×
Κατασκευή Ιστοσελίδων WordPress Joomla wordpress vs html/css
×
Κατασκευή Eshop Woocommerce Opencart Magento Shopify
×
Προώθηση Ιστοσελίδων Digital Marketing Μαθήματα Facebook Σεμινάρια Linkedin Μαθήματα Instagram Σεμινάρια Twitter Μαθήματα Pinterest
×
Κατασκευή web εφαρμογών Σεμινάρια JAVA Μαθήματα PHP Σεμινάρια MySQL
×
Μαθήματα Excel Σεμινάρια VBA Σεμινάρια Photoshop Μαθήματα PowerPoint Σεμινάρια Word Μαθήματα Προγραμματισμού Πληροφορική στο δημοτικό

balatsoukas logo balatsoukas.com

Σεμινάρια προγραμματισμού

Σεμινάρια προγραμματισμού για ενήλικες. Ιδιαίτερα μαθήματα στον προγραμματισμό php, java, C. Επιλέξτε γλώσσα προγραμματισμού για να ξεκινήσετε τα μαθήματα.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων Νικόλαος Μπαλατσούκας Τηλ. (+30) 6977676785

Ο προγραμματισμός συνεχίζει να αποτελεί τη σημαντικότερη γνώση που οδηγεί στην εύρεση εργασίας. Και μάλιστα εργασία η οποία πληρώνεται καλά και με πολύ καλές συνθήκες εργασίας. Το σημαντικό στην εκπαίδευση ενηλίκων στον προγραμματισμό είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις σωστές βάσεις οι οποίες θα του επιτρέπουν να εργάζεται άνετα και παραγωγικά σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού. Υπάρχουν πολλές γλώσσες με τις οποίες μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να μαθαίνει προγραμματισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη γλώσσα c, τη γλώσσα προγραμματισμού c++, την Objective-C, τηγ java, τη javascript, τη Swift, τη C#, την php, τη Ruby και την python. Κάθε γλώσσα έχει πλεονεκτήματα ως όταν έχουμε να εκτελέσουμε συγκεκριμένες εργασίες. Για παράδειγμα εάν θέλουμε να κάνουμε έλεγχο δεδομένων υποβολής φόρμας αυτό μπορεί να γίνει είτε στο φυλομετρητή (client side) με τη γλώσσα javascript είτε στο διακομιστή (server side) με τη γλώσσα php. Οι σωστές προγραμματιστικές βάσεις μας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέγουμε κάθε φορά την καταλληλότερη για το σκοπό γλώσσα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα για να επιτύχουμε μέγιστη ασφάλεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τόσο την php για το server side κομμάτι όσο για τη JavaScript για το client-side κομμάτι. Τη διαδικασία του client-side validation μπορείτε να τη μάθετε παρακολουθώντας μαθήματα javascript.

Επιλογή γλώσσας προγραμματισμού

Το παράδειγμα που μόλις αναφέραμε δείχνει ότι η ίδια εργασία μπορεί να γίνει με πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Όσο μεγαλύτερη είναι η εξειδίκευση της προγραμματικής εργασίας τόσο σημαντικότερη είναι και η επιλογή της γλώσσας προγραμματισμού. Για παράδειγμα υπάρχουν γλώσσες προγραμματισμού παιγνιδιών, γλώσσες προγραμματισμού εφαρμογών για κινητά, γλώσσες προγραμματισμού ιστοσελίδων ( back-end και front-end) καθώς και πάρα πολλές άλλες κατηγορίες γλωσσών προγραμματισμού. Η επιλογή γλώσσας προγραμματισμού εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Εδω είναι σημαντικό να σημειώσουμε οτι δεν υπάρχουν απόλυτοι κανόνες επιλογής γλώσσας προγραμματισμού. Για παράδειγμα κατά κατασκευή e-shop opencart πολλές φορές απαιτείται να γίνει import προϊόντων από αρχεία xml, csv ή excel. Παρόλο που η γλώσσα VBA δεν θεωρείται γλώσσα διαδικτιακού προγραμματισμού, στη σελίδα μας θα βρείτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείου εισαγωγής προϊόντων. Το αρχείο αυτό το χρησιμοποιούμε κατά τη δημιουργία opencart.

