×
Κατασκευή Ιστοσελίδων WordPress Joomla wordpress vs html/css
×
Κατασκευή Eshop Woocommerce Opencart Magento Shopify
×
Προώθηση Ιστοσελίδων Digital Marketing Μαθήματα Facebook Σεμινάρια Linkedin Μαθήματα Instagram Σεμινάρια Twitter Μαθήματα Pinterest
×
Σεμινάρια JAVA Μαθήματα PHP Σεμινάρια MySQL
×
Μαθήματα Excel Σεμινάρια VBA Σεμινάρια Photoshop Μαθήματα PowerPoint Σεμινάρια Word Μαθήματα Προγραμματισμού Πληροφορική στο δημοτικό

balatsoukas logo balatsoukas.com

Εκπαιδευτικά παιχνίδια

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για το δημοτικό. Παιδαγωγικά παιχνίδια πάνω σε ασκήσεις δημοτικού, αριθμητική, γλώσσα. Δωρεάν online εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων Νικόλαος Μπαλατσούκας Τηλ. (+30) 6977676785

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια αποτελούν το πιο ωραίο και το πιο χρήσιμο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αν καταφέρουμε ώστε ο μαθητής να μαθαίνει μέσα από το παιχνίδι τότε θα μας λατρέψουν τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς. Θα έχουμε καταφέρει να συνδυάζουμε το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι αποτελεί μία καταπληκτική ευκαιρία να κάνει μαθητής συστηματική εξάσκηση πάνω σε κομμάτια της γνώσης που τα αντιπαθεί διότι θεωρούνται δύσκολα. Για παράδειγμα τα πιο πολλά παιδιά αντιπαθούν τα μαθηματικά διότι δεν τα καταφέρνουν καλά στις ασκήσεις. Μέσα από εξειδικευμένα και στοχευμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια μαθηματικών μπορούμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ την ικανότητα του μαθητή στα μαθηματικά. Τα ίδια ισχύουν και για εκπαιδευτικά παιχνίδια που αφορούν τη γλώσσα.

Παιχνίδια μαθηματικών

Εάν ανατρέξει κανείς στις ιστοσελίδες τόσο της Ελλάδας όσο και ολόκληρο του κόσμου θα διαπιστώσει ότι οι πιο πολλές εκπαιδευτικές ασκήσεις αφορούν παιχνίδια μαθηματικών. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι προφανής και είναι πάρα πολύ απλός. Οι περισσότεροι προγραμματιστές, οι περισσότεροι καθηγητές πληροφορικής αλλά και οι κατασκευαστές ιστοσελίδων προέρχονται από το χώρο των θετικών επιστημών. Τους είναι πολύ πιο εύκολο να φτιάξουν παιχνίδια μαθηματικών με τα οποία έχουν μία ιδιαίτερη άνεση και ευχέρεια παράλληλα άλλου είδους εκπαιδευτικές ασκήσεις.

εκπαιδευτικά παιγνίδια

Το πρόβλημα όμως με τα εκπαιδευτικά μαθηματικά παιχνίδια είναι ότι δεν έχουμε σαφή σύνδεση με πολύ συγκεκριμένα κομμάτια της ύλης του δημοτικού σχολείου. Διοτι να συνδέσουμε τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μαθηματικών με την ύλη της συγκεκριμένης πράξης θα πρέπει να είμαστε σε ένα συνεχή διάλογο με τον δάσκαλο της τάξης. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Και το σημαντικότερο είναι ότι για να καταφέρουμε να καλύψουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της ύλης με τον τρόπο που απαιτείται από τις ιδιαιτερότητές του συγκεκριμένου μαθητή και του συγκεκριμένου τμήματος απαιτείται πολύς κόπος χωρίς να είναι γενικού τύπου οι ασκήσεις. Έχω προσπαθήσει και πιστεύω έχω καταφέρει να φτιάξω κάποια παιχνίδια μαθηματικών τα οποία να βελτιώνουν κενά που παρουσιάζονται πολύ συχνά σε πολλά παιδιά σε συγκεκριμένες τάξεις του δημοτικού. Με άλλα λόγια έχω προσδιορίσει σημεία της ύλης των μαθηματικών στα οποία συνήθως χωλαινουν οι μαθητές και έχω φτιάξει παιχνίδια μαθηματικών για ακριβώς εκείνα τα κομμάτια της ύλης. Για παράδειγμα εδώ παρουσιάζουμε εφαρμογή προγραμματισμού για παιδια στην οποία προχωράμε βήμα προς βήμα στη δημιουργία ολοκληρωμένου προγράμματος κατασκευής παιγνιδιού με το scratch.

