Μαθήματα powerpoint για τη σχεδίαση διαφανειών

Η σχεδίαση, οι μεταβάσεις και οι κινήσεις του powerpoint μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μία πολύ εντυπωσιακή παρουσίαση. Αυτό το άρθρο είναι ένα μάθημα powerpoint στο οποίο δείχνουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία παρουσίαση αξιοποιώντας αυτές τις επιλογές. Χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα μία παρουσίαση με τους 12 θεούς του Ολύμπου. Ο λόγος της επιλογής αυτού του θέματος είναι για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην εκπαίδευση ενηλίκων όσο και σε μαθήματα powerpoint για παιδιά. Εάν είχαμε επιλέξει ένα διαφορετικό αντικείμενο όπως για παράδειγμα θέμα από τα οικονομικά η από τη διοίκηση επιχειρήσεων τότε τα μαθήματα powerpoint θα στόχευαν σε εξειδικευμένο κοινό. Στη συνέχεια του άρθρου δείχνουμε διαδοχικά πώς μπορούμε να καθορίσουμε τα χρώματα της παρουσίασης χρησιμοποιώντας στη σχεδίαση, το εφέ εναλλαγής διαφάνειας χρησιμοποιώντας μετάβασης και τέλος την εμφάνιση των αντικειμένων χρησιμοποιώντας τις κινήσεις.

Σχεδίαση διαφανειών powerpoint

Στο menu "σχεδίαση" επιλέγουμε τα χρώματα και το στυλ της παρουσίασης:

Σχεδίαση διαφανειών powerpoint

Το powerpoint διαθέτει πολλούς τύπους σχεδίασης ώστε να επιλέξουμε τόσο τα χρώματα όσο και το στυλ της παρουσίασης που μας αρέσει:

τύποι σχεδίασης powerpoint

Για παράδειγμα μπορούμε να επιλέξουμε τον τύπο σχεδίασης "Αξιομνημόνευτο" ώστε η παρουσίαση να έχει συνδυασμούς χρωμάτων του πράσινου και του μαύρου:

ιδιαίτερα μαθήματα powerpoint

Μπορούμε να επιλέξουμε τον τύπο σχεδίασης "Έμβλημα". Τότε θα δώσουμε στην παρουσίαση συνδυασμούς χρωμάτων του λευκού, του κίτρινου και του μαύρου:

ιδιαίτερο μάθημα powerpoint

Εάν επιλέξουμε "Οργανικό" τότε θα δημιουργήσουμε μια παρουσίαση σε αποχρώσεις του ξύλου:

σεμινάρια powerpoint

Με το "Ίχνος ατμού" θα δημιουργήσουμε παρουσίαση με μαύρο φόντο:

μαθήματα powerpoint

Ο τύπος σχεδίασης "κύκλωμα" θα δημιουργήσει μια παρουσίαση με μπλε φόντο:

εκπαίδευση powerpoint

Επιλέγουμε να συνεχίσουμε με τον τύπο παρουσίασης "Οργανικό" ο οποίος έχει ως φόντο αποχρώσεις του ξύλου. Στη συνέχεια μπορούμε να επιλέξουμε "παραλλαγες". Σε αυτό το παράδειγμα με τις παραλλαγές ουσιαστικά επιλέγουμε το είδος του ξύλου, όπως φαίνεται στις επόμενες εικόνες:


φόντο powerpoint αποχρώσεις του ξύλου
φόντο αποχρώσεις του ξύλου powerpoint
powerpoint φόντο αποχρώσεις του ξύλου
φόντο σε αποχρώσεις του ξύλου

Οι παραλλαγές είναι διαθέσιμες σε κάθε στυλ σχεδίασης. Για παράδειγμα στο "ίχνος ατμού" μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε άσπρο φόντο ή μαύρο φόντο:


powerpoint ιδιαίτερα μαθήματα
powerpoint ιδιαίτερο μάθημα

Για κάθε τύπο σχεδίασης μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα του φόντου ως εξής:

powerpoint αλλαγή φόντου

Αυτή η επιλογή όμως δεν ενδείκνυται διότι σε γενικές γραμμές οι έτοιμες παρουσιάσεις powerpoint έχουν πολύ ωραια και πολύ επαγγελματική σχεδίαση. Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια απόλυτα επαγγελματική παρουσίαση με το powerpoint τότε μπορούμε να αγοράσουμε έαν επαγγελματικό pwoerpoint template. Η envato.com είναι η μεγαλύτερη και καλύτερη εταιρεία για να αγοράσουμε template, τόσο για το powerpoint όσο και για την κατασκευή ιστοσελίδων και eshop.