Μαθήματα προγραμματισμού

Η ανάγκη για εκπαίδευση ενηλίκων σε μαθήματα προγραμματισμού προκύπτει όταν ο εργαζόμενος θέλει να βελτιώσει τη θέση του στην υπάρχουσα εργασία η να αναζητήσει καλύτερη εργασία. Παρά την κρίση που περνάει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια ο μισθός ενός αρχάριου προγραμματιστή δύσκολα πέφτει κάτω από τα 800€. Επίσης οι μισθοί έμπειρων προγραμματιστών παραμένουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Εδώ οφείλουμε να τονίσουμε ότι για να γίνει κάποιος προγραμματιστής δεν αρκούν μόνο τα μαθήματα προγραμματισμού. Αυτό που απαιτείται πάνω από όλα είναι η προσωπική εξάσκηση. Όσα σεμινάρια προγραμματισμού και να παρακολουθήσει κάποιος, όσα μαθήματα προγραμματισμού και να παρακολουθήσει σε οποιαδήποτε σχολή, εάν δεν εξασκηθεί μόνος του δεν θα καταφέρει να φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στα μαθήματα προγραμματισμού είναι να δίνουμε στον εκπαιδευόμενο τις βάσεις ώστε να αρχίσει να φτιάχνει προγράμματα μόνος του. Όσο περισσότερο εργάζεται προγραμματίζοντας μόνος του, τόσο περισσότερο θα μπορεί να κατανοεί την ύλη στα επόμενα μαθήματα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι όσα περισσότερα προγράμματα φτιάξει μόνος του ο εκπαιδευόμενος τόσο πιο έτοιμος θα είναι για να βγει στην αγορά εργασίας. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει ευθύνη να κατευθύνει σωστά το νέο προγραμματιστή σε αυτό το ταξίδι.

Ποια γλώσσα προγραμματισμού να επιλέξω;

Είναι ένα ερώτημα το οποίο γεννιέται από κάθε ενήλικα ο οποίος ξεκινάει το μαγικό ταξίδι στον κόσμο του προγραμματισμού. Στην περίπτωση που ο ενήλικας είναι ήδη ο εργαζόμενος και η εταιρεία στην οποία εργάζεται χρησιμοποιεί μία γλώσσα προγραμματισμού τότε η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι εύκολη. Καλό θα είναι να ξεκινήσει από τη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί η εταιρεία του. Και αν δυσκολεύεται τότε θα διορθώσει τα κενά με κάποια ιδιαίτερα μαθήματα προγραμματισμού. Σε διαφορετική περίπτωση τότε η απάντηση είναι δύο ειδών. Εξαρτάται από το πόσο άμεση ανάγκη έχει κάποιος να εμβαθύνει στον προγραμματισμό ή όχι. Εάν κάποιος θέλει να εργαστεί ως προγραμματιστής άμεσα τότε καλό θα είναι να ξεκινήσει από μία ολοκληρωμένη γλώσσα προγραμματισμού. Σε διαφορετική περίπτωση καλό θα είναι να ξεκινήσει με μία απλή γλώσσα προγραμματισμού στην οποία να βλέπει αμέσως το αποτέλεσμα της προγραμματιστής εργασίας του.

Εισαγωγή στη γλώσσα java

Στην ακόλουθη εικόνα βλέπουμε το πρώτο πρόγραμμα στη γλώσσα java:

μαθήματα προγραμματισμού java

Εδώ βλέπουμε εντολή επανάληψης στη γλώσσα java:

εντολή επανάληψης στη γλώσσα java

Και εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα της εντολής επανάληψης στη γλώσσα java:

αποτέλεσμα επανάληψης στη γλώσσα java

Ο ακόλουθος σύνδεσμος σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα java χωρίς να εγκαταστήσετε compiler στον υπολογιστή σας:
https://www.tutorialspoint.com/online_java_compiler.php

Εισαγωγή στη γλώσσα python

Στην ακόλουθη εικόνα βλέπουμε το πρώτο πρόγραμμα στη γλώσσα python:

μαθήματα προγραμματισμού python

Εδώ βλέπουμε εντολή επανάληψης στη γλώσσα python:

εντολή επανάληψης στη γλώσσα python

Και εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα της εντολής επανάληψης στη γλώσσα python:

αποτέλεσμα επανάληψης στη γλώσσα python

Μπορείτε εύκολα να κάνετε εξάσκηση στη γλώσσα python μεταβαίνοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/

Γλώσσες προγραμματισμού στο διαδίκτυο

Στην ακόλουθη εικόνα βλέπουμε τις βασικές εντολές της γλώσσας html:

μαθήματα προγραμματισμού html

Στην ακόλουθη εικόνα βλέπουμε το πρώτο πρόγραμμα στη γλώσσα javascript:

