×
Κατασκευή Ιστοσελίδων WordPress Joomla wordpress vs html/css
×
Κατασκευή Eshop Woocommerce Opencart Magento Shopify
×
Προώθηση Ιστοσελίδων Digital Marketing Μαθήματα Facebook Σεμινάρια Linkedin Μαθήματα Instagram Σεμινάρια Twitter Μαθήματα Pinterest
×
Κατασκευή web εφαρμογών Σεμινάρια JAVA Μαθήματα PHP Σεμινάρια MySQL
×
Μαθήματα Excel Σεμινάρια VBA Σεμινάρια Photoshop Μαθήματα PowerPoint Σεμινάρια Word Μαθήματα Προγραμματισμού Πληροφορική στο δημοτικό

balatsoukas logo balatsoukas.com

Μαθήματα vba

Μαθήματα vba. Εκπαίδευση ενηλίκων στον προγραμματισμό. Εξαιδικευμένα σεμινάρια vba. Ιδιαίτερα μαθήματα vba προγραμματισμού στο διαδίκτυο.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων Νικόλαος Μπαλατσούκας Τηλ. (+30) 6977676785

Η γλώσσα Visual Basic for Applications (VBA) αποτελεί μια προσαρμογή της Visual Basic η οποία εκτελείται μέσα από τα προγράμματα του Microsoft Office. Ειδικότερα εκτελείται μέσα από το Word, το Excel και το Powerpoint. Ουσιαστικά πρόκειται για μια γλώσσα προγραμματισμού που μας βοηθάει να δημιουργήσουμε αυτοματισμούς οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι από το σύνολο λειτουργιών των προγραμμάτων. Η καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού VBA μπορεί να μας λύσει τα χέρια και να αυξήσει πολύ την παραγωγικότητα πάνω σε συγκεκριμένες εργασίες. Εάν καταφέρουμε να αυτοματοποιήσουμε κάποιες διαδικασίες τότε έχουμε διπλό όφελος. Από τη μια εξοικονομούμε πολύ χρόνο. Και από την άλλη αποφεύγουμε λάθη. Για αυτό το λόγο διοργανώνονται πάρα πολλά ενδοεταιρικά σεμινάρια VBA. Ένα επιχειρηματίας ο οποίος αντιλαμβάνεται τι σημαίνει για την επιχείρηση του η αύξηση στην παραγωγικότητα δεν μπορεί παρά να κάνει εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στη VBA. Για τον ίδιο λόγο παρουσιάζεται αυξημένη ζήτηση σε μαθήματα VBA.

Παραδείγματα προγραμμάτων VBA

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα εφαρμογής VBA θα μπορούσε να είναι η δημιουργία προγράμματος στο excel. Στο excel να καταχωρούνται στοιχεία υπαλλήλων και όταν εκτελεστεί το πρόγραμμα να βγάζει αναφορές που προκύπτουν από την επεξεργασία των στοιχείων. Για παράδειγμα ένα δικηγορικό γραφείο να καταχωρεί δεδομένα για να δημιουργήσει αναφορά με τα στοιχεία ομαδικής αγωγής. Ένα αλλά παράδειγμα VBA θα ήταν μια εταιρεία η οποία να υπολογίζει ποσοστά αμοιβής πωλητών η εξωτερικών συνεργατών.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ VBA

Ακολουθούν ασκήσεις VBA. Δημοσιεύουμε τις ασκήσεις VBA με σκοπό να βοηθήσουμε όσους προσπαθούν να μάθουν προγραμματισμό μόνοι τους.

ΑΣΚΗΣΗ 1η:

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα που να διατρέχει τους 10 πρώτους αριθμούς της στήλης Α.
Στη συνέχεια να υπολογίζει πόσοι αριθμοί είναι:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ:Να δημιουργηθούν βελτιωμένα προγράμματα τα οποία να δίνουν κόκκινο χρώμα γραμματοσειράς στους παραπάνω αριθμούς.

ΑΣΚΗΣΗ 2η:

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα που να διατρέχει τους 10 πρώτους αριθμούς από 5 στήλες (Α, Β, C, D, E). Δηλαδή συνολικά 50 αριθμούς.
Στη συνέχεια να υπολογίζει πόσοι αριθμοί είναι:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ:Να δημιουργηθούν βελτιωμένα προγράμματα τα οποία να δίνουν πράσινο χρώμα φόντου στους παραπάνω αριθμούς.