https://elements.envato.com/presentation-templates

elements envato com

Μεταβάσεις διαφανειών powerpoint

Στο menu "μεταβάσεις" καθορίζουμε ποιο θα είναι το εφέ εναλλαγής διαφανειών. Δηλαδή επιλέγουμε εφέ κίνησης που θα πραγματοποιηθεί όταν μια διαφάνεια θα κλείσει και θα τη διαδεχθεί η επόμενη διαφάνεια:

Μεταβάσεις διαφανειών powerpoint

Εδώ έχουμε επιλέξει το εφέ μετάβασης "θραύση" το οποίο είναι ένα πολύ εντυπωσιακό εφέ για να κάνουμε την εναλαγή μεταξύ των διαφανειών:

εφέ μετάβασης powerpoint

Στη συνέχεια μπορούμε να ρυθμίουμε κάποιες επιπλέον παραμέτρους που θα κάνουν ακόμα πιο εντυπωσιακή τη μετάβαση από διαφάνεια σε διαφάνεια:

powerpoint μετάβαση από διαφάνεια σε διαφάνεια

Μπορούμε να επιλέξουμε αρχείο ήχου. (1)

Έχουμε τη δυνατότητα να καθορίσουμε τη διάρκεια του εφέ. (2)

Το powerpoint μας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε το χρονικό διάστημα που θα περιμένει μέχρι να προχωρήσει αυτόματα στην εναλλαγή των διαφανειών. (3)

Επίσης μπορούμε να καθορίσουμε εάν θέλουμε να αλλάξει αυτόματα ή να κάνουμε εμείς κλικ για να προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια. (4)

Όταν δημιουργούμε μια παρουσίαση powerpoint για να τη χρησιμοποιήσουμε κατα την ομιλία μπροστά σε κοινό τότε καλό θα είναι να γίνεται η εναλλαγή διαφανειών μόνο με το κλικ. Διότι ενδέχεται να αφιερώσουμε πολύ χρόνο σε κάποιες διαφάνειες και λίγο χρόνο σε κάποιες άλλες διαφάνειες. Το χρόνο παραμονής σε μια διαφάνεια δεν τον γνωρίζουμε απο πριν. Συνεπώς το καλύτερο είναι να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια μόνο όταν εμείς θελήσουμε. Και αυτό θα γίνει κάνοντας κλικ.

Τέλος μπορούμε να εφαρμόσουμε το ίδιο εφέ μετάβασης σε όλες τις διαφάνειες (5). Είναι πολύ πιο επαγγελματικό να εφαρμόζουμε σε όλες τις διαφάνειες μιας παρουσίασης powerpoint το ίδιο εφέ μετάβασης. Διότι εαν κάθε φορά αλλάζει το εφέ τότε θα κουράσουμε τον αναγνώστη. Εννοείται βεβαίςω οτι πρέπει να έχουμε εξετάσει όλες τις επιλογές μετάβασης και έχουμε επιλέξει το καταλληλότερο. Η επιλογή του εφέ μετάβασης εξαρτάται τόσο από το θέμα που παρουσιάζουμε όσο και από το κοινό στο οποίο απευθύνεται η παρουσίαση. Για παράδειγμα άλλο θα είναι το εφέ μετάβασης για μια παρουσίαση που απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού σχολείου και άλλο το εφέ μετάβασης μιας παρουσίασης που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων.

Κινήσεις στο powerpoint

Οι κινήσεις στο powerpoint μας δίνουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε το χρόνο εμφάνισης αλλά και το εφέ εμφάνισης για κάθε αντικείμενο που παρουσιάζεται σε μια διαφάνεια.

Κινήσεις στο powerpoint

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η διαφάνεια που επιλέξαμε έχει πέντε αντικείμενα:

 • Τον τίτλο της διαφάνειας.
 • Το κείμενο της διαφάνειας.
 • Την εικόνα.
 • Το πρώτο πράσινο βέλος που βρίσκεται στα αριστερά του τίτλου και δείχνει προς τα δεξιά.
 • Το δεύτερο πράσινο βέλος που βρίσκεται στα δεξιά του τίτλου και δείχνει προς τα αριστερά.

