excel. Είναι τα παραδείγματα που χρησιμοποιούμε στα μαθήματα excel. Αποτελούν ένα γρήγορο τρόπο για να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη λειτουργία του excel. Τα παραδείγματα αποτελούν κατάλληλο εισαγωγικό μάθημα για όλες τις πιστοποιήσεις (π.χ. ECDL, UCERT, Unicert κλπ).

Πρώτο παράδειγμα excel

1. Αρχικά επιλέγουμε εννέα κελιά: τρεις γραμμές και τρεις στήλες. Αφού επέξουμε τα κελιά στη συνέχεια ανοίγουμε το παράθυρο της μορφοποίησης.

μαθήματα excel επιλέγουμε εννέα κελιά

2. Επιλέγουμε το στυλ της γραμμής (1: π.χ. χοντρή, διακεκομμένη), επιλέγουμε το χρώμα (2) και το υπόδειγμα (3).

μαθήματα excel στυλ της γραμμής

3. Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα:

μαθήματα excel εικόνα 3

4. Εφαρμόζουμε μπλε χρώμα και διακεκομμένη γραμμή στις εσωτερικές γραμμές:

μαθήματα excel μπλε χρώμα και διακεκομμένη γραμμή

5. Αυξάνουμε το πλάτος της στήλης:

μαθήματα excel πλάτος της στήλης

6. Επαναλαμβάνουμε για όλες τις στήλες. Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα:

μαθήματα excel εικόνα 6

7. Αυξάνουμε το ύψος της γραμμής:

μαθήματα excel ύψος της γραμμής

8. Επαναλαμβάνουμε για όλες τις γραμμές. Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα:

μαθήματα excel εικόνα 8

9. Βάζουμε περιεχόμενο σε κάθε κελί:
Πάνω αριστερά
Πάνω κέντρο
Πάνω δεξιά
Κέντρο αριστερά
Κέντρο κέντρο
Κέντρο δεξιά
Κάτω αριστερά
Κάτω κέντρο
Κάτω δεξιά

μαθήματα excel εικόνα 9

10. Κάνουμε στοίχιση σε οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα.

μαθήματα excel στοίχιση σε οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα

11. Εδώ βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα:

μαθήματα excel τελικό αποτέλεσμα

Δεύτερο παράδειγμα excel

1. Να δημιουργηθεί γράφημα με το μισθό για κάθε υπάλληλο (γράφημα μιας στηλης)
2. Να δημιουργηθεί γράφημα με το μισθό ΚΑΙ το bunus για κάθε υπάλληλο (γράφημα δυο στηλών)
3. Να προστεθεί στήλη: ΣΥΝΟΛΟ (να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση SUM)
4. Να δημιουργηθεί γράφημα με το μισθό ΚΑΙ το bunus ΚΑΙ το σύνολο για κάθε υπάλληλο (γράφημα τριων στηλών)
5. Να προστεθεί στήλη "Υψηλόμισθος": Να γράφει "ΝΑΙ" αν το σύνολο υπερβαίνει τα 1100€, αλλιώς να γράφει "ΟΧΙ" (να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση IF)
6. Να βρείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος μισθός (συνάρτηση MAX)
7. Να βρείτε ποιος είναι ο μικρότερος μισθός (συνάρτηση MIN)
8. Να βρείτε το μέσο όρο των κρατήσεων (συνάρτηση AVERAGE)
9. Να βρείτε το πλήθος των υπαλλήλων (συνάρτηση COUNT)
10. Οι εγγραφές να ταξινομηθούν με αύξουσα αλφαβητική σειρά ως προς το όνομα
11. Οι εγγραφές να ταξινομηθούν με φθίνουσα σειρά ως προς το μισθό
10. Οι εγγραφές να ταξινομηθούν με αύξουσα σειρά ως προς το BONUS

Βοήθεια για το δεύτερο παράδειγμα excel

1. Επιλέγουμε τα κελιά των δυο πρώτων στηλών και στη συνέχεια ανοίγουμε το γράφημα.

σεμινάρια excel Επιλέγουμε τα κελιά

2. Επιλέγουμε τύπο γραφήματος.

σεμινάρια excel τύπο γραφήματος

3. Εδώ βλέπουμε τις επιλογές σχεδίασης γραφήματος.

σεμινάρια excel επιλογές σχεδίασης γραφήματος

4. Εδώ βλέπουμε τις επιλογές μορφοποίησης γραφήματος.

σεμινάρια excel επιλογές μορφοποίησης γραφήματος

5. Μπορούμε να αλλάξουμε το στυλ και το χρώμα του γραφήματος.

