×
Κατασκευή Ιστοσελίδων WordPress Joomla wordpress vs html/css
×
Κατασκευή Eshop Woocommerce Opencart Magento Shopify
×
Προώθηση Ιστοσελίδων Digital Marketing Μαθήματα Facebook Σεμινάρια Linkedin Μαθήματα Instagram Σεμινάρια Twitter Μαθήματα Pinterest
×
Κατασκευή web εφαρμογών Σεμινάρια JAVA Μαθήματα PHP Σεμινάρια MySQL
×
Μαθήματα Excel Σεμινάρια VBA Σεμινάρια Photoshop Μαθήματα PowerPoint Σεμινάρια Word Μαθήματα Προγραμματισμού Πληροφορική στο δημοτικό

balatsoukas logo balatsoukas.com

Σεμινάρια wordpress

Μαθήματα wordrpess και σεμινάρια. Ενημέρωση από εκπαιδευτή ενηλίκων για μαθήματα και σεμινάρια wordrpess. Προώθηση ιστοσελίδων wordpress.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων Νικόλαος Μπαλατσούκας Τηλ. (+30) 6977676785

Το wordpress αποτελεί το δημοφιλέστερο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System ) για τη δημιουργία ιστοσελίδων. Πρακτικά πλέον όταν ξεκινάμε κατασκευή ιστοσελίδων εννοούμε εγκατάσταση και παραμετροποίηση του wordpress. Το wordpress αποτελεί το πρότυπο της αγοράς στην κατασκευή ιστοσελίδων. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Από τη μία η απλότητα στην εγκατάσταση και χρήση του WordPress ακόμα και από αρχάριους, και από την άλλη οι απεριόριστες δυνατότητες που δίνονται μέσω των plugin. Η εμπειρία μου στην κατασκευή ιστοσελίδων έχει δείξει ότι μέσα σε δύο ώρες ακόμα και ο αρχάριος τεχνολογικά χρήστης είναι σε θέση να καταχωρεί άρθρα στον ιστότοπο wordpress. Δεν υπαρει λόγος να παρακολουθήσει πολύωρα σεμινάρια κατασκευής ιστοσελίδων. Επιπλέον η επεκτασιμότητα που δίνουν τα plugin είναι απίστευτη. Τεχνικές απαιτήσεις για τις οποίες θα χρειαζόμασταν πολλές εβδομάδες εξειδικευμένης τεχνικής εργασίας πραγματοποιούνται εύκολα και αξιόπιστα μέσα σε λίγα λεπτά μέσω του κατάλληλου wordpress πρόσθετου. Επίσης σημαντικό είναι ότι τόσο το ίδιο το wordpress όσο και η συντριπτική πλειοψηφία των plugin είναι διαθέσιμα εντελώς δωρεάν. Εδώ έχουμε συγκεντρώσει τα πιο χρήσιμα wordpress plug-in.

Κατασκευή ιστοσελίδας με το wordpress

Η κατασκευή ιστοσελίδας με το wordpress είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε αγοράσει όνομα χώρου (domain name) και πακέτο φιλοξενίας (hosting) στη συνέχεια η εγκατάσταση γίνεται πολύ απλά. Η εγκατάσταση του wordpress πραγματοποιείται με πέντε απλά βήματα. Μετά από την εγκατάσταση του wordpress το επόμενο βήμα είναι η επιλογή προτύπου (template). Υπάρχουν χιλιάδες templates για το wordpress. Κάποια από αυτά διατίθενται δωρεάν ενώ κάποια άλλα πρέπει να τα αγοράσετε. Εάν πρόκειται να δημιουργήσετε εταιρική ιστοσελίδα η επαγγελματικό ιστότοπο τότε καλό θα είναι να αγοράσετε κάποιο καλό και αξιόπιστο template. Μετά την εγκατάσταση του template το επόμενο βήμα είναι η διαμόρφωση της αρχικής σελίδας. Συνήθως τα αξιόλογα θέματα wordpress περιλαμβάνουν έτοιμο περιεχόμενο ώστε η αρχική σελίδα να δείχνει όπως ακριβώς εκείνη που είδατε όταν αγοράσατε το template. Στη συνέχεια θα πρέπει να αντισταθεί τι έτοιμο περιεχόμενο με το δικό σας πραγματικό περιεχόμενο. Και τέλος να καταχωρήσατε ολόκληρο το περιεχόμενο που θέλετε να δημοσιεύσετε στον ιστότοπό σας. Δηλαδή εισάγουμε κείμενα, εικόνες, αρχεία, άρθρα. Οργανώνουμε το περιεχόμενο σε κατηγορίες. Και το συνδέουμε κατάλληλα στο menu. Αξίζει τον κόπο να εξετάσουμε τη σύγκριση μεταξύ html και wordpress για τη δημιουργία ιστοσελίδας.