ΑΣΚΗΣΗ 3η:

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα που να διατρέχει όλους τους αριθμούς που βρίσκονται στη στήλης Α μέχρι να βρεθεί κενό.
Στη συνέχεια να υπολογίζει πόσοι αριθμοί είναι:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ:Να δημιουργηθούν βελτιωμένα προγράμματα τα οποία να κάνουν bold τους παραπάνω αριθμούς.

ΑΣΚΗΣΗ 4η:

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα που να διατρέχει τους πρώτους Ν αριθμούς της στήλης Α, όπου το Ν βρίσκεται σε κάποιο κελί.
Στη συνέχεια να υπολογίζει πόσοι αριθμοί είναι:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ:Να δημιουργηθούν βελτιωμένα προγράμματα τα οποία να βάζουν υπογράμμιση στους παραπάνω αριθμούς.

ΑΣΚΗΣΗ 5η:

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα που να διατρέχει τους πρώτους Ν αριθμούς της στήλης Α, όπου λαμβάνει το Ν μέσω ερώτησης με input box.
Στη συνέχεια να υπολογίζει πόσοι αριθμοί είναι:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ:Να δημιουργηθούν βελτιωμένα προγράμματα τα οποία να βάζουν πλάγια γράμματα, μπλε χρώμα φόντου και άσπρο χρώμα γραμματοσειρας στους παραπάνω αριθμούς.

Περισσότερες ασκήσεις VBA

 1. Να δημιουργηθεί button "CLEAR" το οποίο να σβήνει οτι υπάρχει στα 200 πρώτα κελιά των 10 πρώτων στηλών.
 2. Στις επόμενες ασκήσεις να μη γραφτεί ΤΙΠΟΤΑ με το χέρι.
  Όλα να γίνουν με το πάτημα ενός κουμπιού.
  Πριν την εκτέλεση της άσκησης να γίνει διαγραφή όλων των περιεχομένων (δηλαδή να πατηθεί το button "CLEAR")
 3. Στην πρώτη στήλη να γραφτούν οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 30.
 4. Στην πρώτη στήλη να γραφτούν οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 100 με βήμα 3 (να μη γραφτεί τριψήφιος αριθμός).
 5. Στην πρώτη στήλη να γραφτούν οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 100 με βήμα 3 (να μη γραφτεί τριψήφιος αριθμός).
  Τα πολλαπλάσια του 5 να έχουν κόκκινο χρώμα γραμματοσειράς.
 6. Στην πρώτη στήλη να γραφτούν οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 100 με βήμα 3 (να μη γραφτεί τριψήφιος αριθμός).
  Στα πολλαπλάσια του 5 να μπει πράσινο χρώμα φόντου.
  Στα πολλαπλάσια του 3 να μπει μπλε χρώμα φόντου.
 7. Στην πρώτη στήλη να γραφτούν οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 100 με βήμα 3 (να μη γραφτεί τριψήφιος αριθμός).
  Στα πολλαπλάσια του 5 να μπει πράσινο χρώμα φόντου.
  Στα πολλαπλάσια του 3 να μπει μπλε χρώμα φόντου.
  Στους αριθμούς που είναι ταυτόχονα πολλαπλάσια του 3 και του 5 να μπει κόκκινο χρώμα φόντου.
 8. Στα 30 πρώτα κελιά της πρώτης στήλης να μπουν αριθμοί με διαφορετικό χρώμα φόντου σε κάθε κελί.
  Να γίνει σαν το ουράνιο τόξο.
 9. Στα 30 πρώτα κελιά της πρώτης στήλης να μπουν αριθμοί με αριθμητική πρόοδο με βήμα 2. Δηλαδή: 2,3,5,8, ....
 10. Στα 30 πρώτα κελιά της πρώτης στήλης να μπουν αριθμοί με αριθμητική πρόοδο.
  Να διαβάζει τον αριθμό εκκίνησης από το κελί B1.
  Να διαβάζει το βήμα από το κελί B2.
 11. Στα 30 πρώτα κελιά των 5 πρώτων στηλών να μπουν τυχαίοι αριθμοί.
 12. Στα 30 πρώτα κελιά των 5 πρώτων στηλών να μπουν τυχαίοι αριθμοί.
  Στα πολλαπλάσια του 5 να μπει πράσινο χρώμα φόντου.
  Στα πολλαπλάσια του 3 να μπει μπλε χρώμα φόντου.
 13. Στα 30 πρώτα κελιά των 10 πρώτων στηλών να μπουν τυχαίοι αριθμοί.
  Στις γραμμές που περιλαμβάνουν πολλαπλάσια του 5 να μπει πράσινο χρώμα φόντου.
  Στις γραμμές που περιλαμβάνουν πολλαπλάσια του 3 να μπει μπλε χρώμα φόντου.
  Όταν η γραμμή περιλαμβάνει και πολλαπλάσια του 5 και πολλαπλάσια του 3 τότε να μπει κόκκινο χρώμα.
 14. Στα 30 πρώτα κελιά των 10 πρώτων στηλών να μπουν τυχαίοι αριθμοί.
  Στις γραμμές που περιλαμβάνουν πολλαπλάσια του 5 να μπει πράσινο χρώμα φόντου.
  Στις γραμμές που περιλαμβάνουν πολλαπλάσια του 3 να μπει μπλε χρώμα φόντου.
  Όταν η γραμμή περιλαμβάνει και πολλαπλάσια του 5 και πολλαπλάσια του 3 τότε βα βάλει το χρώμα του αριθμού με τις περισσότερες εμφανίσεις.
  Αλλιώς να μπει πράσινο χρώμα.
 15. Να γεμίσουν τα κελιά της πρώτης στήλης με τυχαίους μονοψήφιους αριθμούς.
  Να σταματήσετε όταν βρεθεί ο αριθμός 7.
  (δηλαδή το πλήθος των αριθμών είναι άγνωστο).
 16. Να γεμίσουν τα κελιά της πρώτης στήλης με τυχαίους μονοψήφιους αριθμούς.
  Να σταματήσετε όταν βρεθεί ο αριθμός 7.
  Στο κελί B1 να γραφτεί πόσα είναι τα 2.
  Στο κελί B1 να γραφτεί πόσα είναι τα 5
 17. Να γεμίσουν τα κελιά της πρώτης στήλης με τυχαίους μονοψήφιους αριθμούς.
  Να σταματήσετε όταν βρεθεί ο αριθμός 7.
  Να βάλετε κόκκινο χρώμα στα κελιά που υπάρχει ο αριθμός 2.
  Να βάλετε πράσινο χρώμα στα κελιά που υπάρχει ο αριθμός 5
 18. Να δημιουργηθεί συνάρτηση VBA η οποία λαμβάνει δυο ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει το μεγαλύτερο.
 19. Να δημιουργηθεί συνάρτηση VBA η οποία λαμβάνει δυο ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει το μέσο όρο.
 20. Να δημιουργηθεί συνάρτηση η οποία λαμβάνει 10 αριθμούς και επιστρέφει το μικρότερο.
 21. Να δημιουργηθεί κουμπί το οποίο κάνει τα εξής:
  1. Ανοίγει αρχείο excel.
  2. Επιλέγει όλα τα κελιά συγκεκριμένων στηλών.
  3. Δημιουργεί ερώτημα SQL για την εισαγωγή αυτών σε βάση δεδομένων (υποθέτουμε οτι το κλειδί της βάσης δεδομένων είναι auto increment)
  4. Αποθηκεύει το ερώτημα SQL σε αρχείο TXT

