×
Κατασκευή Ιστοσελίδων WordPress Joomla wordpress vs html/css
×
Κατασκευή Eshop Woocommerce Opencart Magento Shopify
×
Προώθηση Ιστοσελίδων Digital Marketing Μαθήματα Facebook Σεμινάρια Linkedin Μαθήματα Instagram Σεμινάρια Twitter Μαθήματα Pinterest
×
Κατασκευή web εφαρμογών Σεμινάρια JAVA Μαθήματα PHP Σεμινάρια MySQL Προγραμματισμός Παιχνιδιών
×
Μαθήματα Excel Σεμινάρια VBA Σεμινάρια Photoshop Μαθήματα PowerPoint Σεμινάρια Word Μαθήματα Προγραμματισμού Πληροφορική στο δημοτικό

balatsoukas logo balatsoukas.com

Σεμινάριο gdpr

Σεμινάριο gdpr και dpo. Εκπαίδευση ενηλίκων στο gdpr. Πως να γίνετε Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων. Σεμινάρια dpo και μάθημα gdpr στη συμπλήρωση εντύπων.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων Νικόλαος Μπαλατσούκας Τηλ. (+30) 6977676785

Εκπαίδευση DPO και μαθήματα κατασκευής ιστοσελίδων

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (gdpr) εφαρμόζεται κάθε φορά που κάνουμε κατασκευή ιστοσελίδας. Είτε το γνωρίζετε είτε όχι, είστε υπεύθυνοι για τα δεδομένα που συλλέγει ο ιστότοπός σας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία ο ιδιοκτήτης ενός ιστότοπου πρέπει να έχει ενημερώσει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του για τα δεδομένα που συλλέγονται. Πολλοί ιδιοκτήτες ιστοσελίδων νομίζουν ότι επειδή έχουν ένα από wordpress site αυτό δεν συλλέγει δεδομένα. Αυτό το πιστεύουν (λανθασμένα) και όσοι έχουν κάνει κατασκευή ιστοσελίδας με απλό html και css. Ακόμα και στην περίπτωση που δεν συλλέγονται δεδομένα μέσω cookies, η χρήση του google analytics συνεπάγεται συλλογή προσωπικών δεδομένων. Πράγμα που μας αναγκάζει να ενημερώσουμε το χρήστη για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων. Ως κατασκευαστής ιστοσελίδων καλό είναι να γνωρίζετε τι πρέπει να περιλαμβάνει η πολιτική απορρήτου και η πολιτική συναίνεσης που θα αναρτήσετε στον ιστότοπο που φτιάχνετε. Επίσης καλό είναι να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνε με τα cookies. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κατασκευή ιστοσελίδας με το wordpress τότε καλό είναι να γνωρίζετε τα σχετικά plugin. Πολλές εταιρείες επίσης έχουν αναπτύξει πακέτα συμμόρφωσης ιστοτοπου με το gdpr. Αυτό σημαίνει ότι ως κατασκευαστής ιστοσελίδων είναι πολύ πιθανό να κληθείτε να επιλέξετε το κατάλληλο πακέτο συμμόρφωσης ή ν διαμορφώσετε το δικό σας.

Αδράνεια στην εφαρμογή του GDPR

Η αδράνεια που υπήρξε από τους αρμόδιους φορείς πάνω στο θέμα του Γενικού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων οδήγησε πολλούς στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθούν ακόμα. Όμως τα πρώτα πρόστιμα που έδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων δείχνουν ότι κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει τη νομοθεσία. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να είναι η παρακολούθηση ενός σεμιναρίο GDPR. Το δεύτερο βήμα θα πρέπει να είναι η συμπλήρωση των εγγράφων που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση της εταιρείας ή του οργανισμού με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας προσωπικών Δεδομένων.