σεμινάρια excel στυλ και το χρώμα του γραφήματος

6. Επιλέγουμε τα κελιά των τριων πρώτων στηλών και στη συνέχεια ανοίγουμε το γράφημα.

σεμινάρια excel κελιά των τριων πρώτων στηλών

7. Επιλέγουμε τύπο γραφήματος.

σεμινάρια excel τύπο γραφήματος

8. Εδώ βλέπουμε τις επιλογές τύπου γραφήματος.

σεμινάρια excel επιλογές τύπου γραφήματος

9. Εδώ βλέπουμε το γράφημα.

σεμινάρια excel γράφημα

10. Προσθέτουμε νέα στήλη και κάνουμε τη μαθηματική πράξη της πρόσθεσης.

σεμινάρια excel μαθηματική πράξη της πρόσθεσης

11. Προσθέτουμε νέα στήλη και εφαρμόζουμε τη συνάρτηση IF.

σεμινάρια excel συνάρτηση IF

12. Εφαρμόζουμε νομισματική μορφή στα κελιά που έχουν χρήματα.

σεμινάρια excel νομισματική μορφή

13. Εδώ βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα:

σεμινάρια excel τελικό αποτέλεσμα

Σεμινάρια excel

Ένας απλός τρόπος για να γνωρίσετε το λογισμικό αυτό είναι να παρακολουθήσετε σεμινάρια excel. Υπάρχουν πάρα πολλές σχολές ecdl οι οποίες οργανώνουν ταχύρυθμα μαθήματα μέσα από τα οποία μπορείτε να μάθετε το word το excel και powerpoint και τα υπόλοιπα προγράμματα που περιλαμβάνονται στη σουίτα της microsoft. Μέσα από τέτοιου τύπου μαθήματα excel βεβαίως θα αποκτήσετε μία επιφανειακή την αρχή του προγράμματος. Συνήθως στα σεμινάρια excel διδάσκονται βασικές γνώσεις σας κάποιον θα μπορεί να πάρει το ecdl. Εάν όμως θέλετε να εμβαθύνετε περισσότερο στη χρήση του προγράμματος τότε θα πρέπει να παρακολουθήσετε πιο προηγούμενα μαθήματα ή ενδεχομένως και ιδιαίτερα μαθήματα στο excel.

Μαθήματα excel

Excel advanced

Τα τελευταία χρόνια έχω μείνει έκπληκτος από το πλήθος των μαθημάτων excel advanced που ζητούνται στα σεμινάρια. Αυτό προκύπτει εάν παρατηρήσουμε τη ζήτηση μαθημάτων αφού εξαιρέσουμε τα επιδοτούμενα σεμινάρια η όσους θέλουν πιστοποίηση πληροφορικής για να διοριστούν. Η πραγματική ζήτηση μαθημάτων excel βρίσκεται ακριβώς εδώ. Αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη και θέλει να μάθει ο εξειδικευμένος επαγγελματίας λογιστικής των οικονομικών ή του ασφαλιστικού κλάδου είναι το advanced Excel. Προφανώς αυτό είναι πολύ λογικό διότι τις απλές γνώσεις μπορεί να τις μάθει και μόνος του. Από τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσει κάποιος ένα πρόγραμμα της microsoft τότε μπορεί πολύ εύκολα να μάθει κι άλλο ένα ή άλλα δύο. Η λογική με την οποία το excel, το word και το powerpoint κάνουν τα απλά πράγματα είναι ίδια. Η διαφοροποίηση προκύπτει όταν μπούμε σε πιο προηγμένα πράγματα και σε πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις. Εδώ προκύπτει η ανάγκη σεμιναρίου excel advanced.

Η γλώσσα προγραμματισμού vba

Το πιο δυνατό ίσως σημείο του excel, μαζί με τις συναρτήσεις, είναι η γλώσσα προγραμματισμού vba. Πρόκειται για μία πολύ απλή γλώσσα προγραμματισμού η οποία όμως έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Η γλώσσα αυτή έχει ένα πολύ δυνατό σημείο: ότι συνεργάζεται άψογα με τα προγράμματα της microsoft. Για να το πούμε απλά λόγια εκεί που σταματάνε οι συναρτήσεις που θα μάθετε στο excel advanced, εκεί συνεχίζει η γλώσσα προγραμματισμού vba. ο μοναδικός περιορισμός πλέον που υπάρχει στο excel για κάποιον που γνωρίζει να προγραμματίζει να τη δει λέει μπαίνει αποκλειστικά και μόνο από τη φαντασία. Δεν υπάρχουν όρια στους αυτοματισμούς που μπορεί να γίνουν όταν από τη μία έχουμε το πανίσχυρο πρόγραμμα excel και από την άλλη την ευέλικτη γλώσσα προγραμματισμού vba.