Παιχνίδια μαθηματικών με ευρώ

Έλα πολύ ωραίο κομμάτι των εκπαιδευτικών ασκήσεων είναι τα παιχνίδια μαθηματικών με ευρώ. Στα παιχνίδια αυτά ο μαθητής προσπαθεί να κάνει πράξεις δίνοντας και παίρνοντας ή επιλέγοντας κέρματα του ευρώ εικονικά στην οθόνη του υπολογιστή. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα στο οποίο ο μαθητής πρέπει να επιλέξει ποια είναι τα πιο πολλά χρήματα. Αυτά που είναι αριστερά ή αυτά που είναι δεξιά. Αναγκάζεται να κάνει πρόσθεση και σύγκριση. Αυτές οι δύο γνώσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμες για τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας δημοτικού. Όταν χρησιμοποιούν τα παιχνίδια μαθηματικών με ευρώ τότε βελτιώνουν πολύ την ευχέρεια πάνω σε τέτοιες ικανότητες διότι προκύπτει συστηματική εξάσκηση. Για παράδειγμα μπορεί ένας μαθητής για πλάκα να λύσει 100 φορές τις παραλλαγές από μία άσκηση μαθηματικών με ευρώ.

Το ερώτημα βέβαια είναι τι μαθαίνει ο μαθητής από αυτή την εξάσκηση. Αυτό που μαθαίνει είναι να κάνει τις πράξεις με γρήγορο τρόπο. Εξυπακούεται ότι δεν υπάρχει περίπτωση τα παιχνίδια μαθηματικών να αντικαταστήσουν το δάσκαλο. Μπορούμε απλά να βοηθήσουμε κάποιους αδύναμους μαθητές να κάνουν λίγο παραπάνω εξάσκηση στα μαθηματικά. Το κέρδος με τις ασκήσεις μέσω υπολογιστή είναι ότι αυτή την εξάσκηση δεν θα την έκανε με άλλο τρόπο.

Ασκήσεις πληκτρολογίου

Στην ιστοσελίδα μου έχω δημιουργήσει αρκετές ασκήσεις πληκτρολογίου τις οποίες τα παιδιά τις βλέπουν σαν παιχνίδι. Μου έχει τύχει πολλές φορές να μου πει ένα παιδί ότι θέλει να παίξει με τις ασκήσεις πληκτρολογίου. Όμως αυτές οι ασκήσεις έχουν τεράστια παιδαγωγική αξία. Συγκεκριμένα αν τις δούμε από την οπτική γωνία της εκπαίδευσης κάθε άλλο παρά παιχνίδι θα τις χαρακτηρίζαμε. Μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να μάθει το παιδί να βάζει τόνους, κεφάλαια για μικρά, ελληνικά και αγγλικά, διαλυτικά αλλά και διαλυτικά με τόνο. Για να μάθει αυτά μέσα από το word θα μας έτρωγε πάρα πολύ χρόνο. Το δυνατό σημείο των ασκήσεων πληκτρολογίου με τον τρόπο που τις έχω φτιάξει είναι ότι σε κάθε βήμα δίνουν μία επιβράβευση στο μαθητή. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο που αρέσει στα παιδιά και τα παροτρύνει να προχωρήσουν μέχρι το τέλος. Εάν κάναμε το ίδιο μέσα το microsoft word τότε αυτό θα ήταν βαρετό. Ειδικά στην περίπτωση που φτάσουμε στο word είναι πολύ δύσκολο να βρουμε συγκεντρωμένες ασκήσεις γιαασκήσεις για διαλυτικά με τόνο

Εξάσκηση παιδιών μέσω του microsoft word

Για αυτές τις απλές έννοιες του πληκτρολογίου είναι πολύ καλύτερα τα εκπαιδευτικά παιχνίδια παρά το microsoft word. Το συμπέρασμα αυτο προκύπτει από δύο παράγοντες. Ο πρώτος αφορά την άμεση επιβράβευση που παίρνει το παιδί. Για κάθε λέξη που γράφει εισπράττει ένα μπράβο και αυτό το γεμίζει χαρά και προχωράει παρακάτω. Αντίθετα εάν κάναμε την ίδια εξάσκηση μέσω του word τότε δεν είναι δυνατόν σε κάθε λέξη ο δάσκαλος να είναι από πάνω και να του λέει μπράβο. Θα εισπράξει μόνο ένα μπράβο στο τέλος του κειμένου. Άρα αντικειμενικά τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι πολύ πιο ευχάριστα από το ίδιο το word.

