Σύνδεση ιστοσελίδας με google search console

Στη συνέχεια θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνδέσουμε το google search console με μία ιστοσελίδα καθώς και τις πρώτες βασικές ενέργειες που πρέπει να κάνουμε σε αυτό.για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο google search console είναι απαραίτητο να έχουμε λογαριασμό gmail. Το Google Search Console παλαιότερα ήταν γνωστό ως Google Webmaster. Με άλλα λόγια το Google Webmaster μετονομάστηκε σε Google Search Console.

Το πρώτο βήμα είναι να ανοίξουμε το gmail μας.

Στη συνέχεια έχοντας ανοιχτό το gmail θα πρέπει να μεταβούμε στο google search console. Θα πρέπει το email και το google search console να είναι ανοιχτά σε δύο διαφορετικές καρτέλες του ίδιου φυλλομετρητή.

Ανοίγουμε το google search console

Στην πρώτη οθόνη που βλέπουμε πρέπει να πατήσουμε το "Start now" για να ξεκινήσουμε:

Ξεκινάμε το google search console

Εδώ βλέπουμε τις πληροφορίες που δίνει το Google Search Console για έναν ιστότοπο. Στα αριστερά βρίσκεται το menu επιλογών, και στο κέντρο της οθόνης κάποιες πληροφορίες που αφορούν την απόδοση του ιστοτόπου:

Πληροφορίες που δίνει το google search console

Για να προσθέσουμε το νέο μας ιστότοπο πηγαίνουμε εδώ:

Προσθήκη ιστότοπου στο google search console

Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης ενός ιστότοπου με το google search console.

Σύνδεση ιστότοπου στο google search console

Ο ευκολότερος είναι ο δεύτερος τρόπος τον οποίο και θα ακολουθήσουμε στη συνέχεια:

Δεύτερος τρόπος σύνδεσης ιστότοπου στο google search console

Ο νέος ιστότοπος προστέθηκε στο Google Search Console:

Ο νέος ιστότοπος προστέθηκε στο Google Search Console

Το google search console στην προώθηση ιστοσελίδων

Το google search console είναι το εντελώς απαραίτητο εργαλείο για την προώθηση μιας ιστοσελίδας. Μέσα από αυτό μπορούμε να παρακολουθήσουμε λεπτομερώς την απόδοση της ιστοσελίδας μας. Πρώτα από όλα μέσα από αυτό έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε τις ενημερώσεις της google σχετικά με σφάλματα που αφορούν τον ιστότοπο μας. Μέσα από αυτό το εργαλείο έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλλουμε ένα sitemap ώστε να ενημερώνουμε την google για τις νέες σελίδες που προσθέσαμε στον ιστότοπό μας. Μία άλλη πολύ σημαντική δυνατότητα που μας δίνει το google search console είναι να βλέπουμε ποιες είναι οι λέξεις και οι φράσεις μέσω των οποίων οι επισκέπτες οδηγήθηκαν στον ιστότοπό μας. Δηλαδή μας ενημερώνει σχετικά με τα keyword που οδήγησαν επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας μέσω των οργανικών αποτελεσμάτων. Το google analytics δεν μας λέει λεπτομερώς ποια ήταν τα keyword που μας έφεραν επισκεψιμότητα. Αντίθετα το google search console περιλαμβάνει αναλυτικό report στο οποίο για κάθε keyword παρουσιάζει τη μέση θέση εμφανίσεις της ιστοσελίδας τα αποτελέσματα κατάταξης, το πλήθος εμφανίσεων καθώς και το πλήθος επισκέψεων. Δηλαδή με το google search console βελτιστοποιούμε την ιστοσελίδα μας ενώ με το google analytics παρακολουθούμε τα αποτελέσματα της προώθησης της ιστοσελίδας.

Δημιουργία XML sitemap

Αφού κάνουμε τη σύνδεση της ιστοσελίδας με το google search console στη συνέχεια το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα sitemap. Συνήθως αναφερόμαστε σε xml sitemap τα οποία είναι και τα πιο συνηθισμένα. Και να δημιουργήσουμε ένα xml sitemap δεν έχουμε χρησιμοποιήσουμε ένα από τα δωρεάν Εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Μπορούμε να βρούμε τέτοια εργαλεία κάνοντας αναζήτηση στο google με τη λέξη-κλειδί "xml sitemap generator" η "xml sitemap creator". Συνήθως τα εργαλεία αυτά είναι δωρεάν μέχρι ένα συγκεκριμένο πλήθος σελίδων ιστότοπου.

Αναζήτηση xml sitemap generator

Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο:

Εργαλείο xml sitemap generator

Το πρώτο βήμα είναι να γράψουμε τη διεύθυνση του ιστότοπου μας

Προσθήκη url στο xml sitemap

Στη συνέχεια το εργαλείο θα ανιχνεύσει τις σελίδες στον ιστότοπό μας και θα προχωρήσει στη δημιουργία του xml sitemap. Πρέπει να περιμένουμε λίγο μέχρι να ολοκληρωθεί η ανίχνευση όλων των σελίδων.

Ανίχνευση σελίδων για το xml sitemap

Εδώ ολοκληρώνεται η δημιουργία του xml sitemap :

Ολοκλήρωση δημιουργίας xml sitemap

Αφού δημιουργηθεί το αρχείο μπορούμε να το κατεβάσουμε και να το αποθηκεύσουμε στον υπολογιστή μας.