Με το μενου "κινήσεις" του powerpoint έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε:

 • Σε ποια χρονική στιγμή θα εμφανιστεί ή θα εξαφανιστεί ή θα κινηθεί το κάθε αντικείμενο.
 • Με ποιο εφέ θα εμφανιστεί ή θα εξαφανιστεί ή θα κινηθεί το κάθε αντικείμενο.

Η επιλογή εφέ κίνησης γίνεται ως εξής:

επιλογή εφέ κίνησης

Πρώτα κάνουμε κλικ πάνω στο αντικείμενο στο οποίο θέλουμε να προσθέσουμε το εφέ κίνησης. (1)

Στη συνέχεια επιλέγουμε το εφέ κίνσης. (2)

Αφού επιλέξουμε το εφέ θα εμφανιστεί ένα κουτάκι με έναν αριθμό δίπλα στο αντικείμενο. Ο αριθμός αυτός μας ενημερώνει οτι αυτό το αντικείμενο έχει εφέ κίνησης. (3)

Επίσης ο αριθμός μας ενημερώνει για τη σειρά των κινήσεων.

Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε έναν αριθμό δίπλα σε κάθε αντικείμενο της παρουσίασης:

παρουσίαση powerpoint

Πάνω δεξιά στο κουτάκι του τίτλο υπάρχει ο αριθμός 1. Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο αντικείμενο που θα εμφανιστεί στην οθόνη είναι ο τίτλος. Αριστερά από το κείμενο υπάρχει ο αριθμός 2. Αυτό σημαίνει ότι μετά τον τίτλο το επόμενο αντικείμενο που θα εμφανιστεί είναι το κείμενο. Στη συνέχεια η εικόνα έχει τον αριθμό 3. Αυτό σημαίνει ότι μετά τον τίτλο και το κείμενο θα εμφανιστεί η εικόνα. Καιρός τα δύο βέλη έχουν τους αριθμούς 4 και 5. Ο αριθμός 4 στο αριστερό βέλος μας δείχνετε εμφανιστεί μετά την εικόνα που είχε τον αριθμό 3. Ενώ ο αριθμός 5 στο δεξί βέλος μας δείχνουν θα εμφανιστεί μετά το αριστερό μέρος που είχε τον αριθμό 4.

Για να δημιουργήσουμε αυτή τη χρονική σειρά εμφάνισης αντικειμένων θα πρέπει να κάνουμε κατά σειρά τις εξής ενέργειες:

Πρώτα κάνουμε κλικ στον τίτλο της διαφάνειας και στη συνέχεια επιλέγουμε το "Εμφάνιση". Όταν γίνει αυτό τότε πάνω αριστερά στον τίτλο θα εμφανιστεί ο αριθμός 1 μέσα σε ένα κουτάκι.

 • Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο κείμενο και κάνουμε κλικ πάνω του. Μετά επιλέγουμε το εφέ. Δίπλα στο κείμενο θα εμφανιστεί ο αριθμός 2 μέσα στο κουτάκι.
 • Επαναλαμβάνουμε το ίδιο για την εικόνα. Κάνουμε κλικ πάνω στην εικόνα και στη συνέχεια επιλέγουμε το εφέ. Τότε δίπλα στην εικόνα θα εμφανιστεί ένα κουτάκι με τον αριθμό 3.
 • Με όμοιο τρόπο βάζουμε εφέ κίνησης πρώτα στο αριστερό ώστε αυτό να αποκτήσει το κουτάκι με τον αριθμό 4.
 • Και στη συνέχεια στο δεξί βέλος ώστε αυτό να αποκτήσει το κουτάκι με τον αριθμό 5.

Το παράθυρο κίνησης στο powerpoint

Όλα αυτά είναι πιο εύκολο να τα βλέπουμε παρακολουθώντας το παράθυρο κίνησης. Όταν θέλουμε να εμφανίσουμε το παράθυρο κίνησης κάνουμε κλικ το σημείο (1) και εμφανίζεται το παράθυρο (2) όπως δείχνει η εικόνα:

Το παράθυρο κίνησης στο powerpoint

Το παράθυρο κίνησης εμφανίζει μια λίστα με τα αντικείμενα της παρουσίασης. Τα αντικείμενα παρουσιάζονται με τη χρονική σειρά κατά την οποία θα εμφανιστούν. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα πρώτα εμφανίζεται ο τίτλος, στη συνέχεια το κείμενο, ακολουθεί η εικόνα και τέλος ακολουθούν τα δύο πράσινα βέλη, πρώτα το αριστερό και μετά το δεξί.