Σεμινάριο wordpress

Η παραπάνω διαδικασία καθορίζει το περιεχόμενο ενός σεμιναρίου wordpress. Η πρώτη ενότητα του σεμιναρίου wordpress πρέπει να περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις που αφορούν αγορά και κατοχύρωση domain και hosting καθώς και αλλαγή των name servers. Στο δεύτερο μάθημα wordpress δείχνουμε τα βήματα εγκατάστασης. Εδώ πρέπει να εξασκηθεί αρκετά ο εκπαιδευόμενος διότι αποτελεί μια διαδικασία την θα κληθεί να εκτελέσει πολλές φορές όποιος ασχοληθεί με κατασκευή ιστοσελίδων. Το τρίτο μάθημα περιλαμβάνει την εύρεση και εγκατάσταση template. Τόσο για δωρεάν θέματα όσο και για θέματα που αγοράζουμε. Στη συνέχεια ακολουθούν οι επόμενες ενότητες του wordpress.

Τι περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό σεμινάριο wordpress

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου wordpress εξαρτάται από το επίπεδο και τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων. Όταν έχουμε ένα εισαγωγικό σεμινάριο τότε η ανάγκη του εκπαιδευόμενου είναι να μάθει τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης ιστοσελίδας. το βασικότερο όλων είναι να μάθει να δημιουργεί και να επεξεργάζεται άρθρα. Τα άρθρα αυτά ανήκουν σε κατηγορίες τις οποίες ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μάθει να δημιουργεί και να διαχειρίζεται. Επίσης τα άρθρα τοποθετούνται σε μενού. Η διαχείριση των μενού συγκαταλέγεται επίσης στις βασικές γνώσεις στο wordpress. Κάτι πολύ σημαντικό το οποίο μαθαίνει κάποιος στο βασικό επίπεδο του wordpress είναι να εγκαθιστά και να επεξεργάζεται ένα template. Τα πιο πολλά template wordpress είναι πολύ εύκολα στην εγκατάσταση και στη διαχείριση. Ένας ιστότοπος καλό είναι να αλλάζει κάθε 2-3 χρόνια εμφάνιση. Πρόκειται για μία πολύ απλή διαδικασία την οποία μπορεί κανείς να τη μάθει εύκολα και γρήγορα σε ένα εισαγωγικό σεμινάριο wordpress. Στις βασικές γνώσεις wordpress συγκαταλέγεται επίσης η εγκατάσταση plugin και η διαχείριση των μικρών εφαρμογών καθώς και η διαχείριση χρηστών. Εδώ μπορείτε να ανημερωθείετ για τη δημιουργία ιστοσελίδας wordpress

Ασκήσεις wordpress

Ακολουθούν ασκήσεις για το wordpress με τις οποίες μπορείτε να κάνεετε εξάσκηση στις γνώσεις σας.