Μαθήματα προγραμματισμού

Βεβαίως όταν μπούμε στη vba τότε η κατάσταση δυσκολεύει. Όσο παραμένουμε στη χρήση του excel τότε απλά χρησιμοποιούμε ένα έτοιμο λογισμικό. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από μία γλώσσα προγραμματισμού. Διότι εδώ απαιτούνται πραγματικές προγραμματιστικές δεξιότητες και γνώσεις και ικανότητες. Είναι εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα πράγμα ο προγραμματισμός και εντελώς άλλο πραγμα η χρήση ενός προγράμματος. Είναι σημαντικό να τονίσουμε εδώ πέρα ότι αν κάποιος δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή του γλώσσα προγραμματισμού και δεν έχει προγραμματίσει ποτέ τότε θα δυσκολευτεί για να παρακολουθήσουν μαθήματα vba. Εάν θέλετε να το κάνετε αυτό τότε καλό θα είναι να προηγηθούν λίγες ώρες μαθημάτων προγραμματισμού.

Μαθήματα vba

Εφόσον ξεκινάμε ένα μάθημα vba Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι συνήθως οι εκπαιδευόμενοι είναι αρχάριοι στον προγραμματισμό. Ο Νίκος Μπαλατσούκας διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους μαθήματα και έχει εκπαιδεύσει αρκετά στελέχη επιχειρήσεων στη vba. Το δυσκολότερο σημείο στα σεμινάρια vba είναι να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ των διαφορετικών γνωσιακών επιπέδων των εκπαιδευομένων σχετικά με προγραμματιστικές γνώσεις. Συνήθως μεταξύ των εκπαιδευομένων σε ένα σεμινάριο vba υπάρχουν προγραμματιστές με εμπειρία από άλλες γλώσσες προγραμματισμού αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν προγραμματίσει πότε. Μέσα από την εμπειρία έχουμε αναπτύξει μεθόδους με τις οποίες να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Μπορείτε να μάθετε πολύ περισσότερα εάν επισκεφτείτε τη σελίδα μας για τα μαθήματα vba.

Μαθήματα excel στην εκπαίδευση ενηλίκων

Κλείνοντας το κεφάλαιο του excel στην εκπαίδευση ενηλίκων οφείλουμε να πούμε ότι κάθε σεμινάριο είναι ξεχωριστό διότι οφείλει να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Το πρώτο πράγμα που οφείλει να κάνει ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι να αναγνωρίσει για ποιο λόγο ο εκπαιδευόμενος ήρθε να παρακολουθεί σε αυτό το μάθημα και σε αυτό το σεμινάριο. Η κύρια ευθύνη του εκπαιδευτή ενηλίκων είναι να μεριμνήσει ώστε ο εκπαιδευόμενος να φύγει από το σεμινάριο έτοιμος για να εφαρμόσει αυτές τις γνώσεις την εργασία του. Στη θεματική ενότητα του excel διαθέτουμε πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα από μεγάλο πλήθος σεμιναρίων ως εκπαιδευτής ενηλίκων. Μία ενότητα με πολύ μεγάλη ζήτηση στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι η χρήση συγκεντρωτικού πίνακα στο Excel. πολύ συχνά σε εταιρικό περιβάλλον απαιτείται να χρησιμοποιηθεί το Excel με συγκεντρωτικό πίνακα για να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα.

Μαθήματα excel στο δημοτικό

Τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία πληροφορικής μπήκε στο δημοτικό. Σλυνεπώς και το excel μπήκε στην εκπαίδευση των παιδιών. Τα παιδιά της έκτης δημοτικού έχουν επαρκείς γνώσεις μαθηματικών ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που έχει το excel για να δημιουργεί γραφήματα. Επίσης μπορούμε να βγάλουμε αρκετά συμπεράσματα μέσα από δεδομένα που υπάρχουν στο excel. Είναι πολύ σημαντικό στα μαθήματα excel για παιδιά να γνωρίζει ο μαθητής πώς μπορει να καταχωρήσει δεδομένα στο excel και πώς μπορεί να τα αξιοποιήσει στη συνέχεια για το σκοπό που του ζητήθηκε. Αυτή η διαδικασία που μόλις περιγράψαμε αποτελεί ένα τυπικό project για την έκτη δημοτικού. Εδώ μπορείτε να μάθετε περισσότερα πάνω στο excel για το δημοτικό.

