×
Κατασκευή Ιστοσελίδων WordPress Joomla wordpress vs html/css
×
Κατασκευή Eshop Woocommerce Opencart Magento Shopify
×
Προώθηση Ιστοσελίδων Digital Marketing Μαθήματα Facebook Σεμινάρια Linkedin Μαθήματα Instagram Σεμινάρια Twitter Μαθήματα Pinterest
×
Σεμινάρια JAVA Μαθήματα PHP Σεμινάρια MySQL
×
Μαθήματα Excel Σεμινάρια VBA Σεμινάρια Photoshop Μαθήματα PowerPoint Σεμινάρια Word Μαθήματα Προγραμματισμού Πληροφορική στο δημοτικό

balatsoukas logo balatsoukas.com

Μαθήματα javascript

Μαθήματα javascript για ενήλικες. Εκπαιδευτής σεμιναρίων javascript και προγραμματισμού στο διαδίκτυο. Εκπαίδευση ενηλίκων στον προγραμματισμό javascript.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων Νικόλαος Μπαλατσούκας Τηλ. (+30) 6977676785

Η javascript είναι σαφώς η πιο δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού στο διαδίκτυο και μια από τις δημοφιλέστερες γλώσσες προγραμματισμού γενικότερα. Επίσης πολλές έρευνες αγοράς εργασίας την κατατάσσουν μέσα στην πρώτη τριάδα των γλωσσών προγραμματισμού με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Αυτό παρακινεί πολλούς ανθρώπους να αποκτήσουν γνώσεις πάνω σε αυτή τη γλώσσα προγραμματισμού είτε μέσα από ιδιαίτερα μαθήματα είτε μέσω σεμιναρίων javascript. Άλλωστε είναι κοινό μυστικό ότι ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο παρακολουθεί κάποιος εκπαίδευση ενηλίκων στην πληροφορική είναι διότι θέλει να αποκτήσει περισσότερα προσόντα και να γίνει πιο ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας. Η JavaScript είναι η σημαντικότερη γλώσσα client-side προγραμματισμός στο διαδίκτυο. Βρίσκεται ενσωματωμένη σε πάρα πολλές εφαρμογές ή συστήματα όπως για παράδειγμα στο jquery, στο ajax, στην AngularJS, στο jason, στο w3.js καθώς και σε πληθώρα άλλων περιπτώσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις συνιστά το γράμμα j στο αρκτικόλεξο του ονόματος.

JavaScript στα σεμινάρια κατασκευής ιστοσελίδων

Η γλώσσα JavaScript κατά τη γνώμη μου πρέπει να αποτελεί το τρίτο αντικείμενο που διδάσκεται σε ένα σεμινάριο κατασκευής ιστοσελίδων. Τα δύο πρώτα είναι το html και τα css. Ουσιαστικά η γλώσσα JavaScript είναι η τελευταία θεματική ενότητα γενικών γνώσεων προτού ο εκπαιδευόμενος προχωρήσει σε ειδικές γνώσεις που αφορούν τα content management systems. είναι σημαντικό όμως να τονίσουμε ότι η δυσκολία εκμάθησης της JavaScript είναι πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με το html και το css. Η διαφορά στη δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι στα σεμινάρια JavaScript μιλάμε για προγραμματισμό και ανάπτυξη αλγορίθμων. Από τη φύση του ο προγραμματισμός είναι διαδικασία αρκετά πιο δύσκολη σε σχέση με την απλή παρουσίαση περιεχομένου που κάνει το html ή με τη μορφοποίηση περιεχομένου που κάνει το css. Έχοντας αποκτήσει αυτές τις βασικές γνώσεις html css και JavaScript μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι έκανε το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την εκπαίδευσή του στην κατασκευή ιστοσελίδων.

Ενσωμάτωση της JavaScript στο html

Τα προγράμματα JavaScript εκτελούνται μέσα στον κώδικα html. Το σεμινάριο JavaScript μαθαίνουμε πώς να ενσωματώνει με τον κώδικα της JavaScript μέσα στον κώδικα html. αυτό σημαίνει ότι για να εκτελέσουμε το JavaScript αρκεί να ανοίξουμε την ιστοσελίδα μέσω του φυλλομετρητή. Η γλώσσα JavaScript εκτελείται τόσο απλά χωρίς καμία άλλη απαίτηση. Αυτή η ευκολία αποτελεί το κίνητρο για πολλούς ανθρώπους που θέλουν να φτιάξουν εύκολα και γρήγορα πρόγραμμα να το κάνουνε σε λίγα λεπτά μέσω της html. επίσης εφόσον εκτελείται μέσω του JavaScript μωρού με πολύ εύκολα να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας στο διαδίκτυο. εάν για παράδειγμα είστε εκπαιδευτικός και φτιάξετε ένα παιχνίδι ή ένα κουίζ ή ένα ερωτηματολόγιο μέσω της JavaScript τότε μπορείτε πολύ εύκολα την ίδια στιγμή να το ανεβάσετε στο διαδίκτυο και το δουν οι μαθητές σας. Όσο για το εικαστικό κομμάτι, αυτό αφορά τη γλώσσα html και το css. Είναι από τα πρώτα πράγματα που διδάσκονται στα μαθήματα html.