Αποθήκευση xml sitemap

Ανέβασμα του sitemap στον ιστότοπο

Στη συνέχεια πρέπει να ανεβάσουμε το αρχείο αυτό στην ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει να το τοποθετήσουμε στο κεντρικό κατάλογο του ιστότοπου. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω μιας υπηρεσίας ftp. Μπορεί επίσης να γίνει και μέσω του plesk η του cpanel χρησιμοποιώντας το file manager. Πολύ απλά πατάμε upload και ανεβάζουμε το αρχείο xml sitemap


Αρχικά ανοίγουμε το plesk :

Αρχικά ανοίγουμε το plesk

Πηγαίνουμε στο file manager :

Πηγαίνουμε στο file manager

Και ανεβάζουμε το αρχείο sitemap.xml:

ανεβάζουμε το αρχείο sitemap.xml

Όταμν το ανέβασμα του αρχείου sitemap.xml ολοκληρωθεί επιτυχώς, τότε μπορούμε να το δούμε ως εξής::

submit sitemap

Δήλωση του sitemap στο google search console

Το επόμενο βήμα είναι να ενημερώσουμε την google ότι δημιουργήσαμε sitemap. Αυτό γίνεται μέσω του google search console.

Αρχικά μέσω του αριστερού menu του Google Search Console πηγαίνουμε στην "sitemaps. Εκεί βρίσκουμε τη θέση στην οποία θα γράψουμε το όνομα του sitemap. Κάνουμε την καταχώρηση και πατάμε υποβολή:

υποβολή sitemap.xml

Στη συνέχεια το google θα ανιχνεύσει μία προς μία τις σελίδες που περιλαμβάνει το sitemap και θα τις αρχειοθετήσει στη βάση δεδομένων του ώστε να αρχίσει να τις παρουσιάσει στις σελίδες αποτελεσμάτων.

Μέτρηση επίδοσης με το Google Search Console

Μία πολύ συχνή χρήση του google search console αφορά τη μέτρηση επίδοσης ενός ιστότοπου. Το εργαλείο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε ποιο ήταν το πλήθος των επισκέψεων που δέχτηκε ο ιστότοπος μας για κάθε keyword. Επίσης μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε το click through rate για κάθε keyword καθώς και τη μέση τιμή της θέσης στην οποία εμφανίστηκε η ιστοσελίδα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης της google για αυτή τη λέξη κλειδί. Οι παράμετροι που εξετάζονται σε αυτές τις αναφορές διδάσκονται αναλυτικά σε ένα σεμινάριο SEO.

Google Analytics και Google Search Console

Το Google Analytics και το Google Search Console είναι δυο πολύ ισχυρά εργαλεία που παρέχονται δωρεάν από τη google. Αποτελούν τα σημαντικότερα εργαλεία για την προώθηση μιας ιστοσελίδας. Όπως είδαμε παραπάνω, το Google Search Console χρησιμοποιείται για τη βελτίωση του ιστότοπού σας. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αν υπάρχουν τεχνικά σφάλματα στον ιστότοπό σας και πληροφορίες σχετικά με τις λέξεις-κλειδιά. Συμπληρωματικά το Google Analytics θα σας δώσει στοιχεία σχετικά με την απόδοση του ιστότοπού σας. Το Google Analytics παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών στον ιστότοπό σας, την προέλευση της επισκεψιμότητας καθώς και πόσο χρόνο αφιερώνουν στον ιστότοπό σας. Εδώ μπορείτε να δείτε πως μπορείτε να συνδέστε το google analytics με τον ιστότοπό σας.

Το Google Search Console βοηθάει στην κατασκευή ιστοσελίδας

Το Google Search Console δίνει έμφαση σε στατιστικά που αφορούν τις εμφανίσεις. Μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε θέματα όπως ποσοστά κλικ, ερωτήματα αναζήτησης, σφάλματα ανίχνευσης, συνδέσμους από εξωτερικούς ιστότοπους και σφάλματα HTML. Αυτές οι μετρήσεις έχουν ελάχιστη σχέση με τον χρήστη που επισκέπτεται τον ιστότοπό σας. Αφορούν κυρίως τεχνικές λεπτομέρειες κατασκευής ιστοσελίδων. Είναι περισσότερο σχετικό με τους τρόπους με τους οποίους ο ιστότοπός σας εμφανίζεται στους επισκέπτες. Με το Google Search Console μπορούμε να επισημάνουμε τεχνικά προβλήματα στην ιστοσελίδα μας και να δούμε ευκαιρίες βελτίωσης. Αυτό βεβαίως είναι άρρηκτα δεμένο με την προώθηση της ιστοσελίδας, διότι εάν η σελίδα έχει τεχνικά προβλήματα τότε θα είναι πολύ δύσκολο να εμφανιστεί σε υψηλές θέσεις στην κατάταξη των αποτελεσμάτων της google. LINK: κατασκευή

Εκπαίδευση ενηλίκων στην πληροφορική. Πως να επιλέξετε σεμινάρια μαθήματα ή σεμινάρια σε θεματικές ενότητες πληροφορικής.