Γιατί να παρακολουθήσω μαθήματα VBA

Η γλώσσα VBA επιτρέπει στον εργαζόμενο (η στον υποψήφιο εργαζόμενο) να είναι γρήγορος στην εργασία του. Με απλό και ευέλικτο τρόπο η VBA μας επιτρέπει να δίνουμε λύσεις σε πολλά καθημερινά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Εδώ βέβαια κάποιος θα ισχυριστεί ότι πολλές από αυτές τις εφαρμογές είναι ήδη έτοιμες. Όμως όσο περισσότερες εφαρμογές υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη εξειδίκευσης και προσαρμογής (customisation) ώστε να καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες μιας επιχείρησης. Η γλώσσα VBA δίνει λύσεις με τροπο απλό, επεκτάσιμο και ευέλικτες λύσεις. Η παρακολούθηση μαθημάτων VBA δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικός.

Σεμινάρια VBA

Σε ένα σεμινάριο VBA ο εκπαιδευτής πρέπει να ξεκινήσει από τις βασικές αρχές προγραμματισμού και αλγοριθμικής λογικής. Βέβαια πλέον ο προγραμματισμός διδάσκεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τόσο στο γυμνάσιο όσο και στο λύκειο. Όμως όσοι βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικίας α δεν είχαν την τύχη να διδαχθούν βασικές αρχές προγραμματισμού. Στα μαθήματα VBA πρώτη μέριμνα του εκπαιδευτή ενηλίκων θα πρέπει να είναι η απόκτηση προγραμματιστικής λογικής από τον εκπαιδευόμενο. Στη συνέχεια του σεμιναρίου VBA είναι εύκολο να διδαχθούν οι βασικές αλγοριθμικής δομές, οι τύποι μεταβλητών καθώς και οι συναρτήσεις. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η χρήση της VBA στο excel. Τα πιο ωραία και ταυτόχρονα σημαντικά κομμάτια ενός σεμιναρίου προγραμματισμού VBA είναι η εκπαίδευση πάνω στους τρόπους που διατρέχει το φύλο εργασίας για να διαβάσει και να επεξεργαστεί τα δεδομένα.