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά στη συνεχόμενη εξάσκηση. Μέσα από εξειδικευμένες ασκήσεις του πληκτρολογίου μπορεί να γράφει μόνο λέξεις που περιλαμβάνουν διαλυτικά η μόνο λέξεις που περιλαμβάνουν διαλυτικά και τόνο. Συνεπώς ο μαθητής εξασκείται πολύ καλύτερα στην εξειδικευμένη χρήση συνδυασμών πληκτρολογίου σε σύγκριση με τα μαθήματα word στο δημοτικό. Βεβαίως αναφερόμαστε μόνο σε αυτές τις απλές δεξιότητες των συνδυασμών πληκτρολογίου. Εαν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό κείμενο τότε προφανώς θα χρησιμοποιήσουμε το word. Εκεί θέλουμε πραγματική επεξεργασία κειμένου η οποία διδάσκεται στα μαθήματα word στο δημοτικό.

Online εκπαιδευτικά παιχνίδια

Εάν δεν γνωρίζετε πως θα βρείτε εκπαιδευτικά παιχνίδια τότε το καλύτερο είναι να αναζητήσετε online εκπαιδευτικά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Το καλό με αυτού του είδους τα παιχνίδια είναι ότι δεν χρειάζεται εγκατάσταση στον υπολογιστή σας και μπορείτε να παίξετε είτε μέσω κινητού είτε με σταθερό υπολογιστή. Μπορείτε να δώσετε τη δυνατότητα στα παιδιά να κάνουν εξάσκηση στα μαθηματικά η στη γλώσσα χρησιμοποιώντας online εκπαιδευτικά παιχνίδια ακόμα και από το κινητό την ώρα που πίνετε καφέ. Στην ιστοσελίδα μου έχω δημιουργήσει αρκετά online εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Προγραμματισμός στο διαδίκτυο

Για να κατασκευάσουμε online ηλεκτρονικά παιχνίδια θα πρέπει να έχουμε γνώσεις προγραμματισμού στο διαδίκτυο αλλά και γνώσεις κατασκευής ιστοσελίδων. Ουσιαστικά όταν προχωράμε στη δημιουργία ενός online παιχνιδιού τότε κατασκευάζουμε μία ιστοσελίδα εντός της οποίας εκτελείται ένα πρόγραμμα σε μία γλώσσα προγραμματισμού, για παράδειγμα στην java η στη JavaScript. Η δημιουργία του site δεν απαιτεί ιδιαίτερα δύσκολες τεχνικές γνώσεις. υπάρχουν πολλές και πολύ απλές τεχνολογίες κατασκευής ιστοσελίδων.

Όμως η κατασκευή online παιχνιδιών απαιτεί πραγματικές προγραμματιστικές γνώσεις και είναι πολύ πιο δύσκολη από την απλή κατασκευή site. Η πιο απλή γλώσσα προγραμματισμού για να μπορέσουμε να φτιάξουμε online εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι η javascript. Βεβαίως τα παιχνίδια που φτιάχνονται με αυτή τη γλώσσα αναγκαστικά θα είναι αρκετά απλά. Διότι αυτή είναι μία γλώσσα που εκτελείται ως σενάριο μέσα στο φυλλομετρητή του πελάτη. Εάν θέλουμε να φτιάξουμε ένα πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι τότε αναγκαστικά θα πάμε σε μία πιο ολοκληρωμένη γλώσσα όπως για παράδειγμα στη java. Εδώ βεβαίως ξεφεύγουμε τελείως από τα απλά πράγματα και μιλάμε για πραγματικό προγραμματισμό. Η java δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουμε μικρές εφαρμογές που τρέχουν μέσα στο φυλλομετρητή. Αυτές οι εφαρμογές ονομάζονται applets. Εάν θέλετε να εκπαιδευτείτε πάνω στη συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού τότε μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα java.