Δυσκολία εκμάθησης JavaScript

Μέχρι τώρα είπαμε ότι η JavaScript είναι αρκετά δυσκολότερη στην εκμάθηση συγκρινόμενη με το html και το css. Όμως η JavaScript σε γενικές γραμμές δεν θεωρείται δύσκολη γλώσσα προγραμματισμού. Ο χρόνος που απαιτείται για να μάθε κάνεις τη JavaScript είναι πολύ λιγότερες από το χρόνο που χρειάζεται για να μάθει τη γλώσσα java η τη γλώσσα c η τη γλώσσα c++. Εδώ να σημειώσουμε ότι πολύ συχνά η JavaScript δεν χρησιμοποιείται για να σχεδιάσουμε αλγόριθμο από την αρχή αλλά για να τροποποιήσουμε αίτημα προγράμματα JavaScript που κατεβάζουμε από το διαδίκτυο για να τα χρησιμοποιήσουμε στις ιστοσελίδες μας. Επίσης μέσω της JavaScript μπορούμε να τροποποιούμε προγράμματα κατασκευασμένα με το jquery όπως για παράδειγμα banner, slideshow, image sliders, pop up menus και άλλα εφέ που κάνουν τις ιστοσελίδες μας πιο ελκυστικές. Εφόσον δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε δικό μας αλγόριθμο η προγραμματιστική δυσκολία μειώνεται κατά πολύ.

Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στα σεμινάρια javascript

Για να το πούμε με άλλα λόγια δεν χρειάζεται κανείς να εμβαθύνει τόσο πολύ σε όλες τις λεπτομέρειες της γλώσσας JavaScript. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί να κρίνει κατά περίσταση ποιο είναι εκείνο το επίπεδο στο οποίο μπορεί ο κάθε εκπαιδευόμενος να φτάσει όσον αφορά τον προγραμματισμό στη javascript. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εκπαιδευτής ενηλίκων ζυγίζει το απαιτούμενο επίπεδο προγραμματισμού ώστε κάποιος να είναι ανταγωνιστικός στην κατασκευή ιστοσελίδων αλλά και το χρόνο που απαιτείται για να φτάσει ο εκπαιδευόμενος εκεί. Σε αυτή την απόφαση μετράει πολύ η εμπειρία του εκπαιδευόμενου καθώς και το κατά πόσο ο εκπαιδευόμενος έχει τη διάθεση και το χρόνο θα εργαστεί μόνος του στην επίλυση προγραμματιστικών προβλημάτων. Γενικότερα ο ρόλος του εκπαιδευτή παίζει καταλυτικό ρόλο στα μαθήματα προγραμματισμού.

Σε ποιους απευθύνονται τα μαθήματα JavaScript

Τα μαθήματα JavaScript απευθύνεται σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος αποδεκτών. Πρώτα από όλα απευθύνονται σε αποφοίτους σχολών θετικής κατεύθυνσης που θέλουν να εμβαθύνουν στην κατασκευή ιστοσελίδων. Η αγορά ζητάει γνώσεις κατασκευής ιστοσελίδων και οι απόφοιτοι των ΙΕΚ των ΤΕΙ και των ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης είναι καλό να έχουν αυτές τις γνώσεις ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Τα σεμινάρια JavaScript απευθύνονται επίσης σε επαγγελματίες από το χώρο της κατασκευής ιστοσελίδων και της πληροφορικής γενικότερα οι οποίοι θέλουν να εμβαθύνουν στην ανάπτυξη εφαρμογών. οι γνώσεις που θα αποκομίσει κάποιος μέσα από το σεμινάριο JavaScript του δίνουν τη δυνατότητα να έχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία κατά την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής. Επίσης τα σεμινάρια JavaScript απευθύνονται εταιρείες πληροφορικής οι οποίες μεριμνούν για την εκπαίδευση του προσωπικού τους. Μέσα από ενδοεταιρικά σεμινάρια μπορούν οι υπάλληλοι εταιρειών να εξειδικευτούν σε υψηλού επιπέδου προγραμματισμό με χρήση της γλώσσας JavaScript. Σε αυτή την περίπτωση καλό θα είναι να προηγηθεί μία συζήτηση και μία καταγραφή των γνώσεων των εκπαιδευομένων έτσι ώστε το σεμινάριο JavaScript να καλύψει ακριβώς τα κενά που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι.