Προϋποθέσεις για την παρακολούθηση σεμιναρίου VBA

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος ένα σεμινάριο vba είναι αναγνωρίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τη λειτουργία του προγράμματος microsoft excel. Μέσα από τα προγράμματα που φτιάχνουμε με τη γλώσσα προγραμματισμού vba μας δίνεται η δυνατότητα να επεκτείνουμε τις δυνατότητες του excel. Για παράδειγμα ένας λογιστής ενδεχομένως να μην καλύπτεται από τις έτοιμες συναρτήσεις του excel. σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιήσει vba και να φτιάξει τη δικιά του την ανάρτηση η οποία να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργασίας του. Παρόμοια παραδείγματα παραδείγματα υπάρχουν και από τον κλάδο των φοροτεχνικών. Καλό θα είναι να έχετε κατανοήσει πώς δουλεύουν οι συγκεντρωτικοί πίνακες στο Excel ώστε να μην χρειάζεται να κάνετε Διπλή δουλειά παράγοντας το ίδιο αποτέλεσμα με τη vba. Σε γενικές γραμμές οι συγκεντρωτικοί πίνακες στο Excel αποτελούν μία απλή διαδικασία πού γίνεται χωρίς προγραμματικές γνώσεις. Εάν όμως θελήσουμε να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα Από ότι μας επιτρέπει ο συγκεντρωτικός πίνακας στο Excel τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη vba.Πριν όμως κάποιος αρχίζει να ασχολείται με τον προγραμματισμό της vba θα πρέπει να γνωρίζει το σύνολο των λειτουργιών του excel ώστε να ξέρει τι να κάνει έτοιμο Και τι θα πρέπει να φτιάξει ο ίδιος. Επίσης καλό είναι να γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος άλλες γλώσσες προγραμματισμού όπως για παράδειγμα η JavaScript και η java. Μία αρκετά εύκολη γλώσσα με την οποία κάποιος μπορεί να ξεκινήσει να προγραμματίζει είναι η JavaScript. Είναι αρκετά απλή και εκτελείται στο φυλλομετρητή μέσα στον κώδικα html. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα μαθήματα προγραμματισμού σε JavaScript.

Παραδείγματα εφαρμογών VBA

Πολύ αξιόλογα παραδείγματα vba έχουμε από το χώρο των χρηματιστηριακών εφαρμογών. Οι χρηματιστές έχουν ακόμα περισσότερες απαιτήσεις κατά την επεξεργασία των δεδομένων. Ακόμα περισσότερο έχουν ανάγκη να λαμβάνουν τα δεδομένα από εξωτερικές πηγές όπως για παράδειγμα βάσεις δεδομένων ή αρχεία που βρίσκονται στο διαδίκτυο. Ο χρηματιστής έχει ανάγκη να κάνει άμεση ενημέρωση των δεδομένων που χρησιμοποιεί για τους υπολογισμούς συνδυάζοντας τόσο τα τοπικά δεδομένα όσο και τα διαδικτυακά δεδομένα. Βεβαίως υπάρχουν έτοιμα προγράμματα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Όμως οι απαιτήσεις των χρηματιστών αυξάνουν με ραγδαίο ρυθμό και πολλές φορές τα προγράμματα δεν προλαβαίνουν να ικανοποιήσουν τις νέες απαιτήσεις. Τη λύση δίνει η δημιουργία εφαρμογών και μακροεντολών vba. με αυτό τον τρόπο ο χρηματιστής είναι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του και θα έχει ανεξαρτησία από τα χρηματιστηριακά προγράμματα. βέβαια για να είμαστε δίκαιοι ουσιαστικά ένα από αυτά ανεξαρτησία απλά αποκτά τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις πολύ πιο γρήγορα από τους ανταγωνιστές του. Μια πολύ ωραία εφαρμογή VBA είναι η δημιουργία αρχείου για τη μεταφορά προϊόντων σε eshop opencart. Όταν κάνουμε κατασκευή eshop με το opencart αργά η γρήγορα θα προκύψει η ανάγκη import προϊόντων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη VBA για να μεταφέρουμε τα δεδομένα από ένα αρχείο xml σε αρχείο excel. Αυτή η δυνατότητα μας απαλάσσει από την αναζήτηση εξειδικευμένου extenion κατά τη δημιουργία eshop opencart.