μαθήματα προγραμματισμού javascript

Εάν θέλετε να εξασκηθείτε στη γλώσσα html μπορείτε να ακολουθήσετε το link:
https://www.programiz.com/html/online-compiler/

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να γράψετε εντολές javascript:
https://www.programiz.com/javascript/online-compiler/

Εισαγωγή στη γλώσσα php

Στην ακόλουθη εικόνα βλέπουμε το πρώτο πρόγραμμα στη γλώσσα php:

μαθήματα προγραμματισμού php

Εδώ βλέπουμε εντολή επανάληψης στη γλώσσα php:

αποτέλεσμα επανάληψης στη γλώσσα php

Και εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα της εντολής επανάληψης στη γλώσσα php:

εντολή επανάληψης στη γλώσσα php

Για να εκτελέσετε εντολές php μπορείτε να εγκαταστήσετε το xampp το οποίο εγκαθιστά web server στον υπολογιστή σας

Αλλιώς μπορείτε να μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο για την εκτέλεση εντολών php:
https://onlinephp.io/

Μαθήματα προγραμματισμού java

Η ιδανική γλώσσα για να μάθετε καλά μεγάλο πλήθος τεχνικών προγραμματισμού είναι η java. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε οτι η γλώσσα java διδάσκεται στις περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές ως εισαγωγικό μάθημα για τον προγραμματισμό. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ανήκει στις γλώσσες προγραμματισμού με πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το σημαντικό όσον αφορά τα σεμινάρια java είναι ότι η συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού διαθέτει όλες εκείνες τις προδιαγραφές που θα επιτρέψουν στον εκπαιδευόμενο να μάθει πολλές προγραμματιστικές τεχνικές. Παραμένει όμως μία σχετικά απλή γλώσσα με την οποία θα έχετε τη χαρά να βλέπετε τα προγράμματά σας να τρέχουν εύκολα και γρήγορα. Εδώ να σημειώσουμε ότι η γλώσσα προγραμματισμού java δεν διαθέτει δείκτες. Όσοι θέλετε να μπείτε κατευθείαν στα βαθιά και να μάθετε προγραμματισμό με δείκτες τότε καλό θα ήταν να ξεκινήσετε με τη γλώσσα C η με τη γλώσσα C++. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς για τα σεμινάρια java.

Μαθήματα προγραμματισμού VBA

Η γλώσσα προγραμματισμού VBA βρίσκεται ενσωματωμένη στις εφαρμογές της Microsoft όπως για παράδειγμα στο Microsoft Word, στο Microsoft Excel στο Microsoft Powerpoint. Πρακτικά η χρήση της γίνεται κατά κύριο λόγο μέσα από το excel. Το όνομά της προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Visual Basic for Applications. Εκτελείται πάρα πολύ απλά μέσα από το excel. Αφού ενεργοποιήσουμε την καρτέλα "προγραμματιστής" στην κορδέλα μπορούμε να προσθέσουμε ένα κουμπί και σε αυτό να αντιστοιχήσουμε με ένα κομμάτι κώδικα. Με αυτό τον τρόπο ξεκινάει ένα απλό πρόγραμμα VBA. Θα περίμενε κανείς ότι είναι μία γλώσσα με περιορισμένες δυνατότητες αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Πρόκειται για μία γλώσσα η οποία έχει τη δυνατότητα να διαβάζει βάσεις δεδομένων είτε τοπικά είτε απομακρυσμένα, να διαβάζει αρχεία xml, να κάνει εκτυπώσεις με πολύ μεγάλη ακρίβεια και να ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό απαιτήσεις ασφάλειας. Επίσης μπορεί με πάρα πολύ απλό τρόπο να εκτελέσει περίπλοκες λειτουργίες πάνω σε ένα φύλλο εργασίας η ένα βιβλίο εργασίας. Δίνει τη λύση σε προβλήματα που δεν καλύπτονται από τις ενσωματωμένες συναρτήσεις ή τις μακροεντολές του excel. Ειδικά για λογιστές, χρηματιστές και φοροτεχνικούς που έχουν τέτοιου είδους απαιτήσεις η παρακολούθηση μαθημάτων VBA θα τους απογειώσει την αποδοτικότητα.