Το excel στην προώθηση ιστοσελίδων

Προσωπικά χρησιμοποιώ το excel για να παρακολουθώ κάποια θέματα που αφορούν την προώθηση ιστοσελίδων. Το excel μας βοηθάει να βγάλουμε άκρη με την πολυπλοκότητα που υπάρχει πριν δημιουργήσουμε το keyword map. Όταν αναλάβουμε να ανεβάσουμε ένα site την πρώτη σελίδα της Google θέλουμε να παρακολουθούμε ταυτόχρονα ένα πλήθος παραμέτρων και τη χρονική εξέλιξη τους. Βεβαίως υπάρχουν πολλά εργαλεία seo τα οποία βοηθάνε σε αυτό το σκοπό. Όμως κάθε ειδικός προώθησης ιστοσελίδων έχει τις δικές του μεθόδους και τις δικές του τεχνικές.

Το excel είναι το πιο απλό πρόγραμμα εαν θέλει κάποιος να παρακολουθεί δικές του παραμέτρους αλλά και δικούς του συνδυασμούς των παραμέτρων για την προώθηση της ιστοσελίδας του. Ειδικότερα στην περίπτωση που κάποιος έχει αναλάβει να προωθήσει πολλές και μάλιστα μεγάλες ιστοσελίδες τότε τα πρώτα συμπεράσματα από τις αναλύσεις που δίνει το Tank Tracker είναι πολύτιμα και βελτιώνουν την ικανότητα κάποιου στην προώθηση ιστοσελίδας.

Μαθήματα προώθησης ιστοσελίδων

Έάν κάποιος έχει επαρκείς γνώσεις προώθηση ιστοσελίδας τότε καταλαβαίνει ακριβώς τι εννοούμε. Στην περίπτωση όμως που κάποιος δεν γνωρίζει τεχνικές προώθησης ιστοσελίδων τότε δεν έχει παρά να παρακολουθήσει σεμινάρια seo. Εκεί θα αποκτήσει προσωπική αντίληψη και προσωπική γνώση πάνω στους κανόνες προώθησης ιστοσελίδων και θα διαμορφώσει τη δική του χρήση του προγράμματος excel. Άλλωστε το seo δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία πρακτική εμπειρία πάνω στην εφαρμογή των κανόνων που επιτάσσει η Google. Τους κανόνες αυτούς μπορείτε να τους δείτε εαν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας που είναι αφιερωμένη στα μαθήματα προώθησης ιστοσελίδων.

Οι συναρτήσεις του excel

Το πολύ δυνατό σημείο του excel είναι οι συναρτήσεις που διαθέτει. Υπάρχουν πολλών ειδών συναρτήσεις του excel για κάθε θεματικό αντικείμενο ή επαγγελματικό κλάδο. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε όταν κάνουμε τα πρώτα μας βήματα με το excel είναι οι μαθηματικές συναρτήσεις και συναρτήσεις κειμένου. Αφού κάνετε εξάσκηση σε αυτές τις άμα δεν συναρτήσεων πολύ χρήσιμες για τη συνέχεια είναι οι συναρτήσεις ημερομηνίας και οι λογικές συναρτήσεις. Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις συναρτήσεις του excel.

Έχουμε δημιουργήσει μαθήματα για κάθε μία από τις βασικές ομάδες συναρτήσεων του excel:

Ασκήσεις για το excel

Το excel είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στην πρακτική εφαρμογή. Όση θεωρία για να διαβάσετε σχετικά με τις συναρτήσεις στους συγκεντρωτικούς πίνακες εάν δεν κάνετε ασκήσεις ουσιαστικά δεν έχετε μάθει τίποτα. Για το λόγο αυτό συγκεντρώσαμε εδώ κάποιες από τις ασκήσεις του excel που είναι πολύ δημοφιλής στα μαθήματα και στα σεμινάρια. Έχουμε μία άσκηση για κάθε μία από τις βασικές ομάδες συναρτήσεων. Ακολουθούν ασκήσεις excel εφ όλης της ύλης για να κάνετε συνολική εξάσκηση στις γνώσεις που αποκτήσατε. Τέλος περιλαμβάνεται και μία άσκηση που απαιτεί χρήση vba. Καταβάλλουμε προσπάθεια ώστε να ξεκινήσουμε από τις απλές και να προχωρήσουμε προς τις πιο δύσκολες ασκήσεις στο excel, ώστε το επίπεδο δυσκολίας να ανεβαίνει κλιμακωτά.

file1