Πρώτη άσκηση κατασκευής ιστοσελίδας wordpress

 1. Να δημιουργήσετε σελίδα με τίτλο "Μυθολογία" και περιεχόμενο: τρεις εικόνες και τρεις παραγράφους.
 2. Να δημιουργήσετε σελίδα με τίτλο "12 θεοί" και περιεχόμενο: τρεις εικόνες και τρεις παραγράφους.
 3. Να δημιουργήσετε σελίδα με τίτλο "Επικοινωνία" και περιεχόμενο: χάρτης, διεύθυνση, τηλέφωνο.
 4. Να δημιουργήσετε menu το οποίο να περιέχει τις τρεις σελίδες.
 5. Να δημιουργήσετε 2 κατηγορίες: θεοί, θεές.
 6. Να δημιουργήσετε 12 άρθρα, ένα άρθρο για καθέναν από τους 12 θεούς της μυθολογίας.
 7. Σε κάθε άρθρο να υπάρχει: κείμενο και εικόνα.
 8. Κάθε άρθρο να ανήκει σε μια από τις δυο κατηγορίες: θεοί, θεές.
 9. Στο menu να προσθέσετε τις δυο κατηγορίες.
 10. Στο menu να προσθέσετε σύνδεσμο προς την αρχική σελίδα.
 11. Να αλλάξετε το θέμα ώστε να ταιριάζει με τους 12 θεούς της μυθολογίας.
 12. Να προσαρμόσετε την αρχική σελίδα του θέματος.

Δεύτερη άσκηση κατασκευής ιστοσελίδας wordpress

 1. Να διαγράψετε όλα τα άρθρα.
 2. Να διαγράψετε όλες τις σελίδες.
 3. Να διαγράψετε όλες τις εικόνες.
 4. Να διαγράψετε όλα τα σχόλια.
 5. Να δημιουργήσετε σελίδα με τίτλο "Μαγειρική" και περιεχόμενο: τρεις εικόνες και τρεις παραγράφους.
 6. Να δημιουργήσετε σελίδα με τίτλο "Ποιοί Είμαστε" και περιεχόμενο: τρεις εικόνες και τρεις παραγράφους.
 7. Να δημιουργήσετε σελίδα με τίτλο "Επικοινωνία" και περιεχόμενο: χάρτης, διεύθυνση, τηλέφωνο.
 8. Να δημιουργήσετε menu το οποίο να περιέχει τις τρεις σελίδες.
 9. Να δημιουργήσετε 3 κατηγορίες: κρεατικά, θαλασσινά, γλυκά.
 10. Να δημιουργήσετε 6 συνταγές, 2 σε κάθε κατηγορία.
 11. Σε κάθε συνταγή να υπάρχει: κείμενο, λίστα υλικών, εικόνες, video.
 12. Στο menu να προσθέσετε τις τρεις κατηγορίες.
 13. Στο menu να προσθέσετε σύνδεσμο προς την αρχική σελίδα.
 14. Να αλλάξετε το θέμα ώστε να ταιριάζει με μαγειρική.
 15. Να προσαρμόσετε την αρχική σελίδα του θέματος.
 16. Να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες που έφτιαξαν οι άλλες ομάδες.
 17. Να κάνετε σχόλια στα άρθρα που έφτιαξαν οι άλλες ομάδες.
 18. Να δειτε τα σχόλια που έκαναν οι άλλες ομάδες στη δική σας ιστοσελίδα. Να εγκρίνετε, να απορρίψετε και να απαντήσετε.
 19. Να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σχολιασμού.
 20. Να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σχολιασμού μόνο για συνδεδεμένα μέλη.

Εδώ θα βρείτε αρκετά video τα οποία περιγράφουμε βήμα προς βήμα την κατασκευή ιστοσελίδας wordpress:

YOUTUBE PLAYLIST: κατασκευή ιστοσελίδας wordpress

Κατά την παρακολούθηση μαθημάτων wordpress δεν είναι απαραίτητο να αγοράσετε πακέτο φιλοξενίας ώστε να κανετε εξάσκηση. Μπορείτε α χρησιμοποιήσετε το xampp για τη δημιουργία ιστοσελίδας τοπικά στον υπολογιστή σας. Η λύση που προτείνεται σε κάθε εκπαιδευόμενο είναι να δημιουργήσει και μια εγκατάσταση xampp για τη δημιουργία ιστοσελίδας στο δικό του οικιακό υπολογιστή.