Δημιουργία παιχνιδιών με τη γλώσσα vba

Μία πολύ ευχάριστη και διασκεδαστική χρήση της γλώσσας VBA είναι για να δημιουργήσουμε παιχνίδια. ως παράδειγμα παιχνιδιού που κατασκευάζεται με τη vba θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ένα κουίζ ή ένα παζλ. για να παίξει κανείς αυτό το παιχνίδι αρκεί να κατεβάσει το αρχείο excel και να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα εκτέλεσης μακροεντολών. άλλες φορές και τοπικοί ασφάλεια του υπολογιστή κόβει τη δυνατότητα μακροεντολών για αυτό πρέπει να ενημερώσουμε τους αποδέκτες του παιχνιδιού ότι θα πρέπει να την ενεργοποιήσουν. αυτή η δυνατότητα θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι μπορούν μέσα από εκπαιδευτικά παιχνίδια να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους. Όταν η μάθηση γίνεται παιχνίδι τότε η μετάδοση της γνώσης γίνεται πολύ πιο ευχάριστα, τόσο για το μαθητή όσο και για το δάσκαλο.

Εφαρμογές vba για την προώθηση ιστοσελίδων

Όσοι ασχολείστε με την προώθηση ιστοσελίδων γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ποιοτικούς αρθρογράφους. Ένας καλός αρθρογράφος ενδείκνυται να παραδώσει ένα κείμενο το οποίο να ταιριάζει με τις απαιτήσεις της google. Αυτές οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν το πλήθος των λέξεων το οποίο θα πρέπει να είναι περισσότερο από χίλιες λέξεις ανά σελίδα. Επίσης περιλαμβάνουν το πλήθος λέξεων ανά παράγραφο καθώς και το πλήθος λέξεων που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών ετικετών h2. Επίσης στις απαιτήσεις για την προώθηση μιας ιστοσελίδας περιλαμβάνεται η συχνότητα εμφάνισης των λέξεων-κλειδιών καθώς και παραλλαγές αυτών. Εάν θέλετε να είστε ανταγωνιστικοί αρθρογράφοι τότε θα σας πρότεινα να φτιάξετε ένα προγραμματάκι VBA το οποίο να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι συγγραφείς ποιοτικών άρθρων γίνονται περιζήτητοι στον κλάδο της προώθησης ιστοσελίδων. Οι δυνατότητες συνεργασίας που ανοίγονται είναι πολλές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης είναι πολύ εύκολο να εργαστείτε ως αρθρογράφοι στις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες τηλεργασίας. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι να αποκτήσετε γνώσεις προώθησης ιστοσελίδων.

Δυσκολία εκμάθησης προγραμματισμό με vba

Η δυσκολία να μάθει κανείς τη γλώσσα προγραμματισμού vba δεν είναι μεγάλη. Διότι η vba δεν είναι δύσκολη γλώσσα προγραμματισμού όπως θεωρείται η java και η c. Δεν είναι απαραίτητο να αφιερώσετε τόσο πολύ χρόνο όσο θα αφιερώνατε για να παρακολουθήσετε μαθήματα java.Η γλώσσα vba ανήκει στις γλώσσες προγραμματισμού που μπορεί να μάθει κάποιος πολύ γρήγορα. Υπάρχουν πάρα πολλά έτοιμα παραδείγματα στο διαδίκτυο. δεν απαιτείται εγκατάσταση διότι εκτελείται μέσα από το πρόγραμμα microsoft excel μέσα από το πρόγραμμα microsoft word. Το μεγαλύτερο πλήθος εργασιών που συνηθίζεται να γίνονται μέσω της vba καλύπτεται μέσα από έτοιμα παραδείγματα πού θα βρείτε με μία γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο. Επίσης ο αυτόματος διορθωτής της γλώσσας διευκολύνει ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη προγράμματος με τη γλώσσα vba. Σίγουρα ανήκει στις εύκολες γλώσσες προγραμματισμού. Όμως δεν είναι η κατάλληλη γλώσσα για να ξεκινήσει κανείς εάν θέλει να γίνει πραγματικός προγραμματιστής διότι αφήνει έξω πολλές προγραμματιστικές τεχνικές. Εάν θέλετε να ασχοληθείτε σοβαρά με το χώρο του προγραμματισμού τότε δεν έχετε παρά να επιλέξετε μία πιο σύνθετη γλώσσα και να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο προγραμματισμού.