Κάθε φορά στο παράθυρο κινήσεις είναι επιλεγμένο το τρέχον αντικείμενο. Δηλαδή το αντικείμενο στο οποίο έχουμε κάνει κλικ στην παρουσίαση είναι επιλεγμένα και στο παράθυρο κίνησης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε κάνει κλικ πάνω στην εικόνα του Δία. Αυτό σημαίνει ότι στην παρουσίαση εικόνα έχει άσπρα κυκλάκια στο περίγραμμα της. Επίσης η εικόνα του Δία έχει ροζ φόντο στον αριθμό. Το ίδιο ροζ φόντο βρίσκεται στη θέση της εικόνας στο παράθυρο παρουσίασης.

Το παράθυρο κίνησης πάνω δεξιά έχει δύο βελάκια. Εάν πατήσουμε το βελάκι προς τα πάνω τότε η εικόνα του Δία θα ανέβει και θα παρουσιαστεί πριν από το κείμενο.

βελάκια στο παράθυρο κίνησης

Στην προηγούμενη εικόνα το κείμενο έχει τον αριθμό 2 ενώ η εικόνα έχει τον αριθμό 3. Αυτό σημαίνει ότι θα εμφανιστεί πρώτα το κείμενο και μετά η εικόνα. Εάν πατήσουμε το βελάκι προς τα πάνω τότε στο παράθυρο εκκίνησης η εικόνα θα ανέβει λίγο παραπάνω ενώ το κείμενο θα κατέβει λίγο παρακάτω. Ταυτόχρονα η εικόνα θα αποκτήσει το νούμερο 2 ενώ το κείμενο το νούμερο 3. Πρώτα η εικόνα και μετά το κείμενο.

Ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί εάν πατήσουμε το βελάκι προς τα κάτω. Τότε η εικόνα θα αποκτήσει τον αριθμό 4 ενώ το αριστερό πράσινο βέλος τον αριθμό 3. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρώτα θα εμφανιστεί το αριστερό πράσινο βέλος και μετά η εικόνα του Δία.

αλλαγή χρονισμού στο powerpoint

Η χρησιμότητα του powerpoint για την κατασκευή ιστοσελίδων

Η δημιουργία παρουσιάσεων με το powerpoint έχει πολλά κοινά σημεία με την κατασκευή ιστοσελίδων. Για να δημιουργήσουμε μία ωραία παρουσίαση στο powerpoint το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ταξινομήσουμε και να ομαδοποιήσουμε το περιεχόμενο ώστε η κάθε διαφάνεια να έχει κάτι ενδιαφέρον να πει στον αναγνώστη. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε και στην κατασκευή ιστοσελίδων. Φροντίζουμε ώστε να δημιουργούμε άρθρα για κάθε θεματική ενότητα που ενδιαφέρει τον επισκέπτη της ιστοσελίδας. όσο παράδειγμα αναφέρουμε το άρθρο που διαβάζετε αυτή τη στιγμή. περιλαμβάνει πολλές εικόνες και κάθε εικόνα από κάτω έχει περιγραφή. Είναι χωρισμένο σε ενότητες. Μία πολύ καλή άσκηση θα ήταν να πάρουμε το κείμενο από αυτό το άρθρο και να δημιουργήσουμε μία παρουσίαση powerpoint. το κοινό σημείο ανάμεσα στην κατασκευή ιστοσελίδων και στο powerpoint είναι ότι πάνω από όλα βάζουμε τον αναγνώστη. Εδώ μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την κατασκευή ιστοσελίδων.