GDPR και μαθήματα html

Κάποιοι σχεδιαστές ιστοσελίδων ενδεχομένως να ισχυριστούν ότι εφόσον κάνουν κατασκευή ιστοσελίδας με απλό html και css δεν αποθηκεύουν στοιχεία επισκεπτών της ιστοσελίδας τους. Συνεπώς δεν έχουν λόγο να ασχοληθούν με τη νομοθεσία περί gdpr διότι δεν συλλέγουν προσωπικά δεδομένα. Αυτός ο ισχυρισμός δεν ισχύει διότι σχεδόν όλοι οι ιστότοποι συλλέγουν προσωπικά δεδομένα μέσω του Google Analytics και του Google Search Console. Εάν διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική συναίνεσης αυτών των δυο ιστοτόπων θα καταλάβετε ότι πρέπει και εσείς με τη σειρά σας να αποδείξετε συμμόρφωση ως προς το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τα στοιχεία επισκεπτών του ιστοτόπου σας. Καλό είναι να δίνονται τέτοιες πληροφορίες στα Μαθήματα html.

GDPR και μαθήματα κατασκευής ιστοσελίδας

Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι μπορούν να ξεκινήσουν ένα από ιστολόγιο χωρίς να κατανοήσουν τη λειτουργία του gdpr. Και εδώ πρέπει να εξετάσουμε εάν λαμβάνετε δεδομένα άλλων χρηστών, μια πολύ συνηθισμένη διαδικασία στα ιστολόγια. Η μοναδική περίπτωση που δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε τον κανονισμό είναι όταν φτιάξετε μια απλή σελίδα html χωρίς καμμία λειτουργία και κανενός είδους καταγραφή επισκεψιμότητας. Σε γενικές γραμμές δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τη δημιουργία ιστοσελίδας ή προσωπικού ιστολογίου αν δεν γνωρίζετε το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό καθίσταται επίσης σαφές και στα μαθήματα κατασκευής ιστοσελίδας.

GDPR και μαθήματα wordpress

Η συντριπτική πλειοψηφία των ιστότοπων είναι κατασκευασμένοι με wordpress. Είναι κοινό μυστικό ότι για τους περισσότερους ανθρώπους η κατασκευή ιστοσελίδων ταυτίζεται με την εγκατάσταση του wordpress και του σχετικού θέματος. Για το λόγο αυτό πολύ γρήγορα, σχεδόν αμέσως μετά την εφαρμογή του ΓΚΠΔ το Μάϊο του 2018, αναπτύχθηκαν κατάλληλα wordpress plugins με τα οποία επιτυγχάνουμε πλήρη συμμόρφωση της ιστοσελίδας με το GDPR. Σε ένα σεμινάριο wordpress καλό είναι να αναφερθούν όλοι οι τρόποι συμμόρφωσης ενός ιστότοπου με το Γενικό Κανονισμό προστασίας Δεδομένων. Αυτό όμως δεν είναι αυτονόητο και καλό θα είναι να γίνει σαφές κατά τη συγγραφή του πίνακα περιεχομένων του σεμιναρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι ο εκπαιδευτής ενηλίκων να έχει καλή γνώση του Κανονισμού GDPR. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα σεμινάρια wordpress.

GDPR για τα κοινωνικά δίκτυα και το instagram

Οι γνώσεις πάνω στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων είναι απαραίτητες για όσους ασχολούνται με τα κοινωνικά δίκτυα. Ας πάρουμε για παράδειγμα τα σεμινάρια instagram. Θεωρούμε αναγκαίο παράλληλα με την εκπαίδευση πάνω στη μεθοδολογία των κοινωνικών δικτύων όταν κάποιος παρακολουθεί ένα σεμινάριο instagram να γνωρίσει και τις βασικές αρχές gdpr.

