×
Κατασκευή Ιστοσελίδων WordPress Joomla wordpress vs html/css
×
Κατασκευή Eshop Woocommerce Opencart Magento Shopify
×
Προώθηση Ιστοσελίδων Digital Marketing Μαθήματα Facebook Σεμινάρια Linkedin Μαθήματα Instagram Σεμινάρια Twitter Μαθήματα Pinterest
×
Σεμινάρια JAVA Μαθήματα PHP Σεμινάρια MySQL
×
Μαθήματα Excel Σεμινάρια VBA Σεμινάρια Photoshop Μαθήματα PowerPoint Σεμινάρια Word Μαθήματα Προγραμματισμού Πληροφορική στο δημοτικό

balatsoukas logo balatsoukas.com

Τηλεκπαίδευση

Πως να κάνετε τηλεεκπαίδευση ή αλλιώς εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ήδη η ηλεκτρονικη μαθηση, η εκπαιδευση μεσω διαδικτυου και το e-learning είναι εδώ.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων Νικόλαος Μπαλατσούκας Τηλ. (+30) 6977676785

Η τηλεκπαίδευση ή αλλιώς e-learning αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως εξέλιξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των τελευταίων δεκαετιών. Υπό τον όρο της τηλεκπαίδευσης αναφερόμαστε στη διαδικασία στην οποία ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους ή ακόμα και σε διαφορετικές χώρες. Με απλά λόγια ή την εκπαίδευση γίνεται μέσω διαδικτύου. Χωρίζεται στη σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Τόσο στη μία όσο και στην άλλη περίπτωση το σημαντικό είναι ο εκπαιδευτικός να διαθέτει στοχευμένο και χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό.

Η ραγδαία άνοδος της τηλεκπαίδευσης τους τελευταίους μήνες μας οδήγησε στη δημιουργία σχετικού playlist. Το κανάλι μας στο YouTube περιλαμβάνει βίντεο για την τηλεκπαίδευση:

YOUTUBE PLAYLIST: Τηλεκπαίδευση

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Όταν αναφερόμαστε στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση τότε τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και εκπαιδευόμενος βρίσκονται ταυτόχρονα σε επικοινωνία μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κατά μία έννοια έχουμε μία εξομοίωση του φυσικού μαθήματος. Υπάρχει ένα λογισμικό τηλεκπαίδευσης το οποίο προσομοιώνει την φυσική διδακτική αίθουσα. Οι εκπαιδευόμενοι βλέπουν τον εκπαιδευτή σε πραγματικό χρόνο ενώ σε κάποιες πλατφόρμες σύγχρονης εκπαίδευσης ο εκπαιδευτής βλέπει και τα πρόσωπα των εκπαιδευομένων. Όσο καλύτερη είναι η πλατφόρμα e-learning τόσο περισσότερες δυνατότητες δίνει. Για παράδειγμα μπορεί να επιτρέπει στον εκπαιδευτή να χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα παρουσίαση PowerPoint ή να δείξει βίντεο ή να εκτελέσει διάφορες άλλες διαδικασίες αυτόματα.

Παράδειγμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Ενα τυπικό παράδειγμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι η εκπαίδευση που μπορεί να γίνει μέσα από το skype. Αυτό χρησιμοποιείται συνήθως σε ιδιαίτερα μαθήματα. Ο εκπαιδευτικός και ο εκπαιδευόμενος συμφωνούν να μπουν στο skype μία συγκεκριμένη ώρα και να κάνουν το μάθημα ηλεκτρονικά. Το skype δίνει τη δυνατότητα να βλέπει ο ένας το πρόσωπο του άλλου αλλά και την οθόνη του άλλου όταν και αν χρειάζεται. Αυτές οι δυνατότητες αξιοποιούνται πλήρως για τη μετάδοση της γνώσης. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται πολύ συχνά και έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων που εκπαιδεύτηκαν εξ αποστάσεως με το skype.

τηλεκπαίδευση

Δεύτερο παράδειγμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Άλλο ένα παράδειγμα της εκπαίδευσης είναι η χρήση του εργαλείου TeamViewer. Αυτό το λογισμικό δίνει διαφορετικές δυνατότητες σε σχέση με το skype. Το TeamViewer πλεονεκτεί στις περιπτώσεις που θέλουμε απλά να δείχνουμε στον εκπαιδευόμενο πράγματα. Δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτή να πάρει τον έλεγχο της οθόνης του εκπαιδευόμενου ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και ήχος. Όταν έχουμε να κάνουμε με τη διδασκαλία προγραμμάτων πληροφορικής τότε η χρήση του teamviewer είναι ασύγκριτα καλύτερη σε σχέση με το skype.

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Υπό τον όρο της σύγχρονης εκπαίδευσης αναφερόμαστε στη διαδικασία στην οποία ο εκπαιδευτικός παράγει το περιεχόμενο και ο εκπαιδευόμενος μπαίνει και το διαβάζει όποτε θέλει. Δηλαδή ο εκπαιδευτικός δεν μιλάει με τον εκπαιδευόμενο. Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση ουσιαστικά ταυτίζεται με τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού. Βεβαίως στα μοντέρνα συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης το εκπαιδευτικό υλικό δεν είναι απλά παρουσιάσεις powerpoint ούτε βίντεο από το YouTube.

Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την σύγχρονη εκπαίδευση περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη και σαφώς πολύ καλά μελετημένη εκπαιδευτική διαδικασία που ξεκινάει με παρουσιάσεις, συνεχίζεται με εκπαιδευτικά βίντεο και ολοκληρώνεται με κουίζ αυτοαξιολόγησης από το μαθητή. Από την άποψη του εκπαιδευτικού η παραγωγή υλικού για την ασύγχρονη εκπαίδευση δεν είναι καθόλου απλή διαδικασία. Αυτός αλλωστε είναι ο λόγος για τον οποίο όλες οι σοβαρές και αξιόλογες εταιρείες που παρέχουν τηλεεκπαίδευση πρώτα από όλα διαθέτουν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτών σε διαδικασίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Παράδειγμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Ένα τυπικό παράδειγμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι η δημιουργία παρουσιάσεων με το powerpoint και η δημοσίευσή τους σε μία πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτό βέβαια αποτελεί την πιο απλή μορφή ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Υπάρχουν εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού τα οποία επεκτείνουν τις δυνατότητες του powerpoint ώστε αυτό να δημιουργεί πολύ καλύτερα εκπαιδευτικά προϊόντα. Για να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει όμως αυτά τα εργαλεία το πρώτο βήμα είναι να έχουμε παρακολουθήσει μαθήματα PowerPoint.

Εργαλεία ασύγχρονης εκπαίδευσης

Τα εργαλεία σύγχρονης εκπαίδευσης συμπληρώνουν το powerpoint με δυνατότητες που αφορούν τη δημιουργία ερωτηματολογίων, δημιουργία συγκριτικών πινάκων αλλά και δυνατότητες voice recording η screen recording. Όταν μία παρουσίαση εμπλουτιστεί με τέτοια στοιχεία τότε γίνεται πολύ πιο ελκυστική για τον εκπαιδευόμενο. Το καλύτερο εργαλείο ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι το ispring. Εγκαθίσταται πολύ απλά ως plugin πάνω στο powerpoint και δίνει απίστευτες δυνατότητες στο πρόγραμμα. Δοκιμασμένο από πολύ μεγάλες εταιρείες που παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση παγκοσμίως. Ουσιαστικά το ispring αποτελεί το πρότυπο της αγοράς στην τηλεεκπαίδευση.

Τηλεκπαίδευση στην πράξη

Εδώ βέβαια τίθεται το ερώτημα τι να προτιμήσω σύγχρονη η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η απάντηση είναι ότι ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεκπαίδευσης πρέπει να τα έχει και τα δύο. Σίγουρα θα πρέπει να διαθέτει μεγάλο πλήθος εκπαιδευτικών παρουσιάσεων ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να διαβάσει σε ώρες που προτιμά ο ίδιος. Συνεπώς σίγουρα διαθέτουν σύστημα ασύγχρονης εκπαίδευσης. Από την άλλη όμως είναι εντελώς αναγκαίο να υπάρχει και μία πραγματικού χρόνου επικοινωνία με τον εκπαιδευτή. Δεν είναι δυνατόν όλες οι ερωτήσεις να καλυφθούν μέσα από διαδικασίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Για παράδειγμα καλό θα είναι να υπάρχει μία τηλεδιάσκεψη μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά το μήνα. Καλό θα ήταν για παράδειγμα να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι κάθε Σάββατο μεσημέρι 1:00 με 3:00 να μπαίνουν και να μιλάνε με τον εκπαιδευτή και να συζητάνε και το project της εβδομάδας. Ενα σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το οποίο προβλέπει τόσο σύγχρονη όσο και ασύγχρονη εκπαίδευση έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να είναι επιτυχημένο στην εκπαιδευτική αγορά.

Εργαλεία elearning

Αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχει μία πολύ μεγάλη γκάμα εργαλείων e-learning. Όμως εδώ οφείλουμε να πούμε ότι ναι μεν η έννοια της εκπαίδευσης μέσω internet είναι κάτι καινούργιο αλλά τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το σκοπό είναι τα καθιερωμένα εργαλεία δημιουργίας παρουσιάσεων βίντεο και ερωτηματολογίων. Υπό αυτή την έννοια όταν λέμε εργαλείο e-learning εννοούμε τα εργαλεία τα οποία θα βελτιώσουν την απόδοσή του powerpoint ή θα βελτιώσουν τη δυνατότητα των εργαλείων screen recording. Όταν πάμε να κάνουμε εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μας καλύπτει μία απλή παρουσίαση ένα απλό βίντεο. Θέλουμε να προσθέσουμε σε αυτά τις ειδικές πινελιές ώστε να του δώσουμε το εκπαιδευτικό χρώμα. Επομένως με τον όρο εργαλεία τηλεεκπαίδευσης εννοούμε εκείνα τα προϊόντα λογισμικού τα οποία θα μας βοηθήσουν να κάνουμε καλύτερα ερωτηματολόγια, καλύτερα και πιο διαδραστικά βίντεο αλλά και καλύτερες και πιο διαδραστικές παρουσιάσεις.