Η χρησιμότητα του powerpoint για την προώθηση ιστοσελίδων

Ο νούμερο ένα κανόνας που θέτει η Google ώστε να μας ανεβάσει στην πρώτη σελίδα είναι να δημιουργούμε περιεχόμενο για τους αναγνώστες και όχι για τις μηχανές αναζήτησης. με απλά λόγια το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να ξέρουμε στην προώθηση ιστοσελίδων είναι να γράφουμε κείμενα που ενδιαφέρουν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Ο ιστότοπος τον οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή βγαίνει στην πρώτη σελίδα της Google για αποτελέσματα όπως "καθηγητής πληροφορικής", "προώθηση ιστοσελίδων", "μαθήματα e-shop", "μαθήματα powerpoint", "σεμινάρια seo" καθώς και πολλές άλλες λέξεις που αφορούν τα μαθήματα πληροφορικής.για την επίτευξη αυτού του σκοπού ο καθηγητής πληροφορικής δεν γράφει κείμενα απλά για να γεμίσει τον ιστότοπο. Το κάθε άρθρο αποτελεί ένα ξεχωριστό μάθημα το οποίο γράφτηκε με αφορμή κάποιο συγκεκριμένο σεμινάριο ή κάποιο συγκεκριμένο ιδιαίτερο μάθημα. Αυτό το άρθρο γράφτηκε με αφορμή ιδιαίτερα μαθήματα PowerPoint, ώστε να χρησιμοποιθεί αντί σημειώσεων. Τα παιδιά μπορούν να ανοίξουν το άρθρο από τι κινητό τους τηλέφωνο, να διαβάζουν και να εφαρμόζουν στον υπολογιστή τους. Θα μπορούσα να δημοσιεύω αντί για άρθρα μία ξεχωριστή παρουσίαση του powerpoint για κάθε άρθρο. Όμως αυτό δεν θα οδηγούσε στην πρώτη σελίδα της Google. Βάζοντας πάνω από όλα το περιεχόμενο ώστε να δημιουργήσω μαθήματα που να αρέσουν στα παιδιά, ακολουθεί η κατασκευή ιστοσελίδας html με στόχο να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις της προώθησης ιστοσελίδων.

Η χρησιμότητα του powerpoint για την κατασκευή e-shop

Το κοινό σημείο ανάμεσα στο powerpoint για την κατασκευή e-shop είναι η οργάνωση. Το μυστικό της επιτυχίας στη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων είναι η οργάνωση των προϊόντων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες. Όσο καλύτερα οργανώσουμε το περιεχόμενο τόσο ευκολότερα ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος θα βρει το προϊόν που θέλει. Συνήθως σε κατηγορίες και υποκατηγορίες εμφανίζονται στο οριζόντιο μενού του ηλεκτρονικού καταστήματος. Μία πολύ χρήσιμη ενέργεια θα ήταν να ζητήσουν από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να μας παραδώσει ένα powerpoint στο οποίο κάθε διαφάνεια να έχει τον τίτλο της κυρίας κατηγορίας προϊόντων και ως περιεχόμενο της διαφάνειας να βρίσκονται οι υποκατηγορίες υπό μορφή κουκίδων. Όταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης θα αναγκαστεί να φτιάξει ένα τέτοιο power point τότε έχει κάνει το πρώτο βήμα για την δημιουργία ενός επιτυχημένου e-shop. Εάν δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος τότε μπορούμε να το φτιάξουμε εμείς για να το στείλουμε. Εάν το πλήθος των υποκατηγοριών δεν χωράει στη διαφάνεια του powerpoint τότε δεν θα μπορέσουν να μπουν ούτε στο e-shop. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή e-shop.

Μαθήματα πληροφορικής

Στην ιστοσελίδα που βρισκόμαστε ο καθηγητής πληροφορικής παρουσιάζει ενότητες που αφορούν τόσο την εκπαίδευση ενηλίκων όσο και μαθήματα πληροφορικής για παιδιά. Η μετάβαση από το ένα αντικείμενο στο άλλο είναι πολύ εύκολη και πολλές φορές Είναι αναγκαία. Όσο καλύτερα εκπαιδευτεί κάποιος σε μία θεματική ενότητα τόσο ευκολότερα θα παρακολουθήσει τα επόμενα μαθήματα πληροφορικής. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από τον καθηγητή πληροφορικής ώστε όλα τα μαθήματα να είναι καλογραμμένα και κατανοητά από οποιονδήποτε.

Εκπαίδευση ενηλίκων στην πληροφορική. Πως να επιλέξετε σεμινάρια μαθήματα ή σεμινάρια σε θεματικές ενότητες πληροφορικής.