Τι περιλαμβάνει ένα σεμινάριο JavaScript

Ένα σεμινάριο JavaScript πρώτα από όλα πρέπει να ξεκινήσει με το συντακτικό της JavaScript και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να ενσωματωθεί στον κώδικα html. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να κατανοήσει ποιες είναι οι μεταβλητές της JavaScript και ποιοι είναι οι τελεστές για κάθε τύπο μεταβλητής. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη JavaScript είναι οι συναρτήσεις και πάνω σε αυτό πρέπει να γίνει πολλή δουλειά στα μαθήματα και σεμινάρια JavaScript. Στη συνέχεια θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει τις προγραμματιστικές δομές της ακολουθίας της επανάληψης και της επιλογής όπως αυτές εκφράζονται μέσα από το if, το while, το switch και το for. Εδώ τελειώνει το κομμάτι των βασικών γνώσεων της JavaScript. Στη συνέχεια του σεμιναρίου θα πρέπει να γίνουν παραδείγματα μέσα από τα οποία ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει τη χρήση της γλώσσας. Σε αυτά τα παραδείγματα πρέπει οπωσδήποτε να περιληφθεί έλεγχος και επικύρωση δεδομένων φόρμας, το λεγόμενο client side form validation. Ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας που έγινε τελευταία τροποποίηση στο αρχείο της ιστοσελίδας. μία άλλη ιδέα ασκήσεις στη JavaScript θα ήταν η καταμέτρηση του αριθμού των εικόνων που περιλαμβάνει μία σελίδα. Κάποια πολύ ωραία και διασκεδαστικά παραδείγματα προγραμματισμός JavaScript περιλαμβάνουν την αναγνώριση του κατά πόσο έγινε αριστερό δεξί κλικ από το ποντίκι καθώς και την αναγνώριση του στοιχείου html στο οποίο είναι κλικ. Ένα ακόμα ωραίο παράδειγμα JavaScript θα ήταν η εμφάνιση κυλιόμενου μηνύματος στην οθόνη.

JavaScript στην προώθηση ιστοσελίδων

Εδώ σας περιμένει μία έκπληξη. Η JavaScript καλό είναι να αποφεύγεται όταν θέλουμε να κάνουμε προώθηση ιστοσελίδων. Πρώτα από όλα η JavaScript βαραίνει την ιστοσελίδα και αυτό δεν είναι καλό και την προώθηση ενός site. Ας πάρουμε για παράδειγμα την ενσωμάτωση κάποιον προγραμμάτων JavaScript σε μία ιστοσελίδα. Αν μετρήσουμε την ταχύτητα φόρτωσης πριν την ενσωμάτωση και μετά την ενσωμάτωση θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές. αυτή η καθυστέρηση έχει πολύ αρνητική επίδραση στην προσπάθεια προώθησης ιστοσελίδας. Μία άλλη περίπτωση στην οποία καλό είναι να αποφεύγεται η JavaScript είναι στο url με το οποίο καλούμε την ιστοσελίδα. Το google δεν συμπαθεί τα δυναμικά url για αυτό ενδείκνυται να τα αποφεύγουμε. όλα αυτά τα μικρά μυστικά μπορείτε να τα διαβάσετε στη σελίδα μας που έχουμε αφιερώσει στην προώθηση ιστοσελίδων.

Εξάσκηση στην κατασκευή ιστοσελίδων

Μία πολύ καλή ιδέα είναι να δοκιμάσετε το επίπεδο των γνώσεων σας στην κατασκευή ιστοσελίδων προσπαθώντας να λύσετε τις ασκήσεις html, css και JavaScript. Έχουμε συγκεντρώσει κάποιες συνηθισμένες απαιτήσεις που ζητάνε οι χρήστες κατά τη δημιουργία ιστοσελίδων με html, css και JavaScript. Μπορείτε να εξασκηθείτε στις βασικές τεχνολογικές διαδικτύου χρησιμοποιώντας τις ασκήσεις html.

Επίσης στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε για τα μαθήματα sql.