Στη σελίδα σεμιναρίων eshop μπορείτε να βρείτε ασκήσεις κατασκευής eshop.

Πιο σύνθετες έννοιες σε σεμινάριο wordpress

το wordpress είναι μία εξαιρετικά ισχυρή πλατφόρμα η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τα πάντα. Οι διαδικασίες που περιγράψαμε στις βασικές έννοιες του wordpress καλύπτουν ένα 80% των απαιτήσεων κατασκευής ιστοσελίδας. Όμως εάν εμβαθύνουμε στο wordpress τότε μπορούμε να ικανοποιήσουμε και την πιο ιδιαίτερη απαίτηση του χρήστη. Για παράδειγμα μπορούμε να χτίσουμε ένα ολόκληρο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιώντας το wordpress. Μπορούμε να παρέμβουμε στο καλάθι στη διαδικασία εγγραφής χρηστών στο ηλεκτρονικό κατάστημα πειράζοντας κάποια από τα αρχεία php ή ακόμα και την ίδια τη βάση δεδομένων. Βέβαια για να καταφέρει κανείς να εμβαθύνει και τόσο υψηλό επίπεδο στο wordpress θα πρέπει να γνωρίζει τη γλώσσα προγραμματισμού php και τη βάση δεδομένων mysql. Και βέβαια εννοείται πως πρέπει να έχει γνώσεις html και css. Σε γενικές γραμμές οι σύνθετες διαδικασίες στο wordpress περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε επίπεδο css σε επίπεδο html σε επίπεδο php και σε επίπεδο mysql. Ο στόχος αυτής της παρέμβασης είναι να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που δεν μας δίνει έτοιμο το wordpress ή τα πρόσθετα του wordpress. Βεβαίως είναι μία αρκετά περίπλοκη διαδικασία την οποία δεν μπορεί να την πραγματοποιήσει κάποιος χωρίς εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων. Εάν θέλετε να εμβαθύνετε τότε καλό θα είναι να παρακολουθήσετε σεμινάρια κατασκευής ιστοσελίδων.

Κατασκευή eshop με το wordpress

Μια εξαιρετική δυνατότητα που παρέχει το wordpress είναι η δημιουργία eshop. Μπορούμε να κάνουμε κατασκευή ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού καταστήματος μέσα από το wordpress. Βεβαίως πριν λάβουμε απόφαση δημιουργίας eshop καλό θα είναι να γνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε πλατφόρμας που χρησιμοπιείται στην κατασκευή eshop.

Κατασκευή eshop με το woocommerce

Το woocommerce είναι ένα plugin του wordpress που χρησιμοποιείται στην κατασκευή eshop. Στα σεμινάρια wordpress πάντα αφιεδώνουμε ένα μάθημα για τη δημιουργία eshop με το woocommerce. Είναι μια δυνατότητα η οποία πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί στην πράξη διότι το woocommerce έχει κατακτήσει μεγάλο κομμάτι στην πίτα της αγοράς. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ένα αναλυτικό μάθημα για τη κατασκευή e-shop με το woocommerce.

Σε ποιους απευθύνονται τα σεμινάρια wordpress

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το σεμινάριο wordpress απευθύνονται σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. πρώτα από όλα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκτούν γνώσεις κατασκευή ιστοσελίδας θα είναι σε θέση να συντηρούν την εταιρική ιστοσελίδα της εταιρείας ή του οργανισμού στον οποίο εργάζονται. οπωσδήποτε απευθύνεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν θα δημιουργήσουν μία ιστοσελίδα για την επιχείρησή τους η ένα blog για την προώθηση της ιστοσελίδας της. Σίγουρα απευθύνεται σε όλους τους ανέργους τρόποι αποκτώντας γνώσεις κατασκευής και προώθησης ιστοσελίδων θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστική στην αγορά εργασίας. Εάν θέλετε να εμβαθύνετε ιδιαίτερα στην κατασκευή eshop τότε προτείνουμε να παρακολουθήσετε ιδιαίτερα μαθήματα woocommerce.