GDPR και μαθήματα VBA

Όταν ξεκινάμε να κάνουμε παραγωγή λογισμικού με οποιαδήποτε γλώσσα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τη νομοθεσία που αφορά το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, το λεγόμενο gdpr. Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο σημαντικότερος λόγος που δημιουργήθηκε ο GDPR είναι για να επιτρέψει τη ανάπτυξη λογισμικού το οποίο να διακινείται ελεύθερα από χώρα σε χώρα χωρίς να είναι υποχρεωμένος ο κατασκευαστής του να μελετήσει τις ειδικές νομικές ρυθμίσεις της κάθε χώρας. Ως απλό παράδειγμα εφαρμογής του gdpr κατά την ανάπτυξη λογισμικού αναφέρουμε τη χρήση ειδικών πεδίων σε κάθε πίνακα της βάσης δεδομένων μέσω των οποίων να καταγράφουμε δεδομένα που μας υποχρεώνει ο gdpr να τηρήσουμε. Ο GDPR ήρθε για να αλλάξει τους κανόνες ανάπτυξης λογισμικού. Σε ένα σεμινάριο GDPR μπορείτε να μάθετε όλους τους τρόπους με τους οποίους θα κάνετε το λογισμικό σας συμβατό με το Γενικό Κανονισμό προστασίας Δεδομένων Η καλή γνώση της νομοθεσίας gdpr μας επιτρέπει να επιτύχουμε την εφαρμογή αυτής με ελάχιστο κόπο. Επίσης η παρακολούθηση μαθημάτων gdpr μας επιτρέπει επίσης να κάνουμε το λογισμικό μας πιο ευέλικτο και επεκτάσιμο. Επίσης αυτά μπορείτε να τα μάθετε και σε ένα σεμινάριο VBA.

Περιεχόμενα σεμιναρίου GDPR

Πρώτα από όλα σε ένα σεμινάριο GDPR θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ποια είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθώς και τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα και τι αλλάζει σχετικά με την επεξεργασία αυτών. Μέσα από ένα σεμινάριο gdpr θα μάθετε ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που θα φέρει ο gdpr στη λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών. Θα μάθετε με ποιό τρόπο ο νέος κανονισμός προστατεύει τα δικαιώματα των παιδιών. Ειδικότερα όσον αφορά το κρίσιμο θέμα των κοινωνικών δικτύων δεν επιτρέπεται η χρήση από παιδιά έως 16 ετών εκτός εάν υπάρχει συγκατάθεση από τους γονείς τους. Τι είναι το δικαίωμα στη λήθη και πότε Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από την εταιρεία να κάνει διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Μάθετε σε ποιες περιπτώσεις ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να προχωρήσει σε άμεση διαγραφή και ποιες άλλες ενέργειες πρέπει να ακολουθήσουν σ περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα έχουν δημοσιοποιηθεί.

Μπορείτε να δείτε online κάποια μαθήματα gdr στη σχετική playlist που δημιουργήσαμε στο κανάλι μας στο YouTube:

YOUTUBE: Μαθήματα gdpr

Ενημερωθείτε πάνω στο δικαίωμα ενημέρωσης που σας παρέχει ο ΓΚΠΔ καθώς και στα δικαιώματα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα. Επίσης ο ΓΚΠΔ δίνει δικαίωμα διόρθωσης από τον πολίτη των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει εάν τα δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Σύμφωνα με το GDPR ο πολίτης αποκτά δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει ο υπεύθυνος επεξεργασίας όχι μόνο να ικανοποιήσει το αίτημα του πολίτη αλλά και να είναι σε θέση να αποδείξει ότι όντως το έκανε. Αυτό το δικαίωμα είναι πολύ σημαντικό και καλό είναι να εφαρμόζεται εάν αναγνωρίσουμε περιπτώσεις εμπορικής προώθησης ή κατάρτισης προφίλ Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να γνωρίζει ποια είναι τα δικαιώματα των χρηστών και πως μπορεί να αποδείξει ότι όντως δεν τα παραβιάζει. Δηλαδή πως να αποδείξει τη συμμόρφωση με το GDPR. Τέλος πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ στην Ελλάδα καθώς και πότε και πως μπορούμε να επικοινωνήσουμε αυτήν.