Προγραμματισμός με βάσεις δεδομένων

Ο προγραμματισμός με βάσεις δεδομένων αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι που ζητείται αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας. Πάρα πολλές εταιρίες ζητούν προγραμματιστές οι οποίοι να είναι σε θέση να αναπτύσσουν εφαρμογές βάσης δεδομένων. ένα τυπικό παράδειγμα τέτοιου είδους εφαρμογής είναι ένα πρόγραμμα php που διαβάζει από βάση δεδομένων sql. Ένα άλλο τυπικό παράδειγμα συνδέσεις με βάσεις δεδομένων είναι ένα πρόγραμμα vba που διαβάζει από access. Ένας τρίτος δημοφιλής συνδυασμός βάσεις δεδομένων είναι ένα πρόγραμμα C++ που διαβάζει από sql server. Είναι αρκετά δημοφιλείς βάσεις δεδομένων μπορείτε να μάθετε σχετικά εύκολα είναι η mysql. Είναι πολύ σημαντική διότι σε συνδυασμό με την php αποτελεί η βάση πάνω στην οποία γράφτηκαν οι περισσότερες πλατφόρμες του διαδικτύου. Εάν θέλετε να ασχοληθείτε με κατασκευή ιστοσελίδων τότε πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθήσετε μαθήματα mysql.

Μαθήματα προγραμματισμού για την ανάπτυξη web εφαρμογών

Το πρώτο βήμα για να ασχοληθείτε με τον προγραμματισμό στο διαδίκτυο είναι να κάνετε εξάσκηση στις βασικές τεχνολογίες διαδικτύου όπως είναι η γλώσσα html, css και JavaScript. Ουσιαστικά το σύνολο αυτών των τεχνολογιών καθορίζει το front-end μιας web εφαρμογής. Εδώ έχουμε ασκήσεις html css και JavaScript που θα σας βοηθήσουν να κάνετε εξάσκηση στο front-end. Αφού θα γίνει κτήμα σας το front-end στη συνέχεια μπορείτε να περάσεις στο backhand που περιλαμβάνει τις βάσεις δεδομένων και γλώσσες προγραμματισμού όπως είναι η java και η php. Η πιο συνηθισμένη γλώσσα για τη δημιουργία web εφαρμογών είναι η php. Με τη γλώσσα php έχει φτιαχτεί το wordpress, το opencart, το joomla, το drupal, το magento και πολλά άλλα content management systems. Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε πώς γίνεται η κατασκευή web εφαρμογών.

Μαθήματα SQL

Μια πολύτιμη γνώση είναι η γλώσσα SQL. Αποτελεί τη βάση για να μπορείτε να ξεκινήσετε να μαθαίνετε προγραμματισμό. Στα μαθήματα SQL μπορείτε να μάθετε πως λειτουργούν οι βάσεις δεδομένων. Υπάρχουν στοχευμένες ασκήσεις SQL που θα σας βοηθήσουν να εμβαθύνετε στις βάσεις δεδομένων. Το πρώτο βήμα είναι να κάνετε εξάσκηση με τις ασκήσεις SQL.

Μαθήματα προγραμματισμού για παιδιά

Στις παλαιότερες γενιές υπήρχε η αντίληψη ότι ο προγραμματισμός είναι μία δύσκολη καθαρά επαγγελματική γνώση. Πλέον όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει και απόδειξη για αυτό αποτελεί για τη διδασκαλία προγραμματισμού ήδη από το Δημοτικό. Η γλώσσα προγραμματισμού scratch δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά της πέμπτης και της έκτης τάξης των δημοτικών σχολείων να φτιάχνουν τα δικά τους προγράμματα. Κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν είναι πραγματικός προγραμματισμός διότι γίνεται σε ένα παιδικό περιβάλλον drag-and-drop όπου απλά μετακινούμε τουβλάκια. Αυτή η αντίληψη είναι εντελώς λανθασμένη. Η ανάπτυξη της προγραμματικής λογικής είναι τελείως ανεξάρτητη από το μέσο που την εκφράζει. Για παράδειγμα αν θέλουμε να υπολογίσουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο ή το μέγιστο κοινό διαιρέτη ή κάποιο άλλο απλό μαθηματικό πρόβλημα τότε πρέπει να τα φτιάξουμε τον αλγόριθμο. Στον προγραμματισμό για παιδιά αναπτύσσουμε αλγορίθμους. Η ανάπτυξη αλγορίθμων είναι η βάση του προγραμματισμού. Και βεβαίως η ανάπτυξη αλγόριθμου είναι ανεξάρτητη από τη γλώσσα προγραμματισμού. Εφόσον τα παιδιά του δημοτικού λύνουν προγραμματιστικά προβλήματα τότε κάνουν πραγματικό προγραμματισμό. Και βεβαίως είναι μία πολύτιμη γνώση η οποία θα τους φανεί εξαιρετικά χρήσιμη τόσο στις επόμενες βαθμίδες του γυμνασίου και του Λυκείου όσο και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.