Τα μαθήματα wordpress απευθύνονται σε όλους

Και βέβαια απευθύνεται ακόμα και σε πολύ μεγάλες ηλικίες ή ακόμα και σε ανθρώπους με πολύ χαμηλό επίπεδο γνώσεων στην πληροφορική. Η μεγάλη επιτυχία κάποιον blog σε θέματα μαγειρικής κίνησε το ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο να φτιάξει την προσωπική του ιστοσελίδα. δεν είναι παράλογο ούτε αφύσικο να βλέπουμε πλέον γιαγιάδες και παππούδες που ανεβάζουν φωτογραφίες και άρθρα στο προσωπικό της blog. Πλέον οι άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας γνωρίζουν ότι μπορούν φτιάξε μία ιστοσελίδα και μέσα από αυτή να αποκτήσουν χρήματα η διασημότητα. το όχημα το οποίο θα ικανοποιήσει όλες αυτές τις ανάγκες του άνεργου του εργαζόμενου του επιχειρηματία η κάθε άνθρωπο που έχει μεράκι με το χόμπι του είναι το wordpress. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι αυτή η ανάγκη μπορεί να καλυφθεί πλήρως μέσα από ένα σεμινάριο wordpress.

Μαθήματα Wordpress για την προώθηση ιστοσελίδων

Το wordpress είναι το καλύτερο εργαλείο για όσους ασχολούνται με προώθηση ιστοσελίδων. Η δυνατότητα του wordpress να γράφουμε άρθρα και να τα δημοσιεύουμε εύκολα και γρήγορα αποτελεί το ισχυρότερο όπλο για να προωθήσουμε την ιστοσελίδα μας. Το Wordpress διαθέτει όλες εκείνες τις απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για να φτιάξουμε μία ιστοσελίδα 100% φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης. Επίσης η χρήση ορισμένων πλακί είναι όπως για παράδειγμα των αισθήσεων μας δίνει τη δυνατότητα να απλοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τη διαδικασία της βελτιστοποίησης άρθρων η οποία είναι αναγκαίο κομμάτι για την προώθηση της ιστοσελίδας μας. Αποτελεί ίσως το σημαντικότερο κίνητρο για κάθε επιχειρηματία ή εργαζόμενο να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο προώθησης ιστοσελίδων ώστε να μπορεί να αναλάβει ο ίδιος να ανεβάσει τη σελίδα της επιχείρησής του στις πρώτες θέσεις της google.

Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων

Αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του e-shop η της ιστοσελίδας με το wordpress καλό θα είναι να επιβεβαιωθεί ότι σε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων ο ιστότοπος λαμβάνει όλα ικανοποιητική βαθμολογία. Στο σχετικό άρθρο μας δείχνουμε ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων και eshop καθώς και ποια θα ήταν η ιδανική βαθμολογία σε καθένα από αυτά.

Αύξηση αποδοτικότητας στο wordpress

Το wordpress κατασκευάστηκε και να χρησιμοποιείται από αρχάριους χρήστες. Εάν θέλουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο τότε η πρώτη γνώση που πρέπει να έχουμε το css. Εάν πειράξουμε τα αρχεία του css μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλές αλλαγές στο template του wordpress. Απαιτείται βέβαια γνώση του css σε εξαιρετικά καλό επίπεδο.

Μία άλλη περίπτωση που μπορούμε να επιταχύνουμε την εργασία μας στο wordpress είναι όταν θέλουμε να κάνουμε μαζικές αλλαγές μέσω της βάσης δεδομένων. Το wordpress είναι χτισμένο πάνω σε βάση δεδομένων mysql. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου εάν γνωρίζουμε τι πρέπει να αλλάξουμε στη βάση δεδομένων γλιτώνουμε πάρα πολύ κόπο και πολλές εργατοώρες αποφεύγοντας να ανοίξουμε ένα προς ένα τα άρθρα του ιστότοπου wordpress. Και πάλι βέβαια, όπως και με το css, απαιτείται πολύ ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης στη mysql.