Εκπαιδευτικά παιχνίδια με το excel

Όμως δεν είναι απαραίτητο να μάθετε τη γλώσσα προγραμματισμού java για να φτιάξετε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Μπορείτε πολύ εύκολα να χρησιμοποιήσετε το scratch για να δημιουργήσετε παιχνίδια τα οποία θα παίζονται σε τοπικό υπολογιστή. Πολλοί εκπαιδευτικοί φτιάχνουν εκπαιδευτικά παιχνίδια μέσω του excel και τα διακινούν μέσα από το προσωπικό τους blog ή μέσω email. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτούνται καθόλου προγραμματιστικές γνώσεις. Το excel έχει έτοιμες διαδικασίες και συναρτήσεις οι οποίες μας επιτρέπουν με εύκολο και γρήγορο τρόπο να φτιάξουμε πολύ εντυπωσιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Εννοείται βέβαια ότι πρέπει να γνωρίζουμε το ίδιο το excel. Αυτό όμως δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εξειδικευμένη τεχνική γνώση. Μπορείτε να το μάθετε εύκολα και γρήγορα παρακολουθώντας μαθήματα excel.

Δημιουργήστε τις δικές σας διαδραστικές ασκήσεις

Ενδεχομένως να έχετε την εντύπωση ότι η δημιουργία διαδραστικών ασκήσεων απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. αυτό δεν ισχύει αρχή να γνωρίζετε σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό τη χρήση του Excel. Στα σεμινάρια Excel που διοργανώνουμε πολύ συχνά χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα τη δημιουργία διαδραστικών ασκήσεων για διάφορες διδακτικές ενότητες. Πολύ δημοφιλείς είναι οι ασκήσεις αγγλικών διότι έχουν πολύ άμεση εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσετε τις δικές σας ασκήσεις ακολουθώντας το δρόμο που ακολουθήσαμε και εμείς για να φτιάξουμε απλές ασκήσεις αγγλικών με το Excel.

Εκπαιδευτικά παιχνίδια με τη vba

Το επόμενο βήμα μετά τη δημιουργία παιχνιδιών με το excel είναι να χρησιμοποιήσουμε τη vba για να φτιάξουμε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Πρόκειται για τη γλώσσα προγραμματισμού που είναι ενσωματωμένη σε όλα τα προϊόντα της microsoft. Η vba είναι μία γλώσσα που δεν απαιτεί εγκατάσταση. Απλά εκτελείται συνήθως μεσω του excel. Ότι δεν μπορεί να το κάνει εύκολα το excel είναι βέβαιο θα το κάνει η vba, με λίγο παραπάνω κόπο. Βεβαίως τώρα δεν μιλάμε για ένα απλό πρόγραμμα αλλά για μία πραγματική γλώσσα προγραμματισμού. Μπορείτε όμως να μάθετε να προγραμματίζετε και να φτιάχνετε εκπαιδευτικά παιχνίδια παρακολουθώντας σεμινάρια vba.

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την προώθηση ιστοσελίδων εκπαίδευσης

Πολλά φροντιστήρια και εκπαιδευτικοί οργανισμοί δημιουργούν εκπαιδευτικές ασκήσεις με στόχο την προώθηση της ιστοσελίδας τους. Αυτό το κάνουν διότι η Google έχει πει ότι προτιμα να βγάζει την πρώτη σελίδα εκείνα τα site που έχουν το καλύτερο και πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο. Η πρώτη σελίδα της Google φέρνει κόσμο στις επιχειρήσεις και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η καλύτερη ενέργεια για την προώθηση τέτοιων εκπαιδευτικών ιστοσελίδων είναι η δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

Πρώτα από όλα μπαίνουν τα παιδιά που παρακολουθούν το φροντιστήριο και περνούν δημιουργικά την ώρα τους. Το πρώτο κέρδος είναι ότι το δείχνουν και τους φίλους τους, αρα μπαίνουν και οι φίλοι των παιδιών και περνουν και αυτοί δημιουργικά την ώρα τους. Το φροντιστήριο έχει κερδίσει τη διαφήμιση μέσω των εκπαιδευτικών ασκήσεων. Η Google βλέπει την αύξηση της κίνησης και επιβραβεύει το φροντιστήριο με ανοδική πορεία της κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης. Και βεβαίως μας δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε την προώθηση της ιστοσελίδας επιδιώκοντας να πάρουμε link προς τα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Μία τέτοια προωθητική ενέργεια θα ήτανε κομμένη και ραμμένη στις προθέσεις της Google. Εάν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο τότε μιλάμε για την ιδανική περίπτωση προώθησης ιστοσελίδας.