Απλά παραδείγματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Η τηλεεκπαίδευση δεν είναι κάτι πολύ μακρινό που γίνεται μόνο από μεγάλες εταιρείες. Ένα τυπικό παράδειγμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα αποτελούσε ένας φοιτητής ο οποίος θέλει να μάθει περισσότερα σχετικά με τη διπλωματική του. Πολλοί φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετική πόλη από τον τόπο διαμονής τους μόλις τελειώσουν τον κανονικό χρόνο σπουδών τους και νοικιάζουν το σπίτι και επιστρέφουν πίσω στους γονείς τους. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει περίπτωση να χρωστάει κάποιος μερικά μαθήματα η τη διπλωματική εργασία.

Προκειμένου να αποφύγει τις μετακινήσεις το καλύτερο είναι να βρει κάποιον και να το κάνει ιδιαίτερα μαθήματα μέσω διαδικτύου. Αυτό ακριβώς είναι ένα τυπικό παράδειγμα εξ αποστάσεως εκπαίδευση το οποίο γίνεται κατά κόρον ήδη και στη χώρα μας. Πλέον πολλοί φοιτητές μπαίνουν κανονίζουν το εργαλείο με το οποίο θα γίνει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σε συμφωνημένο χρόνο καταθέτουν και τα χρήματα στον εκπαιδευτικό που τους έκανε την εκπαίδευση. Αυτό πρακτικά είναι κανονικό ιδιαίτερο μάθημα κανονική δέσμευση και κανονική πληρωμή. Με απλά λόγια η τηλεκπαίδευση βρίσκεται ήδη εδώ.

Ο απλούστερος τρόπος για τη δημιουργία ασκήσεων

Ακολουθεί παράδειγμα το οποίο δείχνει όπως χρησιμοποιήσαμε το Excel για να δημιουργήσουμε διαδραστικές ασκήσεις αγγλικών. Η κάθε άσκηση τοποθετείται σε ξεχωριστό αρχείο το οποίο μπορείτε να στείλετε στους μαθητές σας ώστε να κάνουν εξάσκηση από το σπίτι. τη διαδικασία δημιουργίας διαδραστικών ασκήσεων μπορείτε να τη μάθετε παρακολουθώντας σεμινάρια Excel. Εάν έχετε όμως ήδη τις βασικές γνώσεις Excel τότε μπορείτε να δείτε τον τρόπο στο άρθρο που δημιουργήσαμε ειδικά για αυτό το σκοπό. Περιγράφουμε βήμα προς βήμα τη χρήση του Excel για τη δημιουργία απλών ασκήσεων Αγγλικής γλώσσας.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση gdpr

Ο γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων gdpr δημιούργησε μεγάλες ανάγκες στην εκπαιδευτική αγορά. Πολύς κόσμος αναζητά σεμινάρια gdpr και ιδιαίτερα μαθήματα dpo. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς δικηγόρος για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του γενικού κανονισμού gdpr. Απλά θα πρέπει να παρακολουθήσει ένα σύντομο σεμινάριο πάμε την προστασία δεδομένων με το γενικό κανονισμό. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση gdpr αποτελεί τυπικό παράδειγμα τηλεεκπαίδευσης. Στη σελίδα μου στο SlideShare μπορείτε να βρείτε αρκετές παρουσιάσεις που αφορούν τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων. Επίσης έχω δημιουργήσει ειδική σελίδα αφιερωμένη στα σεμινάρια gdpr.

Κατασκευή ιστοσελίδας για τηλεεκπαίδευση

Κάποιος ο οποίος γνωρίζει καλά τα μυστικά της κατασκευής ιστοσελίδων ενδεχομένως να μη χρειαστεί να χρησιμοποιήσει πολλά εργαλεία e-learning. Για παράδειγμα ένα σύστημα chat σε συνδυασμό με ένα online file manager καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες ενός τυπικού σεμιναρίου. Ως ένα τέτοιο παράδειγμα έχω δημιουργήσει τη σελίδα εκπαιδευτικης επικοινωνίας. Τη σελίδα αυτή τη χρησιμοποιώ σε σεμινάρια εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι εκπαιδευόμενοι ανεβάζουν τις εργασίες στο file manager και ο εκπαιδευτής στέλνει οδηγίες και καθοδηγεί μέσω του chat. Εννοείται βέβαια ότι η ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει την κατάλληλη εκπαιδευτική δομή ώστε να είναι εύκολη η πλοήγηση από άρθρο σε άρθρο. Μία ιστοσελίδα τέτοιου είδους θα μπορούσε να καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες της τηλεεκπαίδευσης. Εαν θέλετε να φτιάξετε ένα τέτοιο site τότε μπορείτε να βρείτε εδώ και να μάθετε τα κατάλληλα εργαλεία κατασκευής ιστοσελίδων.